Translate

Tjuvar och banditer i svinstian

Precis som efter ryska revolutionen 1917 tog den svensk-judiska maffian för sig av roffandet under 1990-talet. De svenska bankerna då som nu har villigt tagit hem och spridit över olika konton i världen

hundratals miljoner av ryska skattepengar. Då som nu slussades större delen av pengarna över till den amerikansk-judiska maffian och då som nu var förhoppningen att den ryska staten skulle gå under så att även naturtillgångarna i landet skulle bli tillgängliga för roffarna. Båda gångerna har de här affärerna försiggått samtidigt som det ryska folket kämpat för sin överlevnad, och förtjusningen i Sverige inför den ryska revolutionen, liksom det förödande 1990-talet, är ett välbekant faktum i reseskildringar och historieskrivning. 

Då liksom nu var det dock bara en del av pengarna som stannade i Sverige, eftersom den slutlige mottagaren då som nu var amerikansk-judiska affärsmän. Den här gången upprepas till och med det bråk om pengarna som uppstod då, när den ökände tjuven och banditen nu vill polisanmäla den svenska bank som verkställt stölderna. De ukrainsk-judiska affärsmän som ingick i hans liga har samtliga avlidit i medelålder av någon anledning, där den ene lyckosamt nog avled i ryskt fängelse, vilket har utnyttjats i Västerlandet i propagandasyfte. Summan är att de tjuvar och banditer som stal tsarens guldreserv, ryska skattepengar och världens största ikonsamling utanför Ryssland, vilken förvaras på Nationalmuseum, nu går till polisen.

Det är säkert ingen tillfällighet att det germanska ordet för ägande, att ha (have, haben) på ryska motsvaras av havat, hapat, som betyder roffa åt sig, stjäla. I ryskan finns inget verb för ägande, utan saker och ting bara finns hos en person. Det ryska verbet havat betyder också att glufsa i sig som en gris, ett djur som i politiken har fått symbolisera ondska och dumhet, så även i våra dagar. I sitt tal till nationen jämförde Putin föraktfullt EUs politiker med grymtande små grisar, en tydlig hänvisning till Djurfarmen. Där har den svenska banken en given plats som spargris för tjuvar, banditer och andra svin.

Sök