Translate

Om Sverige på ryska

Bäste Vladimir Vladimirovitj,

 

Jag har sett er cykel om de skandinaviska länderna, och kan meddela att den har mottagits utan hysteri i Sverige. Av de få som kan ryska och kan se den på Youtube. Återstår att se om serien köps in. För mig, som känner båda kulturerna, som ni känner tre kulturer, finns en

tagg i hjärtat, eller rättare sagt i hjärnan, som gäller fundamentala frågor som demokrati och media. Där har ni gått vilse. Ingen vet vad demokrati är, och bara få vet vad den inte är, men en sak är säker, nämligen att de västeuropeiska tvåpartidemokratierna och de skandinaviska blockdemokratierna, inte har några företräden framför den ryska persondemokratin. Snarare tvärtom, där en av de viktigaste anledningarna är det ryska missnöjet med demokrati, och synen att Ryssland saknar eller har brist på demokrati. Ni är en av förespråkarna för denna åsikt, vilket är makabert med tanke på att ni känner den franska och amerikanska demokratin, vilka ni väl aldrig har kritiserat. Särskilt tydlig är synen på det egna landets demokratiska nivå i er skandinaviska cykel, där medborgarna är helt övertygade om att de lever i en demokrati och att den är god. Det retar mig att ni tycks hålla med om detta. Jag tror också att det är en farligt missvisande bild att visa upp i Ryssland, eftersom de länder som utpekar sig som demokratier är de minst självständiga och mest föraktliga länderna i världen. Kryperi och rädsla utesluter nämligen demokrati. Liksom hyckleri, varav det finns gott om i er skandinaviska serie, där människor på allvar sitter och påstår att vistelsen på äldreboendet är gratis, vilket den alls inte är. Den kostar det mesta av pensionen, och ju högre pension, desto högre kostnad för boendet. Det går att säga utan att ljuga att äldrevården är gratis, utan att meddela att äldreboendet kostar runt 70% av pensionen, men det är också hyckleri. Då har vi inte nämnt 30% skatt på pensionen. Hyckleriet är genomgående i serien, och hyckleri är en demokratisk svaghet.

Media är ju en betydelsefull del av demokrati, och här vill jag återigen uppmana er att begrunda era amerikanska och franska erfarenheter, som egentligen borde göra er till en stark anhängare av ryska fria media. I den skandinaviska serien finns även på detta område ett djupgående hyckleri, där både befolkning och journalister är övertygade om att de har fria media, och särskilt media fria från statlig inblandning. De "vet" inte att svenska staten äger det diktatoriskt enväldiga TV-bolaget eller att journalisterna där i praktiken är statliga tjänstemän. På samma enfaldiga vis är ni övertygad om att det i Ryssland finns en censur men också lika övertygad om att denna inte finns i Västerlandet. Ni nämner som exempel USAs största judiska tidning som exempel, vilket ju är löjligt med tanke på att ni är jude. För övrigt lika löjligt som att ni hela tiden ältar frågan om Navalnyj, en jude av typen 1917 eller Ukraina 2014 som ni inte får intervjua i ert program, enligt direktiv från TV-ledningen och Kreml. Ni förstår mycket väl att Navalnyj är ett västerländskt projekt, precis som juden Poroshenko eller Guaido, och då förstår ni också mycket väl att det är oansvarigt som betydande mediafaktor att driva projektet, särskilt som den kanal som ni kan sälja ert program till har en judisk ledning. Ni deltog också i det judisk-liberala projektet Sobtjak, en figur som ni sagt er vara beredd att rösta på  som presidentkandidat. Jag tillmäter er intelligens, så det kan bara finnas en anledning för er att tycka att den personen skulle vara av gagn för Ryssland.

Media i Sverige och alla andra länder ägs och styrs av staten, och i Sverige träffar TV-ledningen också regering och säkerhetstjänst. I Sverige , liksom i andra länder, beställer utrikesdepartementet och andra statliga myndigheter artiklar och vinkling av artiklar som man beställer pizza. Det är inte helt osannolikt att ert program skulle vara omöjligt i Sverige, och hade ni haft mig som ledsagare genom Sverige, hade den skandinaviska cykeln bannlysts och bespottats. Om jag finge önska, skulle ni ta med mig på en resa genom Ryssland, då jag i min dubbelkulturalitet har en fördel framför er: jag känner lögnen på båda sidor. Ni däremot, verkar ingå i den ryska kulturen, i det att ni tror att SVT eller BBC skulle vara icke-statliga TV-bolag. Jag vet att er dröm är den brittiska varianten, det har ni talat om och verkat för i Ryssland. Ni tror att engelsmän frivilligt betalar en avgift för att de vill se BBC, och därmed är BBC en "folkägd", dvs demokratisk organisation. Vi har samma system i Sverige, där staten tvingar medborgarna att betala en avgift, i själva verket en påtvingad TV-skatt, för att ge sken av demokrati. Vi betalar för TV och propaganda vi inte vill se, och det faktum att vi betalar ger sken av demokratisk TV. Men samtidigt är staten vi, och vi har de media vi förtjänar. 

Det är alltid svårt att undvika ställningstaganden, naturligtvis, och ni har min respekt för era nästan ärliga försök att berätta om verkligheten för publiken utan att ta ställning, eller åtminstone ge sken av det. Men i ert okritiska förhållande till Västerlandet förvandlas ni återigen till det ni en gång var i Sovjetunionen. en propagandamakare. Det är som om ni än en gång är propagandamakare på fel sida. Det är som om en journalist alltid fruktar att kallas propagandist och därför väljer den sida som kallar andra propagandister. Samtidigt är det ett faktum att propagandisterna finns där de säger att de inte finns. Detta påstående är ju grunden för all propaganda, och det borde ni veta. 

Det tycks mig som om idealet om fria media är falskt, vilket ju stämmer överens med rysk mentalitet. Låt oss tänka tanken att media är fria på något sätt, från staten, från makt och pengar. En journalist eller en grupp journalister skriver texter och berättar om verkligheten. Sanningsenligt. Om sig själva och om sitt samhälle, om den civilisation de lever i. Någon skulle berätta om korruption, andra om nationella projekt. Vissa läsare eller tittare skulle tro det ena, somliga det andra. Jag är helt säker på att en västerlänning skulle förfäras av tillståndet i det egna landet och förvånas över tillståndet i Ryssland, medan ryssar skulle bli lika förvånade över tillståndet i det egna landet och i främmande land. Ni skulle berätta om gratis sjukvård och fria media i Sverige som varken är gratis eller fria, och jag skulle berätta om gratis sjukvård och fria media i Ryssland som faktisk är gratis och fria. Men det är ett faktum att en sådan serie om Skandinavien inte är möjlig, på samma sätt som en sådan serie om Ryssland aldrig kommer att produceras. Serierna skulle anklagas för att vara propaganda, trots att både ni och jag skulle veta att de är sanna. 

Det är dags för er att göra en resa i Ryssland och presentera landet för världen. Jag hänger gärna med.

 

Vänligen

Stefan Gehander

 

 

 

Sök