Translate

Till Rysslands baktalare

Om vad väsnas ni, om folkens väl och ve?

Ni vill lysa ryssar i bann med spott och spe?

Vad upprör er? Litauens rop?

Sluta, det är släktens fejder,

Ett gammalt gräl hemmavid, på slavers nejder, 

En fråga utan svar i eran hop.

 

I långliga tider

våra stammar strider;

med växlande lycka slaverna krigar.

Vem ska stå kvar på segerns stigar:

Uppblåst polack. eller trofast ryss?

Ska slaverna enas i den ryska vågen?

Eller havet fördunsta, det är frågan.

 

Lämna oss i fred, ni kan inte läsa

ryssars blodiga tavlor i sten;

Dra bort er långa näsa

från denna familjescen.

När tystnad råder i Kreml och Prag,

glor ni med dumt behag

på krigarnas förtvivlan och mod

och hatar, hatar oss och vårt blod...

 

Varför? Svara, vadan dessa bannor?

för att vi aldrig godtar tyranner,

ens när Moskva i ruiner brinner,

medan ni darrar och springer?

Eller för att vi välte om ända

er idol av Gud utsände

och i vårt blod, svett och tårar

med fred frälste Europas dårar?

 

Stora i orden, små på jorden!

Eller tror ni att den ryske soldaten vilar,

utan sin bajonett, kraftlös vorden?

Eller att tsarens ord står utan pilar?

Eller tvisten med Europa för oss är ny?

Eller ryssen inte segrar ånyo?

Eller att vi är få? Från Krim till Perm,

från finska kalla klippor till Sotjis värme,

Vaknar Kreml med ett muller,

som hörs till Kina som ett buller,

och som ett blankborstat stål,

reser sig Ryssland med ett vrål.

Så kom igen, sänd dem fram,

era ilskna söner:

i Rysslands rök och damm,

ska de be sina sista böner.

 

Aleksandr Pusjkin, 1831

Fri översättning

Sök