Translate

Självklart val

 Utgrävningarna och de genetiska undersökningarna i Sigtuna visar att det inte finns något som heter "svensk". Projektledaren uttalar sig i den bestämda frasen att "det finns inga etniska svenskar". I Olof Skötkonungs lilla stad levde

danskar, norrmän, tyskar, ryssar och ukrainare, de två senare folken oftast representerade av kvinnor, övriga av män. Utbytet av kvinnor var ömsesidigt, och Olofs dotter Ingegerd blev moder till flera kungaätter i Europa efter giftermålet i Ryssland och spridandet av sina döttrar över kontinenten. Ingegerd är helgon i den rysk-ortodoxa kyrkan med namnet Sankta Anna. Genom en av sina döttrar är Sankta Anna anmoder till alla franska kungar, som svors in med handen på en rysk Bibel fram till revolutionen. Om vi följer logiken hos professorn i genetik i Sigtuna, kan vi säga att Macron är ryss. Fast nu är han ju inte kung, eller ens blåblodig, så det blir mest en symbolisk ryss. Fast egentligen är han en fjant, men det har troligen ingenting med genetik att göra. Däremot har Macron en del att säga om genetik. Häromdagen påstod han att det inte finns något som heter danskar, eller ens ett danskt språk. Jag kan föreställa mig de chauvinistiska danskarnas förvånade miner. Det är förvisso sant att danskarna, liksom fransmännen, inte förstår varandra mellan öarna. Både det danska och det franska språket är skriftspråk, som inte finns mer än på TV och i böcker. Men det betyder ju inte, enligt min mening, att språken inte finns. De går inte att trolla bort bara så där. Om man inte är en fjant till president eller en korkad professor. Den förre blandar ihop politik och genetik, den senare genetik och etnicitet. Det är betecknande för vår tid att människor talar om saker de inte begriper eller ens har studerat. Frestelsen att vinna politiska poäng är stor, alltför stor. 

Den som då har politiska poäng är rädd att förlora dem. Så när Jimmie får frågan vem av Putin eller Macron som är att föredra, vägrar han att välja, vilket ju för den logiskt intresserade visar att han väljer Putin. Men det går inte att säga i Sverige inför ett val, ja inte annars heller. Inte ens om man som Jimmie försöker kopiera den ryska politiken, men ändå måste fördöma den, för så gör man i Sverige. För då är man inte svensk, enligt ett uttalande -  från Macron! De genetiska kullerbyttorna slår alla rekord. Den som tycker att Macron är en sliskig tönt och Putin en beslutskraftig statsman kan i detta tänkande inte vara svensk, en etnicitet som ju inte finns, och enligt macronsk logik inte ens har ett språk. Väl att märka talar både professorn i genetik och den franske presidenten om ett fenomen, som enligt deras egna utsagor inte finns, ett fenomen som alla andra både ser, hör, tänker och känner. Om jag inte är svensk för att jag väljer Putin framför Macron, eller inte är svensk för att jag någonstans i historien har tyska anförvanter, borde det betyda att jag aldrig är svensk. Det är omöjligt att vara svensk, vilket för mig som svensk låter lite väl knasigt. Allrahelst som Macron direkt och professorn indirekt talar för att vi alla är européer, ett folk som ingen någonsin har identifierat sig med och som bevisligen inte har vare sig språk eller historia. Vi är det vi inte är. 

Nu skulle ju Macron kunna mena att svenskarna är fransoser, eller i varje fall kungahuset, men så långt gick han inte, kanske för att de faktiskt inte finns. Fransoserna, alltså. Men det är så enkelt att etnos inte är vare sig ett objekt för politiska eller genetiska studier, om man vill veta vad etnos är. Visst kan både politisk historia och genetik belysa hur fenomenet etnos ser ut i en viss tid, men etnos är ett fenomen, ett beteende som förändras i tid och rum. Etnos kan studeras av historiker och geografer med sinne för tänkandets yttersta gränser, dvs landskap och tradition i den givna civilisationen.  Vi föds in i etnos och kommer aldrig ur det, hur mycket vi än försöker och hur gärna vi än vill konstruera en alternativ verklighet. Macron är fransos, Putin ryss och Jimmie svensk. Själv skulle jag av dessa välja Putin. Trots att jag är svensk och han ryss. Vilket inte spelar någon roll, intelligens och moral är ju viktigare än etnicitet. Välkammade töntar, president, professor eller populist, är däremot ingenting för mig.

 

 

 
 

Sök