Translate

Svanesång i Svansjön

Svanen i Malmös kanal föll offer för ondskans och dumhetens makter, representerade av dagens svenska barn och ungdomar, som antingen är deprimerade, autister eller moraliska dyslektiker, varför det må vara dem förlåtet. Men de

förtappade vuxna som anmälde Svanen till myndigheterna hör till Rothbarts helt igenom onda sällskap, för att inte tala om de myndighetspersoner och jägare som genomförde avrättningen. Till de senares försvar skickar den svenska regimens statliga mediabolag fram en idiot, som läst om människors förhållande till djur i en bok, utgiven av en expert vid Malmö högskola, där det hävdas att människor projicerar sina egna föreställningar, önskningar och galenskaper på djur, troligen en epokgörande psykologisk upptäckt. Rothbart och hans anhang är varken sjuka eller onda, de är bara helt vilsegångna i intellektet. Från föräldrar och ungdomar, som - hör och häpna! - anmälde en svan för aggressivitet, till kommunanställda som kom på den enkla lösningen att avrätta en svan, jägaren som inte har en susning om viltvård utan bara är glad att skjuta, till Malmös egen Freud, som tycker det är sjukt att hysa sympati för en svan, särskilt en manlig sådan, finns en totalt utblåst bubbla av icke-tankar, omoral och etisk blindhet. Deras gärningar och förklaringar manar fram bilden av ett samhälle i fritt fall, där till och med en svan, aggressiv och försvarslös, blir en värdig fiende och en omtyckt måltavla. 

Det är då ingen tillfällighet att ett sådant samhälle angriper en sanningssägare, ja en svanesångare, som sjungit om cynismens framväxt, lögnens utbredning och infantila medborgare. Han släpades iväg, vit som en svan, genom så kallade journalisters gatlopp för att avrättas, anmäld av samma typ av myndighetspersoner som i Malmö, men med större, globala ambitioner, för sitt naturliga försvar av friheten. Precis som Svanen, som av Apollon fick profetians gåva, förstår han kanske att döden blir en välsignelse, så att han kan dö med glädje och sång, liksom alla visa och goda människor. 

Sök