Moskva - kvinnornas fristad

TT trumpetar ut och den liberala pressen jublar i det tysta, när London, ledd av en muslim, och Paris, en no-go-stad ledd av en sossetant, visar sig vara de kvinnovänligaste megastäderna i både Europa och världen tillsammans med Tokyo. Nyheten kommer lämpligt mot bakgrund av

den hysteri om närmanden och övergrepp som sker över hela världen, hela tiden och i alla upptänkliga sammanhang. Kombinationen av lusten att bli omtalad och den moderna motviljan mot kropp och beröring ger en explosion av Facebook-nyheter, där till och med Sveriges utrikesminister har känt en hand mot sin höft. Den västerländska kvinnans demonisering av kroppen är en logisk konsekvens av både feltänkt kristendom och därefter sekularisering, men den är också typisk för ett samhälle fritt från ritualer och kontaktpunkter med själen som motpol. Själen, däremot, får våldtas hur den vill, det gör ingenting, ja det till och med uppmuntras. Nyheten om Paris och London är ett perfekt exempel på detta. Jag har en mer ingående diskussion om kropp och själ i min bok En resa från Malmö till Moskva.

Nyheten som går över världen om kvinnostäderna London och Paris är förstås en lögn, eller, om vi är snälla, en förvanskad tolkning, en våldtäkt på intellektuella krav. Världens säkraste stad för kvinnor är nämligen Moskva. Det står till och med i den här undersökningen, men det kan inte nämnas av någon, särskilt inte av de statliga telegrambyråer som sprider propagandan. Och rakt inte av liberal press. Det skulle innebära avsked för journalisten. När det gäller kulturell och sexuell säkerhet och trygghet för kvinnor ligger Moskva i nivå med Tokyo, långt före både London och Paris, för att inte tala om New York. För att skjuta upp Västerlandet i placeringar lägger undersökarna till lite ekonomiska faktorer, vilket gör att London och Paris kan tävla med Moskva. Men vem vill bo i städer där dagisavgifter ligger kring 10 000 kr i månaden eller där föräldraledigheten är ett par månader. I Moskva är dagis gratis och föräldraledigheten, som till och med kan tas ut av farmor eller mormor (!), är tre år med lön. Universitetsutbildning och andra vägar till jämlikhet är också gratis i Moskva, så jag förstår inte hur London och Paris kan tävla med den ryska huvudstaden. Men det är väl undersökarna som jobbat hårt, lika hårt som de journalister som inte presenterar undersökningens verkliga resultat.

Det kan tilläggas att Moskva faktiskt är den sista europeiska megastaden i världen. London har lite drygt 50% européer, Paris vägrar undersöka saken, medan New York är europeiskt till 45%. Motsvarande siffra för Moskva är 95%. Av dessa är 53% kvinnor, till skillnad från de andra megastäderna (utom Tokyo), där männen för första gången i historien är i majoritet. 

Den stora nyheten för dagen är att Ryssland får en kvinna som presidentkandidat i mars 2018. Ksenia Sobtjak, dotter till Medvedevs juridiklärare och Putins vän Anatolij Sobtjak. Den ryske presidenten glömmer aldrig en vänskap och har uppmuntrat den stridbara kvinnan att kandidera. Hon har dock en hel del att avsäga sig vad gäller liberalismen och Rysslands väg innan hon har en chans att överraska i valet. Putin kommer att hjälpa henne på traven genom att delta i en film om faderns kamp för demokrati i landet som kommer lagom innan valet. Må bäste man vinna.