Translate

Den blå staten

Den svenska författarinnan Mia håller på att skriva sin nya bok Den Blå Staten. Den skall handla om en rättvis stat för alla, och den blå färgen antyder ett globalistiskt perspektiv, då jorden är blå sedd från rymden. Mia söker inspiration i

Moskva, där det har uppstått en del förväxlingar om Den Blå Staten, eftersom det ryska ordet för blå av någon anledning också är ordet för bög. Fördomarna om Sverige i Moskva om Sverige som en bögstat är ju högaktuella, men Mia har rett ut begreppen vid det här laget. Mia har rest runt i Ryssland och till och med varit två gånger vid Bajkal-sjön, första gången på turistbesök, andra gången för att hämta en blankett på uppdrag av den ryska byråkratin. Mias visum har nämligen gått ut, vilket fått den ryska byråkratin att snurra. Alla myndigheter kräver att hon genast lämnar landet, men när hon skall stiga ombord tåg, buss eller flyg blir hon genast avvisad tillbaka till polisen. Det har gått ett par månader nu, så till slut hamnade Mia på en förvaringsanstalt för visumförbrytare. Den Blå Staten har inte hört av sig, vare sig när Mia blev kändis runt Kiev-stationen i Moskva eller här på anstalten. Så nu har Mia tagit sig an Brott och straff i sann rysk anda. Kanske söker hon svaret på hur en författare sonar sitt brott i Den Blå Staten, eller möjligen funderar hon kring den likgiltighet inför författarinnor, försvunna barn och krigsbarn som Den Blå Staten uppvisar. Det är svårt att ta reda på, eftersom Mias tankar ännu inte är klart formulerade.

Under tiden står Moskvas journalister i kö för att prata med den nya författarstjärnan från Sverige, som just på detta område har ett grundmurat rykte i staden. De betalar för intervjun med strumpor, bananer och vatten, men liksom för alla andra blev kändisskapet en fälla för Mia. Tillvaron bland andra sökare i parken vid Kiev-stationen var en tid av frihet, en föraning om Den Blå Stat som skulle komma istället för dagens. Mia levde i frid i den ryska gemenskapen, där till och med poliserna stod handfallna: en svensk författarinna, trots allt. Det var ingen av dem som agerade enligt lagens stränghet förrän Mia blev kändis. Det skall sägas att Mia var med på noterna, och insåg att hon måste ge sig av. Rättvisan kräver ju att lagar och regler följs, men byråkratin klarade inte av sina egna regler. Å andra sidan är Mia fundersam över det faktum att hon funnit människor som är så vänliga, och det är möjligt att hon just här finner grunden till Den Blå Staten. Men det får nog heta något annat på ryska, förstås.

 

Sök