Translate

En judehistoria på ICA

EU har slagit fast att Sovjetunionen startade Andra världskriget och bedrev en politik som ledde till Förintelsen. I östra delen av Västerlandet och Ukraina raseras eller avlägsnas minnesmärken från

den sovjetiska ockupationstiden, som det numera heter. I stället reser de forna offren nu statyer och sätter upp minnesmärken över sina egna hjältar. Det pinsamma är att dessa hjältar en gång dömdes som krigsförbrytare, men det verkar ha varit ett misstag, om vi ska tro läroböckerna i EU-länderna. Bakom de här minnesförlusterna ligger en tysk utrikespolitik för att hålla ihop unionen och lätta bördan av skuld och skam i östra delen av das Reich, där gårdagens bödlar lever. I Västerlandet var det faktiskt bara Öst-Tyskland som lyckades hamna på rätt moralisk sida i krigsminnet. Om vi nu bortser från att Serbien ligger i Västerlandet rent fysiskt.

Varken Churchill eller Roosevelt var i tvivel om vem som startade kriget och förmodligen inte heller om vad som ledde till Förintelsen, men de kanske misstog sig. Vi får se vad det kommer att stå i de nya skolböckerna. De kommer att bli insiktsgivande beskrivningar av de nationella psykiska problemen i Västerlandet. Det som är svårt att glömma och dyker upp i minnet varje dag, kommer i de moderna tolkningarna att underlätta för glömskan och försvåra minnesprocessen. Men det kommer alltid att finnas både ting och personer som påminner oss om sanningen. Ibland kan man till och med hitta dem på ICA.

Evian är ett vatten från den exklusiva franska kurorten vid Geneve-sjön. Judar dricker inte Evian, och för oss som är historiskt intresserade finns det klumpar i vattnet. Konferensen i Evian var och är faktiskt en större skamfläck än Munchen-konferensen två månader senare och Anschluss av Österrike ett par månader tidigare. 

Hela den västerländska civilisationen deltog i konferensen, där det bestämdes att judar inte fick bo någonstans och inte fick flytta någonstans. Där de råkade befinna sig, i Tyskland, Österrike, Tjeckoslovakien, blev de statslösa på samma sätt som ryssar idag är statslösa i Baltikum och Ukraina, där judarna i praktiken utrotades när tysk lag kom till länderna på samma sätt som ryssar idag skall utrotas där, märkligt nog av judar. 

Det var bara Dominikanska republikens delegation som meddelade att judar var välkomna till landet, alla andra, med USA i spetesen, vägrade ta emot judar. Tyskland fick ta hand om sina medborgare på egen hand, vilket snart skedde, och alla visste hur det skulle gå till. De enda judar som klarade sig under de kommande åren var de som bodde i Ukraina och Vitryssland, i de västra delar som så olyckligt ockuperades av Sovjetunionen. 

Krig, fascism och Förintelse är västerländska fenomen, där Västerlandet slutar vid den ryska gränsen. Krig, fascism och Förintelse stoppades av ryssarna och alla andra folk i Sovjetunionen. Det säger sig självt att ingen vill minnas det, att det ska glömmas bort. Vad mera är, ska det propaganderas bort, som i den Oscarsbelönade barnfilmen, där Hitler är en rätt kul farbror, Hitlerjugend räddar judar och amerikaner vinner kriget, medan ryssar skjuter efter barn. Köp den också på ICA.

Sök