Translate

Mina källor i Moskva

Utan att förstå det, presenterar sig nu medlemmar och medlemskandidater i "nätverkens nätverk", som Integrity Initiative kallar sig i sina interna dokument när de ansöker om finansiering vid brittiska UD. Syftet med pengarna är att bekämpa

"ondskefull" propaganda från Ryssland genom att över hela världen värva ansedda, dvs famösa, rysslandsforskare och allsköns experter, gärna med tjänster i statliga institut. Mina källor i Moskva har laddat upp tonvis med interna dokument från Nätverkens nätverk, det är bara att läsa. EU har i dagarna föreslagit bildandet av en liknande organisation med europeiska förtecken. Så det faktum att sådana här gäng bildas är varken nyhet eller särskilt upphetsande. Medlemskap, som inte löses genom att betala medlemsavgift, betyder att personen är "inne" och kan skriva vilken skit som helst, till exempel att Sovjetunionen inte vann andra världskriget, en tes som nu lärs in i franska och brittiska skolor. Nätverket omfattar, enligt sina egna dokument, rader av framträdande figurer i offentligheten med Applebaum, Gessen, Aaronovich i spetsen, men även respektabla organisationer som ambassader, UD, försvarsdepartement och NATO finns med i dokumenten, liksom världens största sociala media, som bidrar med 100 000 pund. Brittiska myndigheter har hittills inte förnekat att Nätverket finns/fanns.

Mina källor i Moskva följde upp trådarna från den ryska säkerhetstjänstens hackergrupp. Dessa ledde till ett annat nätverk, som utger sig för att vara en välgörenhetsorganisation med sits i en gammal kvarn i Skottland. Detta senare nätverk, eller paraplynätverk, innehåller namn på styrelseledamöter, som samtliga är från den militära underrättelsetjänsten. Båda nätverken finns alltså, därom torde inget tvivel råda. Men vilken är funktionen, hur går dessa nätverk till väga? Svaret är enkelt: just så som det ser ut nu i svenska media, där den stackars kulturkvinnan har fått hela gänget emot sig bara genom att påstå att landets ledande propagandainstitut, rättare sagt dess chef, är med eller medverkar i nätverket. Ingenting skulle vara mer naturligt, om nu uppgiften är, som den deklareras av dem som nu drar ut till propagandachefens försvar, nämligen att motverka allt som är till rysk fördel och medverka till allt som är negativt för Ryssland. Defending democracy against disinformation, som det står på omslagsbladet till Integrity Initiatives dokument. De här klantskallarna i uppropen säger ju att just detta är forskningens uppgift, i varje fall när det gäller Ryssland. Längst har denna "forskning" kommit i Ukraina, där Sovjetunionen angrep Nazi-Tyskland. Det är därför de själva publicerar rapport efter rapport om Rysslands invasion av Ukraina på beställning av svenska UD och andra tokigheter. Samtliga undertecknade gör just det som de skulle ha gjort om de varit med i Nätverket. Det behövs egentligen inget Nätverk, det är bara ett sätt att få anslag. Den korkade propagandachefen är så klantig att han till och med medger att han kontaktats, men tackat nej. Mina källor i Moskva skrattar så tårarna rinner.

 

Sök