Translate

Vem är svensk?

I både politik och sport tvistar lärda och mindre lärda om vem som är svensk. Det är en förfärlig röra i huvudet på de flesta, där de flesta blandar ihop nationalitet, medborgarskap och etnicitet, i torftiga tankemödor, som inte ens känner begreppens historia. I en stor dagstidning hävdas till och med att

territorialrätten kommer från USA, som inte ens var påtänkt när denna rätt uppstod i Frankrike. Den innebär att den är fransman, som är född på franskt territorium. Den andra medborgarskapstanken kommer från Tyskland och säger att den är tysk som har åtminstone en droppe tyskt blod. Därför kan afrikaner bli fransmän, rättare sagt, de är fransmän, och ättlingar till tyskar som invandrade till Ryssland under Katarina den stora återvända till förbundsrepubliken som tyskar. För vissa är det här lika komiskt som att Durmasz är svensk. För andra är det självklart att alla som vill vara något också har rätt att vara det. Tills de stöter på någon som de inte gillar. Sympati och antipati är grundläggande för människan, men föga till hjälp i den aktuella frågan. Även en blatte kan vara svensk, om man får uttrycka sig så.

Det finns folk som har utarbetat ord. som tar hand om antipatin, som ju är det svåra i saken. Ryssar, ukrainare och judar har särskilda ord för antipati mot varandra, där den svenska ekvivalenten är blatte respektive svenne. En rysk eller ukrainsk jude, som blir förolämpad, får höra ordet "zhid", en ryss som förolämpas av en ukrainare hör ordet "moskal", medan ryssar kallar osympatiska ukrainare för "hohly". Judar kallar alla osympatiska ryssar och ukrainare, ja alla osympatiska folk, för "goji", där detta senare ord egentligen verkar betyda "folk". En märklig etymologisk vandring med nyckeln till förståelsen av problemet: människan i grupp, etnos, måste avgränsa sig mot andra folk för att fortsätta vara ett folk. Det är etnicitetens grund och ingenting att frukta eller förfäras över. 

Etnos är en grupp subetnos i ett dynamiskt system, där det råder en överenskommelse, en tradition, om att etnos har ett namn. Skåningar, sörmlänningar, assyrier, samer, judar, blattar och svennar och allt vad de kan heta bildar ett etnos som kallas svenskar. Etniciteten finns där alltid men är också alltid relativ, vilket betyder att en skåning är skåning hemma men ännu mer i Sörmland, medan han genast blir svensk i Moskva och europé i Nya Guinea. 

Problemet med invandring och migration har ingenting med etnicitet att göra, utan här ligger problemet i medborgarskapet, som blivit just vad det står i passet: en resehandling. Människor reser till de mest avlägsna krokar i ett ekonomiskt projekt, som blir grogrund för att orättvist samhälle i ankomstlandet. Att vara svensk medborgare har ingenting med att vara svensk att göra, och de som blir svenska medborgare har många gånger inte en tanke på att bli svenskar, i varje fall inte i första generationen. Men den politiska och ekonomiska orättvisan tar sina uttryck i etniska termer. Den som talar om etnicitet som problemet eller till och med drar till med rasism har inte förstått vad den diskussionen handlar om.

Simon Wiesenthal Center stämplar alla uttalanden som ger uttryck för att judar inte tillhör det etnos de säger sig tillhöra som antisemitism, denna märkliga term. I etniska termer betyder det att judar har stöd utanför aktuellt etnos, och det uppstår den intressanta situation att judarna bildar ett system av etnos, vilket kallas superetnos. Motsvarigheten till det är Västerlandet eller Ryssland, vilka dock inte har förbud mot exogami.

När så politiker säger att samer eller judar inte är svenskar, eftersom de är i minoritet och inte har anpassat sig, glömmer de att som till exempel skåningar också är av en viss "nation", som det fortfarande heter vid Lunds universitet, dvs ett subetnos. Det är självklart så, att en same eller jude i en viss situation på en viss nivå kommer att avvika i sina intressen mot "svenska" intressen. Lika självklart som att Köpenhamn är en trevligare stad än Stockholm. 

Sök