Translate

Nationalnarcissism

Narcissism är ett tillstånd när allt intresse och alla känslor är riktade mot den egna personen, egna känslor, tankar och sinnestillstånd. Narcissistens verklighet innefattar bara honom själv och det som rör honom, medan det som ligger

utanför, som gäller andra, bara är verklighet i ytlig mening såtillvida att narcissisten inte är döv eller blind. Men i djupare mening finns ingen verklighet, ingen verklighet att känna eller förstå. Narcissisten är faktiskt bara medveten om yttervärlden i den mån den berör honom. Narcissisten kan således inte känna medlidande, kärlek, och han kan inte resonera rationellt och objektivt. Narcissisten har en mur runt sig, han är allt, världen är ingenting. Rättare sagt, han är världen.

Sveriges försvarsminister är en uttalad narcissist, men det är inte helt otroligt att han är en typisk representant för sitt folk. Ministern har reagerat med narcissistens alla känslor på en artikel om svenska soldater, som tränar ukrainska soldater i naziuniform att beskjuta och besegra fienden. I dessa strider har ett par hundra barn dött, och i artikeln kallas soldaterna, ukrainska och svenska, följaktligen barnamördare. Det är förstås en oerhörd anklagelse, men helt riktig. Efter ändringarna i den ryska författningen, som kommer att fastställa den ryska rättens företräde framför internationell, är det fullt möjligt att de svenska soldaterna kommer att begäras utlämnade till rysk tribunal, eftersom de flesta barn var ryska medborgare. Artikeln är skriven av journalister på Krim, medan den svenske ministern i vanlig ordning avfärdar uppgifterna som rysk statlig propaganda. Som svensk nationalnarcissist uttalar han sig om saken i statligt styrda och finansierade svenska media.

Narcissistens dilemma förvärras om vi gör ett tankeexperiment. Den svenska regimen bestämmer, som den en gång gjorde, att det får vara slut med den skånska dialekten. Alla skånska barn ska lära sig att tala enbart riktig svenska, som det heter, och inga böcker, sånger eller filmer med skånsk atmosfär får uppvisas. Inte heller får den skånska dialekten höras i radio eller TV eller i samtal med myndigheter, ja inte ens på gatan. Skåningarna gör motstånd, och regeringen i Stockholm sätter in armén, som öser artilleripjäser, granater och bomber över befolkningen. Den amerikanska armén - naturligtvis - bjuds in att förbättra eldgivningen och träna de svenska soldaterna krigiska manövrar mot civilbefolkning och gerilla.

En och annan raket råkar hamna i Köpenhamn, Bron används av trupp för attacker mot Malmö och de danska vattnen fylls av svenska och amerikanska fartyg, så danskarna blir förbannada och hjälper skånska kvinnor och barn att fly, men tycker också att det inte är helt fel att frivilliga danskar åker över för att bekämpa galna svenskar. Läsaren kan här själv fantisera vidare, eller byta ut skåningarna mot araber eller annat folk, men narcissistens dilemma kvarstår. För även om du tror något annat, är du alltid vad du gör. Som barnamördare.

 

 

 KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

Sök