Translate

Sex är maktlöshet

Maktens sexualitet är sedan Foucault ett fenomen som inte bör uppfattas som något som kan frigöras. Sexualitet kan inte ställas mot makt, eftersom den är makt, ett uttryck för makten. Revolutioner följs av

lössläppthet, som nakenparaderna i Moskva 1917 och handböcker i prostitution för ukrainska skolflickor idag. Den politiska och sexuella revolutionen i Västerlandet på 1960-talet missförstods också som en frigörelse, varefter maktens tryck mot sex i kärnfamiljen har ökats till dagens crescendo. Samtidigt går en linje av icke-diskriminering, som i själva verket är ett urvalskriterium, till maktens korridorer. Den sexualitet som formas av språkets maktmänniskor går via en skum källarlokal, där morgondagens genier koras i sexuella riter. Den kvinnliga karriärstegen är en trappa ner i helvetet, men samtidigt är den en väg att utan kompetens och färdigheter ändå ta sig fram, vilket skulle kunna vara en av förklaringarns till samhällets fördumning och degradering. I denna process är sekulariseringen det tydligaste resultatet. Talet om mannens förtryck är ett spel för gallerierna, eftersom sex är den enda vägen till ”frigörelse” av kvinnan. Utan sex ingen karriär, ingen makt. När riterna är genomgängna kan det kvinnliga geniet inte bara visa att kvinnor kan, hon kan också hota att avslöja riterna, som är makten. Då måste nya riter och ritualer skapas, och där är vi nu. Striden om sexualiteten är en maktkamp. Det mest anmärkningsvärda med den maktkamp som pågår är dess låghet, och förbindelsen mellan denna låghet och rikets mäktigaste instanser. Den andra märkliga nyansen är förbindelsen mellan vansinnet på gator och torg och landets politiska ledning. Ett slags demokratins hysteri, där Foucaults andra tema, vansinnet, har gjort ett helt varv från isolering från samhället i dårhus till kontroll över makten i horhus. 

Talet om patriarkala strukturer, som ingen kan se, men som dyker upp så fort mannen ska bedömas, eller fördömas, är nonsens. Ingen har mig veterligen berättat hur de ser ut, var de kommer ifrån eller några andra kännetecken. Det enda de uppvisar är mannens ”destruktivitet”. Det säger sig självt att strukturell destruktivitet är en motsägelse. I tungomålstalet om strukturer finns också en förnekelse av biologin, som ersätts av en personlighet som konstrueras, dvs är ett påhitt, medvetet eller omedvetet. Den som utan ideologi studerar samhället ser att de strukturer som finns  är ganska kvinnliga, från barnomsorg och skola till sjukvård och kyrka. Hela samhällslivet kretsar kring kvinnans behov, upprätthålls av kvinnan och byggs för kvinnan. Handeln domineras av industri för kvinnliga behov med det enda målet att fånga en man. Som barn domineras mannen av sin moder, en dominans som ofta varar livet ut, som ung man domineras mannen av sökandet efter ett sköte, som man efter både sköte och god mat. Feministerna studerar denna grundläggande struktur och kommer till slutsatsen att den är patriarkal, de värjer sig mot den och har i stora delar lyckats avskaffa hela bygget i Sverige, ja till och med män har blivit feminister. Men mot bakgrund av hela den väldiga kvinnliga strukturen är det oklart vad de här människorna vill, liksom det förblev en gåta för Freud vad kvinnan egentligen ville. Makt? Men makt är sex, och den ligger i kvinnans sköte. Rättigheter? Hon har dem alla, utan mannens skyldigheter. Att inneha makt utan skyldigheter är det grundläggande tecknet på struktur, som kan kännas som förtryck för den som är utan kontroll över det som är önskvärt. I den meningen är mannen maktlös i sitt sökande och beroende av ett sköte. Om vi därtill lägger pojkens livslånga beroende av modern, blir det tydligt att mannen lever sitt liv i en sexuell struktur, som betecknas av maktlöshet. Det överraskande resultat av en sådan tanke är att Foucault på ett sätt hade fel. Sex är inget uttryck för makt, utan tvärtom ett förtryck. För mannen är sex maktlöshet. Filosofens ironiska öde att plågas till döds av sin sexualitet kunde ha lett honom in på detta spår, men han var för upptagen av sexualitetens historiska och politiska mening. Han trodde att maktens sexuella trakasserier ända in i hygienens påbud var förtryck, men missade att mänskligt beteende i vardagen inte kan falla under begreppet förtryck i den kriminella betydelsen. Begreppet trakasserier är ideologiskt och därför förkastligt. Ideologi vill alltid tvinga människor att bete sig på ett visst sätt och inte på ett annat. Ideologin och dess trakasserier har ett nära samband med det totalitära tänkandet, i den sexuella frågan innebärande att medvetna eller omedvetna och oavsiktliga handlingar stämplas som brottsliga, både i moralisk och rättslig mening. 

Den nuvarande debatten är en bekräftelse på både kvinnans och mannens maktlöshet inför sexualiteten, som anklagande eller anklagad. I ett intressant exempel ser vi att riksdagens talman, den formella maktens främsta representant, nu för andra gången på tio år anklagas för sexuellt övergrepp, av samma kvinna, där fallet har utretts en gång tidigare. Det verkar som om till och med den juridiska makten står maktlös inför sex, och det verkligt ofattbara att de som anklagar inte möts av motstånd och sedan bestraffning när grundlösheten uppdagas. Det är sann maktlöshet. Ett patriarkaliskt samhälle hade förgjort den som framkastar anklagelser som visar sig osanna, men i dagens Västerland är det fritt fram att ta fram samma anklagelse gång på gång. Sanningen är att ett patriarkaliskt samhälle inte ens tillåter tankegången, vilket vi kan se i dagens Ryssland, medan gårdagens Sovjetunion däremot var platsen för godtyckliga anklagelser och angiveri. Miljoner människor hamnade i fängelse eller förlorade sina jobb på grund av antisovjetiskt, dvs oönskat, beteende. Men liksom filosofen gick under i sin sexualitet, gick Sovjetunionen under i oönskat beteende. Ingendera var någon social konstruktion, båda var biologiska varelser, som individ eller grupp. Det enda som var socialt påhitt var det förtryck och de trakasserier som deras filosofi respektive ideologi gav upphov till. 

Sök

Vinaora Visitors Counter

1509477
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3501
4462
16069
1460834
105867
127302
1509477
Your IP: 46.229.168.153
2019-04-24 17:27