Translate

Rubbad världsordning

Under förhandlingarna med Gorbatjov skulle Reagan testa om mikrofonen fungerade. Han sade: "Vi har inlett attacken. Ryssland upphör att existera om 5 minuter." Västerlandet hade inte väntat sig att

attacken skulle dra över fem minuter och den har pågått sedan dess. Ryssland var nere för räkning och på gränsen till upplösning 1999. Det som händer i Syrien och Nordkorea har ingenting med dessa länder eller deras kemiska eller nukleära vapen att göra: det handlar om Ryssland. Alla länder som idag ligger i ruiner eller brinner eller helt enkelt inte finns mer har goda relationer med Ryssland som gemensam nämnare. Den enda anledningen till att Nordkorea fortfarande existerar är kärnvapnen, en rest från vänskapen med Sovjetunionen.

I mitt senaste brev till Putin varnade jag honom för krig under våren 2018 (se Ryssland behöver mig) och nu är vi där. Det är Västerlandets stora satsning på att tillfoga Ryssland och Putin personligen nederlag som nu pågår, en farlig satsning, eftersom Ryssland nu har utvecklat raketer som gör en seger över USA möjlig. Men hatet mot Ryssland är så stort att landets militära kapacitet ignoreras. Där är kanske Sverige det bästa exemplet, där Poltava-syndromet förblindar både kreti och pleti. De mest störda uttalanden kommer både från ansvariga politiker, ja till och med statsministern, och ansvarslösa media och forskare. Den svenska regeringen travar lögner på varandra och sätter logiken ur spel, när Ryssland ska bevisa att brittiska anklagelser är falska. Det finns massor av människor i Sverige som tror på sådana resonemangs riktighet och det finns massor av människor som vill tro. Det kallas pöbelvälde och demagogi.

Det ekonomiska kriget kommer att bli svårt för Ryssland, men landet är och förblir ett av världens fem rikaste länder, räknat i PPP. Även om köpkraften för ryssar är starkare än för svenskar och det mesta är runt 10 gånger billigare i Ryssland än i USA, finns det fortfarande delar i det ekonomiska under som sker i  Ryssland som kan ta skada av sanktioner och sabotage. Men min linje har alltid varit att detta är av godo för Ryssland, som inte bara bygger en ny världsordning baserad på självständighet, utan också konstruerar en ny ordning för sig självt. Västerlandet måste kopplas bort från den ryska ekonomin, svenska företag måste jagas ut ur Ryssland. Kläder, möbler, mjukvara, livsmedel, allt kan ryska företag göra billigare och bättre. Alla sociala media bör blockeras från utlandet, Ryssland har sina egna och bör skapa sitt eget informationsrum. Det finns ingen anledning att lyssna på demagogi. 

Det är också dags att ta upp den eviga idén att handla enbart i rubel, eller i varje fall aldrig i dollar. Ryska företag med utländska intressen bör skyddas i ett ryskt skatteparadis i Kaliningrad är också en av mina gamla idéer, som nu måste förverkligas.

Ryssland bör beväpna frihetskämparna i Ukraina, så att kriget sprider sig till Nazi-Ukraina och landet kommer i uppror. Ryssland bör också beväpna Taliban, Hizbollah och Irans armé. S-400 och de nya raketerna i konventionell form skulle kunna säljas till Iran och Nordkorea, ja till alla länder som är Västerlandets fiender. Flyktingtrafiken från Nordafrika bör uppmuntras och främjas samtidigt som Libyen och Egypten innefattas i ett militärt samarbete. Det finns inte längre någon anledning att tala med rubbade människor i Västerlandet när det handlar om att rubba världsordningen, som inte längre är någon ordning. Ryssland måste inleda attacken. Det är bara 5 minuter kvar.

Sök