Translate

Svastikan i Sibirien

Det svenska försvarets främsta forskare säger att Rysslands armé övar för krig. Frågan inställer sig vad den annars skulle öva för. Lika självklar som denna slutsats, lika obegriplig är den ryska reaktionen från utrikesministeriet, som förnärmat hävdar att den ryska armén inte

övar för krig. Den förvirrade diskussionen är ett tecken på att situationen är spänd. Ännu mer förvirrad blir situationen för den som vill informera sig på den svenska regimens statliga TV-bolag, där statsjournalisterna inte kan hålla reda på ryska ministernamn eller vilket raketavtal denne talar om. Den totala förvirringen inträder för den som vet att ministern inte skulle uttala sig, då Putin har beordrat försvars- och utrikesministerium att lägga ner alla samtal om raketer, avtal och förhandlingar. Som vanligt ligger Putin steget före till och med sina egna mannar. Ministern, som heter Sergej Rjabkov, talade om START, ett avtal om strategiska raketer som USA aldrig ens började uppfylla och som för Rysslands del är helt inaktuellt, eftersom de nya ryska  raketerna går över Sydpolen i överljudsfart eller i havsdjupen och inte kan stoppas av av det världsomfattande amerikanska robotförsvaret, som därför måste programmeras om till offensivt system, vilket ju också hela tiden varit den dolda avsikten. Robotanläggningarna finns i Polen, Rumänien och Japan, som blir de första länderna att gå under, när kriget kommer. Tolv minuter senare anländer motsvarande 2000 atombomber över Hiroshima till det som dittills var USA. Den raket som får äran av avsluta den amerikanska historien döptes i mitten av 1970-talet till Pioner och blev anledningen till alla de kärnvapenavtal som USA nu brutit mot och rivit upp. Då var rädslan stor för den ryska raketen, idag är den borta, rädslan alltså, medan raketen nu är på väg tillbaka. Rädslan då har ersatts av en orädd gammelfascism i Östeuropa och liberal nyfascism i Västeuropa, vilket slås in i ett paket med globalfascism i USA, som gärna säljer vapen och raketer på denna nygamla marknad, precis som vid förra kriget. Men det handlar inte bara om pengar, utan den amerikanska kulturen är öppet fascistisk, i den meningen att den helt ärligt ser sig överlägsen alla andra i världen. Det är en krigskultur, där vi inte behöver gå långt tillbaka i historien för att finna exempel. Den som undrar om USA verkligen tänker bomba Venezuela till lydnad, kan med fördel läsa en bok om fascism, skriven av en fd amerikansk utrikesminister som bombade Jugoslavien till historiens arkiv och mördade en halvmiljon irakiska barn med sanktioner. Boken har den komiska titeln Varning för fascism och skall inte läsas som ett dokument, utan som ett monument. Det intressanta med boken är inte själva texten, utan hur en judisk kvinna, som räddades av serber under andra världskriget, kom att hata serber till den grad att hon begick brott mot mänskligheten. Det är fantastisk läsning. En äkta fascist, som undrar varför alla andra, särskilt serber och ryssar, är fascister till sin genetik. 

På ett sätt är fascisterna på rätt spår, för slaverna är, mera exakt ruser, troligen det ariska folket. Genetiskt är ryssar och de indiska brahminerna samma folk, och den som kan det heliga språket sanskrit har inga större problem att förstå ryska, och de geografiska namnen i norra Ryssland får vilken indier som helst att känna sig hemma, här finns till och med floden Ganga. Den "fascistiska" folkvandringsteorin har fått ett uppsving i dagens Ryssland tack vare utgrävningarna av Arkaim, som ligger som en knutpunkt i Gårdarike söder om Ural. Det arkeologiska fyndet är byggt som en svastika, som också finns på lerkärlen, och gravhögarna innehåller de äldsta stridsvagnarna med ekrade hjul som någonsin påträffats. Det är alltså inte omöjligt att den indoeuropeiska kulturen har sin vagga söder om Uralbergen. Men den ariska kulturen verkar inte ha varit särskilt krigslysten, det finns inga spår av krig i Arkaim, som däremot har svastikan som sitt viktigaste ornament, av en märklig historisk nyck samma mönster som i den nordryska kulturens utsmyckningar. Däremot är murarna höga och tjocka, och vattengravarna breda, så invånarna i Arkaim har nog varit måna om sitt försvar.

Om folkvandringar och arier, den indoeuropeiska familjen och dyrkan av solens symboler, finns rikliga mängder teorier och diskussioner, både vetenskapliga och fantastiska. I Västerlandet mynnade striderna ut i hat och krig mellan "arier" och semiter, där semiterna förintades och de falska arierna för alltid fick ge upp sina anspråk på världsherravälde. Det är därför de nu i våra dagar kallar andra folk fascister, särskilt arierna, som verkar ha varit ett fredligt folk. Fascisterna får söka sig ett annat urhem, för de fanns inte i Arkaim. Ett tips kunde vara att söka i Washington, där till och med semiterna är arier nuförtiden, eller varför inte i Stockholmstrakten, där nordmannateorin fortfarande är livs levande. I ryska historieböcker finns den inte mer nämnd efter beslut av Putin. Efter ett besök i Arkaim. 

Sök