Svarta katten och Röda armén

Välkommen till den nya världsordningen, även om läsaren inte har förstått och inte kan förstå den fullt ut. Just nu illustreras den av en viral epidemi, där Österlandet gör allt rätt och Västerlandet alla fel som överhuvud är möjliga. Den kostnadsfria, högtekniska och engagerade sjukvården har

flyttat till Ryssland och Kina och sprider sig som ringar på vattnet i närområdet. I Ryssland kommer ett läkemedel i juni mot Corona som botar på en vecka, Rysslands ledande bioföretag har utlovat ett vaccin till september. De ryska dödstalen kommer att stiga under de närmaste veckorna, men det står ändå klart att sjukvården har klarat sitt uppdrag med glans, särskilt i en internationell jämförelse. Media i hela världen kämpar frenetiskt för att för femtioelfte gången finna fusket med siffror i Ryssland, precis som med doping, förgiftade spioner och attackerna mot den amerikanska demokratin. Som vanligt är de judiska drakarna i främsta ledet, där de inte dras sig för att helt enkelt fråga sig varför ryssar inte dör. Jättelika nyhetsbyråer och fordom ansedda skrivare drar sig inte ens för att helt fräckt ljuga om antalet sängplatser i rysk sjukvård, Putins förtroendesiffror eller intervjua sina egna judar i Moskva, vilka presenteras som "läkare", men i själva verket är geografer eller helt enkelt outbildade aktivister med en enda merit.

 
I Sverige framställs också rysk sjukvård som ett fuskverk, av den enkla anledningen att det egna folket i skräck och förvirring undrar vilken politik som egentligen bedrivs. Då kan det vara en tröst att andra fuskar, men för att det ska gå hem måste befolkningen vara helt fördummad. Till min förvåning går tricket hem. För mig är vartenda uttalande från politiker och byråkrater ett tydligt tecken på den idioti som tagit landet i sitt grepp. Denna smitta är till och med värre än virussjukdomen. Landet är helt förvirrat och utslaget där ledning väntas, medan epidemin har klarats av tack vare enskilda insatser i kommuner och vid lasarett. Den svenska kulturen, där ensamhet och avstånd är norm, har också spelat en stor roll för att undvika total katastrof. I alla sina yttringar har det svenska mötet med ett landsomfattande hot gått i samma spår som den amerikanska. Det totala föraktet för det egna folket och det i propagandan alltid framhävda människovärdet är hårresande.
 
Den som är närmare bekant med Ryssland vet att det förutom den avancerade och gigantiska sjukvården finns en del detaljer, som kan ha spelat roll för världens lägsta dödstal i epidemin. Västerlandet har en gammal befolkning i jämförelse med Ryssland, vilket också inverkar på statistiken. Alla patienter som kopplas till respirator får antibiotika för att undvika komplikation i form av bakteriell pneumoni, vilket säkert har drivit ner dödstalen. Alla som är sjuka i Corona i Ryssland får syrgas vid minsta tecken på andnöd, inga prioriteringar efter ålder eller annat görs, inga poäng sätts eller plus- och minustecken efter C i läkarnas anteckningar. En del patienter, som skulle fått markeringen C- i Västerlandet, överlever i Ryssland. Det sista läkaren säger i de här fallen är: Håll stånd i tre dagar, Röda armén är på väg.
 
Statistiken över dödligheten i corona är i Ryssland är så säker statistik kan vara, eftersom samtliga avlidna i Ryssland obduceras, något som sker i Sverige bara av akademiskt intresse eller när polisen begär det. En annan faktor som kan ha spelat in i kampen mot epidemin är att den ryska sjukvårdspersonalen bor på sjukhuset och testas under arbetstiden. Personalen arbetar på frivillig basis vid Corona-klinikerna, med dubbel lön, statlig liv- och sjukförsäkring. Den som blir sjuk i corona får dubblad dubbel lön. Villkoren gäller för all personal i hela landet, inte bara för läkarna i huvudstaden. Det finns heller inga äldreboenden i Ryssland att tala om, de kan räknas på ena handens fingrar. De gamla bor hemma och får hjälp av grannar, släktingar och volontärer, där de senare nu drar i tiotusental över landet. De har döpts om till frivilliga och får numera lön som en sjuksköterska i Sverige plus en liten poäng på den ryska motsvarigheten till högskoleprovet. Men framför allt umgås de och känner sig viktiga för landet.
 
Det är ett faktum att länder med tbc-vaccinering har en minskad dödlighet i Corona, där Portugal och Spanien och Väst- och Östtyskland är de tydligaste exemplen. Men den viktigaste orsaken till den låga dödligheten i Ryssland skulle kunna vara att det redan finns en delvis flockimmunitet. Blodbanker har kontrollerats och det har visat sig att coronaviruset fanns redan före det aktuella utbrottet. Coronaepidemin idag är den fjärde varianten, där de tre tidigare har överförts från djur. Det sjukaste djuret när det gäller corona är också det mest älskade i Ryssland, nämligen katten. Ryssland har en katt i 60% av hushållen, dubbelt så mycket som i Västerlandet, plus drösar av hemlösa men lika älskade katter som springer runt på gårdarna och vaccinerar alla barn och gamla tanter. 
 
Västerlandet kommer att jubla under de närmaste veckorna, när dödstalen går brant uppåt i Ryssland. Men ryssarna kommer att ta skadeglädjen som en komplimang, då den viktiga aspekten är landets hantering av krisen, som har visat att Ryssland har världens bästa sjukvård. Och världens bästa katter.
 
 
 
 
 KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!