Translate

Ryska spioner i Västra hamnen

SÄPO uppmanar allmänheten till förhöjd vaksamhet efter att det inkommit rapporter om misstänkt spionverksamhet i Västra hamnen i Malmö. I flera uttalanden från experter på högsta nivå understryks att incidenten i Västra hamnen är ännu ett bevis för att Ryssland

har ett särskilt intresse för Sverige, där det ju pågår mycket av intresse för det väldiga landet. En svensk man med ovärderliga kunskaper om svenskt samhällsliv och svensk mentalitet uppges ha träffat en mycket ung ryska för samtal. Det finns till och med ett foto, där de ses vandra i området i solglasögon, vilket ju är ett varningstecken. Mannen har förvisso aldrig innehaft statlig tjänst, än mindre säkerhetsklassad, men han antas kunna berätta ett och annat om Sverige och svenskarna tack vare sin utbildning och erfarenhet. Redan det är ju misstänkt i dagens Sverige. Så här ser de misstänkta ut.

Den ryska tjejen är troligen en sleeper, som håller på att vakna till liv i dessa spända tider, särskilt i Sverige. Det är ju självklart så, att ryssarna är intresserade av svensk teknik, eftersom de ligger så långt efter. Enligt FOI och Must är talet om raketer som flyger och tar sig fram under vatten i banor runt både jorden och himlavalvet bara lögn. Alla vet ju att det är tekniskt omöjligt, för att inte säga framtidsbetonat, enligt Must-chefen i en intervju häromdagen. FOI har också lämnat en rapport och funnit att bländningstekniken i det nya ryska ljusvapnet inte finns, det är bara en bluff. Fast det fanns redan när ryssarna intog Berlin 1945, bara att fråga gamla tyskar. De minns att de inte kunde se på flera timmar och tyckte sig se fler ryska soldater än vad de var. Men å andra sidan behövs inget ryskt ljusvapen idag, människor ser ändå ryssar överallt. Det talar för att ryssarna har uppfunnit ett hjärnvapen, som påverkar människors förmåga att uppfatta verkligheten, så att både Must, SÄPO och FOI kommer att meddela att ryssarna har anfallit innan det har ägt rum, så att Sverige kan gå med i NATO och sedan gå under eller kapitulera redan i förväg. 

Då kunde sådana som den ryska tjejen på bilden ta över makten över de gamla svenskarna, aningslösa figurer, som gick vilse i välfärden och världen, som den misstänkte mannen på bilden. Inte heller han har alltid tagit de rätta stegen i livet, dessutom har han alltid varit ganska lättpåverkad, vilket ju är en nackdel i umgänget med ryska tjejer. Särskilt för spioner.

 

 

 

Sök