Translate

Ruxit

Bara 3 år efter Stalins död fördömdes hans politik och 5 år senare bars hans kropp ut ur Mausoleet på Röda torget och begravdes bakom Mausoleet, så att bysten numera inte

syns från torget. En lågintellektuell, halvt tokig människa, som förstås blev omåttligt populär i Västerlandet, tog makten i jättelandet. Hans politik orsakade hungersnöd och krigsfara och till slut avsattes han. På samma sätt avlöstes den följande, relativt lugna perioden av en lågintellektuell, halvt tokig politik, som blev omåttligt populär i Västerlandet. Ingen av de tokiga ledarna begravdes på Röda torget, och den tredje kan sägas vara levande död i hemlandet. I Västerlandet är han närmast helgonförklarad.

Sådana här svängningar i det ryska ödet ser ut att nu, efter 100 år av oro, kuvas i de konstitutionella reformer som initierats av Putin. De korkade kommentarerna i västerländsk press handlar om att presidenten gör ett försök att behålla makten efter 2024 och att kontakterna med landet nu försvåras. Som vanligt ligger dessa kommentarer inte ens nära vad reformerna egentligen handlar om. Reformerna går ut på att Ryssland lämnar ett tillstånd av västerländsk annektering, som inleddes 1917 efter det att Ryssland drabbats av en lågintellektuell, halvt tokig tsar, som raserade 200 år av rysk fredspolitik i Europa. Den följdes av revolutioner och världskrig under hela 1900-talet. Ryssland fick betala det högsta priset, de östeuropeiska judarna det nästhögsta. 

Ryssland kommer inte att ledas av Putin efter 2024, och ingen rysk president kommer att lämna posten i demens eller i kista efter längre tids sjukdom. Om han skulle visa sig lågintellektuell, nästan tokig, kommer hans mandat att begränsas till två sexårsperioder, där inte han eller hon utser premiärminister eller regering, en uppgift som nu läggs i parlamentet. Den dåliga nyheten för parlamentet, som ingen har rusat iväg för att genomföra, är att en folkvald nu inte kan vara utländsk medborgare eller ens ha uppehållstillstånd i främmande land. Detsamma gäller för ministrar och högre tjänstemän. 

Det tredje momentet i Ruxit är att västerländsk rätt inte längre gäller i landet. Rysk rätt går före, och landet kommer inte längre att betala miljarder till snyltarländer, som tolkar eller får tolkad internationell rätt enligt västerländska politiska intressen. Domstolsbeslut som säger att det är "synd om" vissa länder och att Ryssland därför måste betala, eller att ryssar är tjuvar när västerländska banker konfiskerar deras pengar, kommer inte längre att godkännas. 

Västerlandet är ute, efter alla svek och brott mot folkrätten. Ryssland är ett fritt land efter en 30 år lång strid. Efter 100 år av västerländskt barbari. I januari 2024 kan Putin lämna på topp på 100-årsdagen av Lenins död. Om detta handlar reformerna.

Sök