Translate

Svensk utrikespolitik

Sveriges ambassad i Kiev visade återigen den utrikespolitik som vid sidan av militärt stöd till slakten av ryska ukrainare i östra delen av landet, till statskuppens judiska maffia i det som finns kvar av Ukraina samt påverkansoperationer via Sida och andra statliga organisationer utgör resterna av krigspolitiken i Eastern Partnership, som lett till

två angreppskrig mot Ryssland och ryssar. Det var nämligen dags för den svenska utrikespolitikens starkaste kort, homokulturens inträngande i det ukrainska samhället. Det gick sådär, och torde väl betraktas som ett dåligt skämt mot bakgrund av Ukrainas nuvarande tillstånd.

Denna inblandning i ett annat lands kultur är förkastlig, och varken krigföring eller hyckleri om mänskliga rättigheter har någon framtid. Ett land som inte kan få ordning på mänskliga rättigheter i sin egen Försäkringskassa, skall inte försöka lära andra länder leva. Det blir direkt löjligt när utrikesministern motiverar landets politik mot främmande land med dåligt uppförande. Vad har det med utrikespolitik att göra och vem är hon att säga vem som uppför sig dåligt eller andra betyg?

Det är nu ett faktum att Ukraina, liksom Ungern, Tjeckien, Serbien, Österrike och Bulgarien börjar ta sin rätt att välja egna allianser, även om de råkar vara grannar till EU, som mutar eliterna för att vinna inträde. Dessa länders handel med Ryssland är det enda som håller länderna vid liv, till och med i Ukraina. Det hörs nu allt oftare förnuftiga röster i den internationella gemenskapen som vill normalisera relationerna med Ryssland och till och med sluta kväva Ukraina. Det börjar bli dags för en ny svensk utrikespolitik. Vi kan börja med att förstå att Krim och Ukraina bebos av ryssar, ryskspråkiga och människor som ingår i en rysk och slavisk civilisation. Det Sverige försöker tvinga fram är lika lönlöst som Karl XIIs härjningar och lika enfaldigt som den polska drömmen om ett rike från hav till hav.

Den svenska utrikespolitiken mot den ryska civilisationen ingår i en västerländsk hets, som påminner om historien kring Tjuren Ferdinand. Den bygger på en illusion och fantasi som Ryssland inte ställer upp på. För det var inte bara Sovjetunionen som föll, det var den petrinska, västerländska tiden som tog slut i Ryssland. Det som såg ut som om Europa expanderade österut, var i själva verket en geografisk rörelse västerut som går under namnet Eurasien. Den västerländska epokens slut i Ryssland är den grundläggande orsaken till det meningslösa hatet mot landet i dagens Västerland. 

Det är på tiden att inse att nu inleds en rysk epok i Västerlandets historia, där Ryssland bejakar arvet från Tjingiz khan, varifrån ryskan hämtade ordet för pengar, liksom Sverige och andra europeiska länder, för övrigt. Krigskonsten i Ryssland är sedan denna tid obesegrad och kristendomen har aldrig i sin historia varit vackrare än i tartarernas ryska rike. De eurasiska snabbtågen kommer inom kort till Moskva för vidare färd mot Berlin och förgrenar sig gärna till Helsingfors och med förbindelse till Kola-halvön och Norrland, och även till Trelleborg och Malmö från andra hållet. Men det skulle kräva ett annat Sverige, med andra idéer om vad befolkningen skall sysselsätta sig med och hur den skall tänka om historiens långa utvecklingslinjer. Den linje vi valde för runt 70 år sedan har nått en slutpunkt och borde överges snarast.

Ett nytt tänkande, fritt från polsk avundsjuka, baltiskt gnäll, ukrainsk fascism och karolinsk revanschism, skulle kunna leda till att Sverige välkomnades i det eurasiska framåtskridandet, där landet kunde få en betydande roll i Östersjöområdets gashandel och den ryska industriella offensiven.

Sverige kan och bör:

1. sluta driva en politik med bas i påhitt om annekteringar och invasioner, den retoriken har ändå ingen mottagare i Ryssland;

2. avveckla inblandningen i Ukrainas inre angelägenheter och sluta stödja nazismen där;

3. utarbeta en plan för interstatliga projekt mellan Sverige och Ryssland, till exempel gas- och oljeindustri i Malmö;

4. införa visumfrihet med Ryssland;

5. inleda ett humanitärt samarbete med Ryssland och Syrien;

6. sluta stödja terrorister i Syrien och andra länder;

7. återupprätta ryska som modernt språk i gymnasiet;

8. inleda ett militärt samarbete med Ryssland, till exempel i Syrien, istället för att fjanta runt med Nato längs den ryska gränsen i meningslösa provokationer;

9. agera för en minskad närvaro av främmande makter och krigsorganisationer som Nato i Östersjön;

10. inse att Sverige är fantastiskt endast inom landets gränser.

Sverige är idag det bästa exemplet på hur politik skall bedrivas för att göra sig löjlig, motbjudande och frånstötande i världen. Hög tid att tänka om.

 

 

Sök