Den 4 juli

Den 4 juli trädde den nya ryska författningen i kraft. En av de viktigaste ändringarna är att rysk rätt går före internationell rätt. Det betyder att rysk rätt kan tillämpas extraterritoriellt i viss mening. En annan viktig förändring i detta sammanhang är att

det blir ett lagbrott att förminska, förringa, beljuga eller helt enkelt förfalska historien om Andra världskriget, eller rättare sagt Stora Fosterländska kriget, alltså Sovjetunionens krig 1941-1945. Det skrivs också in i konstitutionen som ett brott att heroisera nazism.

I demokratisk ordning kan vem som helst, till exempel jag, ansöka om stämning i rysk domstol för brott mot dessa lagar vid publicering av material och reportage i svenska media i den stil som blivit kutym under senare år. Härmed menar jag material och reportage i den anda som förklarats vara EUs linje, nämligen att Sovjetunionen inte bara har del i skulden för kriget utan också var med och startade det. Den historieskrivning som fyller på detta scenario med lögner och ogrundade påståenden enligt känd mall kan bli föremål för stämningsansökan.

För dem av er som inte förstår så mycket om Ryssland, betyder det att den som är ansvarig för materialet i stämningen kommer att kallas till rysk domstol och dömas där. Den som inte infinner sig kommer att dömas i sin frånvaro och kan endast få visum till Ryssland för att infinna sig i domstol, så länge visumkravet finns kvar. Det kan komma att avskaffas under 2021. Den som åtalas för brott mot ovan nämnda lagar och vistas i Ryssland, även som journalist, kommer att häktas på ryskt territorium och dömas enligt lag ovan.

Stefan Gehander

www.sydsvensken.se

 KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!