Translate

Konsten att knulla

Det svenska kulturlivet slår vem som helst med häpnad nuförtiden. Vilsenheten i både språk och tanke är så stor att en och annan kunde dra slutsatsen att de som meddelar och artikulerar kulturens svängningar har drabbats av

vansinne. Kulturtanten som med hjälp av sin redaktion drev teatermannen i döden, strider nu för konstnärlig frihet när det gäller att knulla barn. Passande nog kommer uppropet samtidigt som en grupp somalier går fri från våldtäkt på ett barn, så den ytlige betraktaren kan mycket väl dra slutsatsen att det är fullt naturligt att knulla barn men inte kvinnor i Sverige, som i denna fråga går i spetsen för Västerlandet.

Visst är knulla en konst, men att gömma sig bakom konsten för att uppmuntra till perversion är ett brott. Om det hade varit någon stake i det svenska rättsväsendet, skulle kulturtanten dras med i ett åtal. Men det kommer inte att hända, för tankens vägar har inte bara ett visst innehåll, utan också en riktning, som inte går att motstå. Vansinnet har ju också sin logik, och om det här är äkta tankar, dvs ärliga, har de redan tangerat vansinnets domäner, så där lite omärkligt, trevande, men fullt logiskt i den rådande tankens vektor. Den vansinnige är ju också helt ärlig i sitt vansinne, för att inte tala om logiken. 
 
När så kulturtanten var en av dem som drev en konstnärlig chef i döden, men samtidigt stödjer pedofil konst, reser sig håren på huvudet, eftersom det i denna klyfta mellan två helt omöjliga ställningstaganden ryms en avgrund, där ärligheten inte har någon plats. Det är alltså falskt vansinne, hon och andra vet vad de gör, säger och tänker och vill få kontakt med oss vanliga dödliga, påverka oss, normalisera.
 
På det civilisatoriska planet rasar denna strid mellan normaliseringen av det sjuka samhället och försvaret av det normala samhället mellan Västerlandet och Ryssland, som håller på att bli århundradets moraliska måttstock. En jämförelse kan vara av intresse, även för dem som inte är intresserade av Ryssland. Kulturtanten skulle för drev i grupp till självmord i massmedia (jodå, massmedia har ett särskilt ansvar i Ryssland) åtalas och riskera 15 års straffarbete, följt av sju års yrkesförbud i branschen. För medverkan i uppmaning till pedofili är straffet fem år, men på området pågår en skärpning av lagstiftningen. Så stort är det mentala avståndet, och om vi därtill lägger att dessa fenomen till på köpet uppmuntras av svenska staten i media och skola, avtecknas civilisationerna tydligt mot bakgrund av vad de är - skilda världar.
 
Jag ser invändningen komma att geniet har en rätt till anstötlighet och vansinne och att kulturlivet måste tillåta mer än det vanliga livet, men jag ställer då frågan varför teatermannen inte hade denna rätt. Som jag ser det, är det bara feminismen som kan besvara frågan, och då är svaret givet. Feminismen säger att allt får knullas, bara inte kvinnan. Det finns till och med politiker, som vill tillåta djurknull. Men kvinnan får inte besolkas, hon skall hållas ren och avkönad. Hon ska inte ens föda barn, hon avlar utan befläckelse hundratusentals barn och sedan knullar hon sina barn och låter dessa barn knulla hennes döttrar. Ute ur denna bild är feminismens centralgestalt, dess Antikrist, - mannen. Han får trösta sig med att knulla andra män, eller ett barn när det kniper ordentligt.
På det ryska svordomsspråket skulle man säga att kulturtanten är ”knullad i munnen”, dvs inbegripen i en process av obegripliga ljud, slafsigt slem och bubblande saliv, men också i upphetsning. Uttrycket passar fint i det svenska kulturlandskapet, där munnarna står öppna för knull enligt konstens alla regler. Eller politikens.
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 

Sök