Translate

Panegyrisk pankreatit

Ukrainare är ett särdeles talangfullt folk, och den ryska kulturen dräller av författare och vetenskapsmän som har en ledande plats i världshistorien. Det finns till och med ett ryskt talesätt, som säger att där det finns en ukrainare, har inte ens

juden något att hämta. Vid de tillfällen då ukrainaren också är jude, blir det inte sällan extrem begåvning på de mest skilda områden. Utom på ett område: politiken. Ukrainarna har aldrig lyckats bygga en stat, men har nog rekord i raserandet av statliga strukturer efter de kreativa insatserna i Sovjetunionen, där alla före och efter Stalin var antingen judar eller ukrainare, och i dagens orangea Ukraina. Men den här kompetensen har ett värde, eftersom den kan hyras in i det obegripliga kriget mot det som kallas den ryska världen. Ukrainare, som inte sällan är judar, hyrs in av västerländska utrikesdepartement för att störa ordningen och verka för kaos och uppståndelse. De dör på uppseendeväckande vis, vissa återuppstår, andra försvinner och ibland går de i pension i Tyskland. Särskilt populärt är att bli förgiftad, en diagnos som aldrig ställs av läkare, bara av anhängare och arbetsgivare ett par minuter efter "giftattacken", vilket sedan sprids med tillhörande lovtal över deras gärningar i västerländsk press. I spetsen för panegyriken över de antikolinerga symptomen finns särskilt judiska media, vilka själva verkar ha tagit gift inom samma läkemedelsgrupp i förhöjda doser, vilket ger hallucinationer, agitation, raseri, svettningar samt avslappning i glatt muskulatur, så skiten bara väller ut. Hjältar med 0,01% stöd i befolkningen, mest skolelever från Youtube, och en lång rad åtal för korruption och förtal upphöjs till politiker, som ger Ryssland hopp om en annan, ljusare framtid. Men ryssarna känner sina ukrainare sedan sveket vid Poltava och ser vad som hänt med Ukraina i våra dagar. Ukrainarnas och judarnas äventyr i dagens ryska värld ses med förakt i den del som försiggår i Västerlandets regi, medan de är föremål för beundran i den ryska delen som bygger broar och vägar till Krim. Den ukrainsk-judiska begåvningen hör hemma i Ryssland, där den kan blomma i rätt färg.

Den västerländska journalistik som bedrivs, särskilt i Ryssland, borde däremot drabbas av det den påstår att de här begåvade ukrainarna och judarna utsätts för i den ryska världen, nämligen vedergällning. Men Moskvakorrespondenterna lever ett gott liv i sin illvilliga gärning, och de har inte en tanke på att fly den blodiga regimen. De kan bara gå ut på gatan och dra ett djupt, tillfredsställande andetag över att de befinner sig i en annan, bättre värld än den som betalar. Men de måste skriva som de skriver, och de kan göra det fritt, till skillnad från förföljda och trakasserade ryska journalister i Västerlandet. Ryssland är nämligen inte bara en demokrati, utan också i hög mån ett fritt land. Alla ryska, ukrainska och judiska "hjältar" som dött, försvunnit och på andra makabra sätt deltagit i denna journalistik, har gjort så helt enkelt därför att denna journalistik bedrivs. Journalistiken har i denna mening blivit alltigenom politisk, och den har drivit Ukraina i förfall, fått Vitryssland att darra och Ryssland att koka. Inte bara för att det för ryssar är uppenbart att mord och giftattacker sker samtidigt med färgad extremism i tydliga syften, ibland konkreta som i senaste fallet, som handlar om gasledningen till Tyskland, eller mer abstrakta påverkansoperationer, utan också för att den är moraliskt motbjudande. Under Putins första år misshandlades polska journalister av okända män i Moskva efter trakasserier av ryssar i Polen. Det är dags att ta fram den politiken igen och förgifta en västerländsk journalist i Moskva för varje giftattack mot inhyrda talanger. Det är bättre att en västerländsk journalist hamnar i koma än en rysk medborgare. 

Å andra sidan betyder den här politiska journalistiken inte så mycket för Ryssland för de enda som egentligen har drabbats är ukrainarna själva. De lever i den Kafka-artade verklighet, där allt är overkligt, osant och otroligt, ivrigt påhejade av västerländsk politisk journalistik med etniska övertoner. Där till och med en pankreatit blir till panegyrik.

 

  KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

 

 

Sök