Translate

En kleptomans bekännelser

Det är besvärande med alla trollkarlar, som uttalar sig och skriver om det de inte känner till. I vår tid gäller det särskilt för Ryssland. I mitt arbete för KGB  med början strax efter OS 1980 fanns det i Moskva alls inte någon

känsla av stagnation, utan övertygelsen var tvärtom att det var förändringar på gång. Palme var på väg för att diskutera socialismens framtid och den sovjetiska ledningen såg en del som passade för landet i den svenska folkhemsmodellen. Men på andra sidan muren uppfattades reformplanerna som ett svaghetstecken, och socialismens skulle snart dö, liksom Palme. Västerlandets "bidrag" till samarbetsförslagen från Ryssland blev en plundringsvåg av ett slag som inte skådats sedan 1917. En av dess ledande figurer blev Anders Åslund. Vår arbetsgrupp varnade för denna politik, men fick inget gehör vid den tiden. Förfallet blev avgrundsdjupt fram till Putin.

Under 1990-talet övertogs eller finansierades ryska media från Västerlandet, med särskilt inriktning mot läroböcker för att fostra en ny generation, ungefär som i dagens Ukraina. I Ryssland höll det på att gå lika illa, där kommunisterna var på väg att återta makten. Hela den ryska olje-gasindustrin kom att hamna i amerikanska och judiska händer, där världens största oljebolag etablerade sig i Houston och världens största gasbolag i Schweiz. I Ryssland fanns ingen mat på bordet och människor gick beväpnade på gatorna. Historien förfalskades och den ryska mentaliteten idiotförklarades. Det fanns långt gångna planer på en uppdelning av Ryssland i flera länder. Ryssland höll på att gå under, och undergången skildrades som ett framsteg för mänskligheten. Gorbatjov har fått skulden för denna geopolitiska katastrof, men frågan är om inte Jeltsin spelade en viktigare roll. Betecknande nog upplöste han vår arbetsgrupp.

Men vi gav inte upp, och idag har både säkerhetstjänsten och landet hämtat sig. Det ryska samhället är inte bara en demokrati med fungerande rättsordning och livaktiga, helt fria media, både statliga och privata. Till skillnad från Sverige, där alla TV-kanaler och tidningar publicerar samma nyheter, när det gäller Ryssland fejkade och förvanskade.

Av en ödets ironi har Västerlandet hjälpt till att starta den politik med importsubstitution och förstatligande av den viktiga råvaruindustrin som vår arbetsgrupp förespråkade. Tack vare sanktionerna går Ryssland framåt ekonomiskt med stormsteg, där rubeln nu i princip har frigjort sig från oljepriset och olja och gas står för endast 10% av den ryska budgeten. Ryssland exporterar idag livsmedel, en post som nu är större än vapenexporten. Småföretagen badar nu i vänliga krediter och ett 100-tal banker har en stabil verksamhet.

De som likt Hodorkovskij valde att flytta tillgångarna till utlandet har nu kommit hem till stor del, och det laglösa rysshatet där gör resten nervösa. Lönerna i Ryssland ligger nu över svenska genomsnittslöner i köpkraft och BNP stiger stadigt tillsammans med reallönerna. Skatterna ligger lågt, inflationen sjunker för varje månad. Det råder bolåneboom i Ryssland och det är allmänt härligt att leva, säger mina vänner och bekanta.

Den ryska egendomsrätten ligger fast sedan 1649, redan då även för kvinnor. Den fanns till och med för sommarhus i Sovjetunionen, vilket inte kan påstås om bankägda svenska sommarstugor. Varifrån Åslund hämtar sina historiska kunskaper är en gåta.

Det pågår idag ett enormt samhällsekonomiskt bygge i Ryssland, och liksom 1917 och 1991 ser människorna ljust på framtiden. Men den här gången kommer de inte att bli besvikna, av den enkla anledningen att Putin har valt att genomföra omvandlingen på rysk basis. Rysk mentalitet och ryska idéer kommer att göra Ryssland till vårt sekels samhällsmodell. Om Putin hämtar inspiration i historien, tror jag att han ligger närmare Wien-kongressen 1814 än de andra årtalen. Han leder ett Ryssland med pondus och självförtroende med sanning och moral på sin sida, och ryssarna njuter av varenda sekund. Därför kommer Putin att vinna presidentvalet, men det är inte längre viktigt. Unga män med Putin som förebild stormar ledande positioner i statsapparaten och näringslivet. Så länge vi lyssnar på troll som Åslund, kommer vi inte att få vara med på ett hörn i denna positiva utveckling.

Avslutningsvis vill jag bara påpeka att Navalnyj är dömd och därför inte kan kandidera i presidentvalet, där han skulle få cirka 0,1% av rösterna. Navalnyj är anställd av USAID för att ställa till problem, eller "påverka", som det heter, och det är intressant att notera att både Åslund och andra tycker att det är helt i sin ordning att USA på alla sätt påverkar valet i Ryssland. Anklagelser mot Ryssland för att göra samma sak i USA, till och med med hjälp av pokemoner, är lika löjliga som belysande. 

Som pricken över i menar Åslund att en regim måste skydda sina makthavare, annars finns ingen framtid. Det kunde kanske gälla för den svenska eller amerikanska regimen, men inte för den ryska. Den är satt att skydda medborgarna. Däri ligger dess framtid.

Sök