Translate

Polska svin och moraliska missfoster

Lögner och förnekanden har blivit stående inslag i Västerlandets internationella agerande, så till den grad att vi snart kan tala om en etablerad mentalitet. En av dem som tydligt ser förändringen och reagerar starkt är Vladimir Putin. Han är uppriktigt ilsken och förfärad, och när han blir det

övergår han till att tala med folkmun. Han säger att polackerna är antisemitiska svin och avskummet i EU-parlamentet får epitetet moraliska missfoster. I båda fallen handlar det om Andra världskriget och Förintelsen, och liksom i den övriga utrikespolitiken framkastas påståenden som i sin absurditet och uppenbara falskhet är så beskaffade att den enda kommentaren för det mesta bara kan bli en suck. Påståendena framförs enbart i syftet att det första, när nästa kommer, skall uppfattas som ett faktum, som underbygger nästföljande makabra utsaga. Denna systematiska lögnproduktion är känd åtminstone sedan Macchiavelli, men det färskaste exemplet i nyare historia är nazismen. Därför handlar egentligen alla lögner mot och om Ryssland om Andra världskriget, som både då och nu innefattade polska svin och europeiska missfoster. Svin och missfoster försöker byta ut Polens pakt med Nazi-Tyskland från 1934 och Munchen 1938, då Polen och Nazi-Tyskland styckade Tjeckoslovakien och ockuperade Österrike med Europas goda minne, mot Stalins pakt med Ribbentrop, som tvärtemot vad som påstås av svin och missfoster sinkade krigsutbrottet - för Sovjetunionens del. Västerlandet vägrade militärt samarbete med Sovjetunionen och Polen samarbetade med Nazi-Tyskland fram till dagen före den tyska invasionen i hopp om att få Ukraina och bygga ett rike från Östersjön till Svarta havet i ett band som var det judiska bosättningsområdet. Men Polen ville inte vara med i det tyska korståget mot den judiska bolsjevismen, bara ockupera Ukraina i det nazistiska släptåget. Mannerheim bedrev en liknande politik. Den sovjetiska pakten med Nazi-Tyskland innebar också en försvagning av den japanska offensiven i öster, som nu i lugn och ro kunde slås tillbaka. Det här var ingenting nytt i historien, Polen hade flera gånger tidigare delats av ryssar och tyskar för att undvika krig, och även ockuperats av Ryssland efter att ha försvunnit som stat. Den tändande gnistan till Polens sammanfall var de svenska härjningarna under 1600- och 1700-talen, vilka slutade i Poltava. Rysslands roll har vid alla delningar varit den räddande ängelns, och Polen finns idag som stat endast tack vare Stalin. 

Men mörkret kring Andra världskriget är djupare än så. Det började med Obama, som påstod att en farbror hade varit med i befrielsen av Auschwitz. Det var kanske ingen direkt lögn, utan mer ett uttryck för amerikansk obildning, men det var helt säkert en konsekvens av en systematisk lögn. Polska svin tog fasta på idén och lär nu ut i skolorna att det inte fanns polska koncentrationsläger och inga polska antisemiter. Det finns ingenting att minnas, så det finns ingen anledning att bjuda in Rysslands president till minnesceremoni, som ju härmed blir helt obegriplig. Inte för att Putin gillar ceremonier, särskilt med polska svin och europeiska missfoster, men det viktiga är att det som hände inte får fuskas bort. Nästa steg blir väl att minska antalet förintade judar med 30-40%, eftersom de var sovjetiska medborgare. Förnekelse går ju hand i hand med lögn. 

Nu finns det lyckligtvis för historieskrivningen fortfarande de som var med. Därför är Rysslands president huvudtalare vid den äkta Förintelseceremonin i Israel, medan Polens president inte vill vara med i denna historieförfalskning, som han säger. Det är en historiens ironi att Stalin inte bara räddade Polen från undergång utan också skapade staten Israel. Den 27 januari, dagen då Stalins armé befriade Auschwitz och dagen då Israel hedrar minnet av de förintade, kan det hända att Putin påtalar dessa fakta för polska svin och europeiska missfoster. Sanningen som statskonst kommer att belönas med en fin gest av den judiska staten - ett monument över alla döda under 900 dagars blockad av Leningrad, staden där den ryske presidentens bror dog i kriget och hans far stred mot svin och missfoster. Som nu förnekar allt. 

Sök