Translate

Spelman på taket

I normalfallet är människan nöjd när saker och ting går rätt till och går att känna igen. När något inte går som det skall eller ser obekant ut, kommer rädsla och ledsamhet. Men någonstans i skarven finns konsten, som ibland vrider på sakernas tillstånd, så att det blir trevligt och njutbart på ett skämtsamt sätt. En av de trevligare konstnärerna var

Marc Chagal. En av hans målningar, Spelmannen, visar en violinist som står på ett hus i helt felaktiga proportioner. Den är en minnesbild från de judiska områden som kom att ingå i Ryska imperiet från början av 1800-talet. Målningen är märklig från normalitetens synvinkel, men sann i den meningen att den judiske spelmannen varje kväll satt och spelade på taket. Målningen inspirerade till en av världens populäraste musikaler, Spelman på taket, som dock baseras på en jiddish berättelse på samma tema, också inspirerad av Chagals tavla. Att saker och ting går fel i konstens värld är ganska självklart och väntat, och det skulle vara meningslöst att kritisera Chagal för desinformation. Men om vi lämnar konstens värld kallas förvanskningen av verkligheten, där Spelmannen står som en jätte på ett pyttelitet hus, av normalitetens företrädare för kollaps, ibland systemkollaps. I ett system som kollapsar är goda ting bara drömmar, medan det onormala blir en lustig och förtrollande vardag.

Kollaps är när normalt och konstruktivt agerande begränsas till ett litet område, omringat av en jättelik ödemark av oförutsedda händelser. Skrattet utlöses av att de som bär ansvar för kollapsen försöker sig på något extra som motverkar sitt syfte, medan vi normala känner oss lurade på skrattet och hånet när kollapsen bara lunkar på i ett misslyckande utan slut.

Västerlandet i allmänhet och Sverige i synnerhet är goda exempel på system i kollaps. Ett av de länder både Västerlandet, särskilt den anglosachsiska delen, och Sverige stödjer i den kollapsande utvecklingen är Ukraina, där det som finns kvar av staten efter den blodiga statskuppen ger flera exempel på hur detta går till.

Kulturellt innebär kollapsen att den ukrainska pseudonationalismen vill avskaffa allt ryskt och ersätta det med dyrkan av Västerlandet, som lyssnar till musiken från spelmännen med största behag, samtidigt som historiska oförrätter uppfinns med hjälp av ett hittepåspråk, baserat på byamål och mindrevärdeskomplex, på samma sätt som målningen Spelman på taket blev en berättelse på jiddish, vilken i sin tur senare kryddades med antisemitism i teaterföreställningarna, något som inte finns i vare sig målningen eller i berättelsen.

Det ukrainska samhället är i kollaps genom att större delen av befolkningen, det normala Ukraina, stöts ut ur det ukrainska samhället och fiendeförklaras, samtidigt som det ukrainska samhället har som enda självbild en besatthet med det ryska, dvs det normala, som tilldelas groteska dimensioner.

Den sociala utvecklingen är, förstås, en logisk följd av den politiska kollapsen, där den västerländska statskuppen har lett till att Ukraina leds av handplockade kriminella, utsedda av USA. Den politiska kollapsen går sida vid sida med en militär kollaps och en geografisk, där det ryska lämnar Ukraina mer eller mindre mot sin vilja. Nu är Ukraina så långt utvecklat i kollapsen att CIAs handläggare inte kan kontrollera den nazistiska terrorn, på samma sätt som CIA skapade både Taliban och IS och sedan tappade kontrollen.

Ukrainas ekonomiska kollaps har följt en liknande väg med fördrivning av allt ryskt, där den industri som var Sovjetunionens stolthet nu är borta. Ukrainska raketforskare har fått jobb i Nordkorea och motorföretagens anställda söker jobb i Ryssland. Raketföretag, fartygsbyggare och helikoptertillverkare flyttar till Ryssland, som ändå fortfarande är Ukrainas största handelspartner, men endast av den anledningen att närmandet till Västerlandet har kollapsat, om det ens var aktuellt. Det enda Ukraina har fått exporttillstånd till är utförsäljning av landets skogar, som nu snart är slut, och av svartjord.

Ukrainas finansiella kollaps har gjort ukrainarna lika fattiga som under 1990-talet, då det inte ens fanns pengar i landet. Socialförsäkringssystemet har avskaffats och skolorna stängs under vintern på grund av värmebristen, medan folket under sommarhalvåret svettas på den polska landsbygden eller i svenska skogar till slavlöner. Ukraina är nu skuldsatt vid en nivå som garanterar att landet aldrig blir fritt och självständigt, särskilt inte mot bakgrund av den pågående kollapsen.

Historien om Ukrainas kollaps skrivs som en tavla av Chagal, där spelmannen (Skripal på ukrainska) först dör av ett gift som på tre sekunder skulle utplånat hela Salisbury och sedan återuppstår för att till slut försvinna. Eftersom detta skedde i Västerlandet finns ingen anledning att betvivla tavlans riktighet, medan samma spelmanshistoria som äger rum i Ukraina får världen att häpna över denna dumhet och otyglade kreativitet. Hela den normala världen skrattar, medan i Kollapsens värld sker en uppdelning i förvåning över utebliven succé (ni gjorde ju så i England, varför får inte vi göra det?) och ilska över klantigheten (det är bara vi som kan göra sådana tavlor).

Både Skripal och Babtjenko är ukrainare, födda och uppvuxna i Ryssland, och deras karriär och betydelse ligger helt och hållet att de gjort till en gärning att måla upp en bild av Ryssland som helvetet på jorden. Den bilden finns redan i Västerlandet och upprätthålls av spelmännen, som liksom den svenske kungen inte beklagar när ryssar dör i terrorattacker. Men det är just denna aspekt som får ryssar att vara stolta över sitt land och dagens demokratiska utveckling. Den visar just att Sveriges statschef är moraliskt degraderad, liksom den stat han leder, på ett sätt som ingen propaganda skulle lyckas med. De egna spelmännen, som Skripal och Babtjenko, visar att det går att göra vilken karriär som helst i Ryssland, som är en äkta demokrati, medan de utanför landets gränser snart blir offer i en jakt, som enbart tar sikte på deras etnicitet. Babtjenko och de ukrainska tjänstemännen förstod inte att processen, om den skulle nå framgång, skulle förlängas med kamp för livet på  sjukhus, koma, återupplivning och andra berättelser i media för att höja spänningen och få igång hejaklacken i media med krav på utvisning av diplomater, krigsförberedelser och bojkott av fotbolls-VM. I sin iver att vara duktiga visade de ukrainska spelmännen en parodi på det brittiska spexet, där det blev tydligt hur lätt det är att lura media. Babtjenko avslöjade Skripal, därav vreden i Västerlandet.

Det är så kollaps ser ut på det personliga planet. En journalist eller spion som dör, återuppstår som spelmän. Landet och statsledningen blir till åtlöje, medan media tystnar och helst vill glömma, samtidigt som de söker nya spelmän. Däri ligger de ukrainska spelmännens förtjänst, eftersom både Skripal och Babtjenko i sin livslust visat att bilden av Ryssland som ett helvete tillhör människor i kollaps. Chagals Spelmannen visar att musik kan leda till himmelen, medan Aleichems roman berättar om hur en kultur som inte försvarar sina traditioner kollapsar och går under. Den amerikanska film som sedan kom visar att Ryssland är helvetet på jorden. Filmen var en frukt av historiens största kollaps, Förintelsen. 

 

 

Sök