Translate

30 silverpenningar och en förnekelse

Det är lite pikant att en tyskspråkig författare skulle ta sig för att förneka ett Völkermord. Det har han säkert inte gjort, för den som försöker läsa den krångliga tyskan i original, ett faktum som ibland sipprar igenom till och med i svenska media. Det är bara

obildade svenska journalister, som vill skapa sensation och bidra till den falska historieskrivningen från lika obildade så kallade bosniska journalister. Tillsammans slår de också ett slag för den svenska humanitära interventionens politik och hamnar tryggt på den goda sidan. För dagen. I historiens ljus kommer de i sinom tid att avslöjas på samma sätt som angreppet på Irak och andra lögner som när deras tillvaro. Vad man kanske kunde uttolka hos Nobelpristagaren är en förnekelse av myten om Srebrenica, som är någonting annat än katastrofen i Srebrenica. Den myten borde vilken förnuftig människa som helst förneka.

När Pasternak förföljdes för sin förnekelse av revolutionen, föddes den bevingade frasen Jag har inte läst författaren, men fördömer allt han skrivit, vilket även passar in i Srebrenica-myten.  Pasternak, som också fick Nobelpriset, förnekade revolutionen lika lite som Handke förnekar Srebrenica, men båda förtydligar att den verkliga händelsen är eller var någonting annat än myten. Det är bara händelsen som kan hända, medan myten inte kan hända, den är ahistorisk, en konstruktion av människor med intresse i konstruktionen, inte i händelsen. Den revolutionen eller detta Srebrenica har alltså inte ägt rum. Det är enkelt att förstå. Det andra ledet i förståelsen av historiska skeenden är att myt och verklighet ofta inte har något samband med sanning, snarare tvärtom. Myten i denna mening är det vi i vardagen kallar lögn, i bästa fall halvsanning. Det finns en hel mängd gedigen forskning och rapportering som visar att "massakern i Srebrenica" som myt inte har någonting med verkligheten att göra, mer än att den skall dölja vad som verkligen hände och varför. 

Vid tiden för Srebrenica leddes Bosnien-Herzegovina av en islamist med förflutet i SS. En välsedd gäst hos presidenten var Usama bin Laden, som reste på ett "bosniskt" pass, utfärdat av Bosnien-Herzegovinas "ambassad" i Wien. Det var Tyskland som drev på raserandet av Jugoslavien genom att erkänna republikerna innan de själva ens hade hunnit tänka tanken. Så sluts cirkeln, och det land som startade Andra världskriget, Tyskland, bär än en gång ansvaret för krig i Europa. Även så för verklighetens Srebrenica. Det kan ingen förneka.

 

Sök