Ryssland utan Ryssland

Sedan grekernas tragedier finns det Sanningssägare och det finns Budbärare. Av en händelse är den ene i vår tid ofta ryss och den andre inte sällan svensk. Både Ehrenström, Carl von Roland och Stig Fredriksson har agerat Budbärare åt den ryska sanningen. Samtliga har saknat förmågan att

inse detta faktum, utan de trodde och tror att de har en egen förtjänst i sitt uppdrag. Det ingår i Budbärarens mentalitet att vara en tjänare åt den som säger sanningen, hur den än ser ut. Sanningen kan vara lögn, vilket Budbäraren aldrig uppfattar. Om de någon gång försöker förstå den ryska sanning de blev inblandade i, blir den naturliga konsekvensen att de förvanskar budskapet. Ehrenström skrev om kulisser, von Roland har utsatts för våldtäkt av översättare av gammalsvenskan, men har också deltagit i en beskrivning av hur Peter den store angrep svenskarna vid Poltava, helt omotiverat. Fredrikssons bidrag till den här mentaliteten har resulterat i en samling lösa och futtiga påståenden i ett omöjligt ämne, nämligen hur Ryssland skulle se ut utan Putin. Svaret är lika enkelt som uppenbart - ingen skillnad. Men resonemanget är enbart hypotetiskt och därmed ointressant, liksom Fredrikssons budskap, som är att Ryssland inte borde finnas. Det är ju en villfarelse att tro att Fredriksson hjälpte Solzjenitsyn med brev och manuskript av höga ideal eller en förkärlek för sanning. Per definition har Budbäraren varken intresse eller förstånd till det, det viktiga är att springa med budskapet. Om det fanns någon eftertanke i budandet var det att Ryssland, som då hette Sovjetunionen, skulle försvinna. Det är inte helt osannolikt att Fredriksson i uppdraget arbetade för CIA, som inte släpper in en militär tolk med kunskaper i ryska på Associated Press bara så där, utan gentjänster, alltså som Budbärare.

Fredrikssons säger att ryssarnas liv skulle vara friare och fredligare utan Putin, som på 1990-talet, men han menar såklart sig själv och sin egen värld. Idag finns inget Budskap från Ryssland, där finns bara Sanning efter alla mentala upprensningar. I dessa ingår att avskaffa sådana som Fredriksson. Den senare fortsätter att bringa sitt Budskap från tidigare uppdragsgivare, nu i kamratskap med inhyrda judiska aktivister och brottslingar, en ganska komisk förbindelse med tanke på Budskapet från Solzjenitsyn.

Det Budskap som Fredriksson hjälpte till att förmedla från Solzjenitsyn är den politik som Putin idag driver, men det förstår inte en Budbärare. Politiken går under samlingsnamnet "sberezhenie naroda" och kommer från Solzjenitsyn. Folket skall besparas sociala experiment i ideologiska syften och flytta sina blickar mot norr och öster. Folket skall bilda familjer och föda barn i kristlig kärlek. Statens uppgift är att på alla sätt hjälpa till, ekonomiskt, militärt och socialt. Budskapet är gammalt och enkelt, men i Västerlandet revolutionerande i degraderingens svallvågor. Snyltarländerna i väster skall lämnas åt sitt öde i Västerlandet, medan de friska delar av Ukraina som vill fortsätta leva i den ryska civilisationen skall få göra det. Efter 200 år av fördärv, oroligheter och aktivism skall judarna hållas på mattan eller uppmuntras att flytta till Israel, för att där drabbas av hemlängtan. 

Putins politik är ett tyst medgivande av Solzjenitsyns kritik av kommunismen och ett lika tyst medgivande av den ryska Sanningen. Solzjenitsyn är själv det främsta exemplet på den bildning och känsla för rättvisa som utmärker den ryska kulturen, där Gulag var ett brott mot den ryska traditionen. Det var inte för inte som Solzjenitsyn illustrerade Gulag med ett porträtt av nio judar i Gulag-styrelsen. Idag finns både Gulag-museum och Solzjenitsyns Museum för Ryssland utanför Ryssland, och Gulag är obligatorisk läsning i skolan, till skillnad från den svenska skolan, som inte säger ett ord om den svenska nazismen och Sveriges brott mot judarna. Ja, inga andra brott heller, för den delen. Men på en punkt är Fredriksson och Solzjenitsyn fortfarande överens, nämligen att det finns ett Ryssland utan Ryssland. Det finns i Frankrike, Serbien, Israel, överallt där Sanning känns skön. Det roar mig att Fredriksson inte fattar, ja inte bara han, att dagens Solzjenitsyn är Putin. Då kunde budskapet blivit annorlunda, fast då skulle Sverige stå utan Fredriksson.