Translate

Historiska G-punkter

G7, som senare blev G8, började som G4 i Rom 1933. Frankrike och England kom överens med Italien och Tyskland och en uppdelning av Öst- och Centraleuropa undertecknades. Det finns de som känner till att

delar av pakten fortfarande är hemligstämplade. Den enkla idén var att dessa fyra stater skulle ta över hela Europa och styra kontinenten i ett Direktorat. Tidigare fredsavtal, geografiska frågor och rustningar skulle bestämmas i Direktoratet. Polen fick panik och slöt en egen pakt med Tyskland, men det var ungefär lika dumt som att senare ta med Canada i G7. Kriget startade här av den enkla anledning som kort uttrycktes i den sovjetiska diplomatiska devisen att om Sovjetunionen inte får vara med, är pakten riktad mot Sovjetunionen. Så var det också, men hemligstämpeln utesluter vidare kommentarer. Numera är G-klubben en samlingsplats för USAs kolonier, och det är bara naturligt att Donald vill ha med Ryssland för att få någon att tala med; det är tröttsamt att bara tala till. Dagen efter dementerades och villkorades Rysslands återkomst av amerikanska UD. Den franske presidenten höll långa och djupa tal om Europa i sammanhanget och var helt enig med Donald, men även hans uttalanden om Ryssland dementerades och villkorades av franska UD. Den ryska publiken liknade en tennispublik, men till slut skakade de bara på huvudet, medan deras president kommenterade det hela med att det inte gick att vara med i en klubb som inte finns, allra helst som varken Kina eller Indien finns med. Han lade till en mycket fin diplomatisk ironi, som knappast uppfattades av någon: G7, eller vad klubben heter, är välkommen att hälsa på i Moskva, som alltid är gästvänligt. Ukraina skyndade sig att utfärda ett förbud mot allt ryskt deltagande i alla G som finns innan Krim återlämnas. Just det, ropade alla små UD som inte är med i G. Ukrainiseringen av Europa är för övrigt ett mycket överraskande resultat av den västerländska invasionen och krigföringen i landet, det är som om UD betyder Ukrainska Departementet. Det skulle inte förvåna mig om Ukraina bjuds in till nästa klubbmöte i Donalds sommarstuga. I varje fall kommer alla UD att hävda att Ryssland inte fick komma till sommarstugan tack vare dem. Det ligger något i det, även om den egentliga orsaken är att Ryssland inte har en tanke på att vara med i G-klubben. Förutom den med alla 20 stormakter, där de flesta andra G- och UD-makter försvinner i mängden. Ja, de har redan försvunnit, om man i BNP inte räknar med hundfrisörer, advokaters utlägg och socialbidrag. Det är mot den bakgrunden Putins invit skall förstås: de europeiska länderna är välkomna till den nya historiska verkligheten. Den kunde observeras häromdagen i Vladivostok, där G65 samlades för att diskutera världens öde. Det är bara att hoppas att Grönland tar steget till medlemskap där, så det blir mer G i G-klubben. Men för det krävs en intellektuell omsvängning, där Grönland som självständig stat skakar av sig ett komplex - gör en Putin -, kunde man säga, och stänger igen käften på korkade danskar, som tror att de kan sälja det självständiga landet, och lika korkade amerikaner, som inte ens vet till vem de ska ställa frågan om köp.

"Köpet" av Grönland behandlas i västerländska media som en dumhet, med rätta, men att "försäljningen" av G7 är samma enfaldiga försök nämns inte, ja uppfattas troligen inte som den försäljningen av glaspärlor som den kulturellt-mentalt motsvarar. Men Ryssland har gjort en Putin och växer så sakteliga ur detta komplex. Därför kommer också G7 att ställas in självmant av Västerlandet. Rysslands återkomst, som var den enda diskussionspunkten, var ett försök till lurendrejeri av gammalt snitt: du utesluter, sedan försöker du sälja in platsen en gång till. Den ende som vinner på ett sådant fulspel är du själv. Det är kanske därför den kallas G7, eftersom det enda den stimulerar är den egna G-punkten?

 

 

Sök