Translate

La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Åsa Romson

Fernand Braudel introducerade de ekonomiska och geografiska faktorerna i historievetenskapen på ett sätt som revolutionerade den senare. Men hans främsta gärning var att han såg tiden som tre skikt, eller en tid med heterogena linjer.

Händelsehistoria var för honom vardagens händelser, tidningarnas rubriker om Åsa Romson och hennes uttalande om att Auschwitz ligger i Medelhavet. Konjunkturhistoria var en tid som låg under händelsehistorien, den handlar om längre tidsperspektiv och långsamma, varaktiga fenomen, till exempel

fascismens grepp om historia och mänskligt beteende. Där var Braudel mer intresserad av ekonomi, medan hans vän och kollega Lucien Febvre undersökte mentaliteter. Braudels triumfkort, som revolutionerade historikernas tänkande var emellertid den tredje och djupaste nivån, geografin, där han författade en orörlig historia om Medelhavet, en stillastående kärleksförklaring till havet och dess människor. Han beskrev havet som en outtömlig källa till mänskligt liv, föda, transporter, krig och kultur i vidaste mening. Åsa Romsons uttalande är mot bakgrund av Braudels tredje tid, La longue durée, det som står nästan stilla och varar i sekler, ibland till och med i årtusenden, helt logiskt och egentligen ingenting att förfäras över. Den svenska skolan har förstås inte kommit så långt att den placerar Oswencin (Auschwitz) i Medelhavet, men det finns anledning att anta att Romsons tankebild av dagens Medelhav som ett Auschwitz är träffsäkrare än vad många tror.

På konjunkturnivå är det klart att Västerlandet under de senaste årtiondena har bedrivit en aktiv flyktingpolitik genom att göra reklam för landet i länder med befolkningar i nöd. Alla vet att Sverige står redo att ta emot och göra människor i nöd till sina medborgare. Ambassader delar ut pass snabbare än Raoul Wallenberg en gång kunde drömma om. Det är en händelse som ser ut som en tanke att i dessa länder startas först krig och utförs bombningar av USA, liksom för att sätta igång flyktingströmmen. Därefter står Västerlandet redo att ta emot. Undantaget ukrainare. Detta systematiska bombande och systematiska mottagande av arma människor, som flyr från våld till All inclusive, en flykt som inte går att stoppa när valet är så enkelt och dessutom ingår i en systematisk politik, har blivit en industri, som sysselsätter arméer av politiker, tjänstemän, TV-program, journalister och allmänhetens tankar. Det kortsiktiga syftet är att undgå den egna arbetslösheten, det långsiktiga mottagarnationens överlevnad.  Det sista argumentet, nationens överlevnad, är utgångspunkten för all invandringspolitik i dagens Europa, utom Ryssland, som föder sina egna barn och står kvar vid arbetskraftinvandring. Men det faktum att det anses att nationen borde överleva är fascismens grepp över tanken. Men det finns ingen förnuftig anledning att säga att svenskarna som nation borde eller måste finnas om 50 eller 100 år. Folk har försvunnit förr, för att inte tala om länder och stater. Det är bara att läsa om Medelhavet, så förstår man det. I den meningen ligger Auschwitz i Medelhavet: de måste dö för att vår nation skall överleva. Om vi inte hade tyckt det, hade de inte försökt. Det kan invändas att Auschwitz byggdes för att utrota judar. Det är inte sant. Auschwitz byggdes för att den tyska nationen skulle renas. Smutsen var judar, ryssar, ukrainare och zigenare. Känns folkslagen igen från dagens rubriker i händelsehistoriens gammelmedia? Braudel satt själv i läger under hela kriget, men han var inte smuts, han var bara andra sortens, så han satt i Lubeck och tänkte ut en Medelhavshistoria. Här möts Braudel och Romson mitt på lägergården. Tiden står stilla i lägret, var Braudels tanke. Tiden står stilla i Medelhavet, var Romsons tanke. 

Sök