Translate

Egna barn och andras ungar

Lagom till krigshistoriens största dag, den 9 maj, utvisas två svenska diplomater från Ryssland som svar på ett motbjudande beteende och falska spionanklagelser från den svenska regimen. Samtidigt rapporterar den statliga svenska televisionen om de svenska barn som

fötts i det senaste svenska kriget, där det sedan 1709 har radats upp idel nederlag och moraliskt förfall, och därmed ett avslut på historia som skolämne. Tror jag det, det är inte särskilt upplyftande för svenska skolbarn att läsa om den svenska regimens misslyckade härjningar under 300 år, och dagens toleranta medborgare vill inte ens erkänna sina landsmäns medborgarskap, så stor är skammen. De svenska barnen, utmärglade och sjuka, har under veckor och månader fått vänta på bud från sina landsmän, och deras minne av kriget kommer att bli ytterligare en skamfläck i den svenska historien. Deras far blir ihågkommen som en blek kopia av krigskungen, som en gång gick vilse i ungefär samma trakter, till på köpet som ett resultat av krig mot samma folk som då. De här svenska barnen och deras far föll offer för ett folk, vars barn idag marscherar över Röda torget till minne av förfäderna, som slår tillbaka med sådan kraft varje gång att historieböckerna är levande och sprängfyllda med helt vanliga hjältar. Rysslands barn växer upp i en moral som ligger långt bortom förståelse för svenska förlorarbarn. Här är det tvärtom så, att de ryska barnen hämtar hem sina förfäder till sista benknotan i främmande jord. De gräver så svetten lackar över hela Europa i sitt sökande efter dokument och artefakter, de dyker ner till vrak och finner vad de söker även i havets djup. De söker och finner ledtrådar till framtiden, moralisk styrka och exempel på ett liv i heder och ära. Ryska barn är sprickfärdiga av stolthet idag, vissa fäller till och med en tår över förfädernas styrka och mod, medan de svenska barnen mest gråter av svaghet. Det kulturella arvet av svaghet har blivit till en dyrkan av svaghet, där samhället belönar de sämsta, där lättjan favoriseras och lönas. Under tiden rullar ryska vapen över torgen och väcker avund i sin styrka, en styrka som är föremål för barnens beundran. Den borgar för nya segrar. Vi har bara att gratulera.

Sök