Translate

Steget efter

Det finns studier, som visar att det bästa sättet att skydda befolkningen vid utbrott av virussjukdomar är att stänga ner samhället för att minska kontakterna mellan människorna. Det finns klara belägg för denna politik med bas i studier av

spanska sjukan. Målet med en sådan politik är att minska antalet dödsfall, där skillnaden mellan dessa två metoder är en dubblering av antalet döda. Med Kina som exempel tycks det också stå klart att det är möjligt att minska antalet smittade med en skärpt begränsning av sociala kontakter. Med en svensk viruspolitik i Kina skulle cirka 700 miljoner insjukna och 21 miljoner avlida i sjukdomen. Hittills är dessa siffror 80 000 respektive 3 000, ungefär som i Italien. Sveriges, rättare sagt EUs, viruspolitik har inga vetenskapliga grunder andra än teoretiska, högsta akademiska, resonemang, utan koppling till erfarenheterna av farsoter och katastroflägen. Den enda "vetenskap" som tillfrågas är ekonomi, som inte är en vetenskap.

Xi Jinping växte upp i en grotta på landsbygden på en handfull ris om dagen. Han vet vad svält, översvämningar, krig, jordbävningar och annat hemskt är, så hans omedelbara reaktion var: "Vi måste rädda så många människor som möjligt". Inga akademiker tilläts lufta sina motsägande teorier när det gällde livet. Akademiker ska hålla käften och studera verkligheten, diskutera den fram och tillbaka, men inte bestämma vad resultaten tyder på. Och för allt ris i Kina inte utfärda rekommendationer som gäller hela befolkningar. Vetenskapen ger inget stöd för sådant agerande. De som försvarar denna dåraktiga politik tvingas dag efter dag motsäga sig själva och ändå rekommendera den motsatta politiken. Det som igår var vetenskap, blir imorgon ovetenskap. Det faktum att viruset finns i Europa och i det egna landet tas som argument för att inte stänga gränser. Nästa dag stängs gränsen. Några länder, som Sverige, Tyskland och Storbritannien, håller fast vid teorin som säger att ju fler smittade, desto större immunitet. Men fler smittade betyder också fler döda. Vad det egentligen handlar om är att sjukvården inte kan testa och ta emot alla smittade och oroliga, vilket ju inte har något med virusologi att göra. Det finns bara ett land, som hittills har lyckats, nämligen Ryssland. Varenda jävel med 38 grader eller hosta testas och isoleras för säkerhets skull. Varenda jävel som kommer hem från utlandet isoleras och testas tre gånger. Resultatet är imponerande: runt 50 sjuka utlandsresenärer och tre inhemskt sjuka efter kontakt med utlandsresenärer. Gränsen mot Kina stängdes fem minuter efter nyheten om virus i Kina, gränserna mot andra länder stängs successivt. Iran får hjälp med tester och munskydd i gigantiska volymer. Under tiden uttalar sig en svensk expert på katastrofmedicin om att Ryssland är ett exempel på när kris inte möts med tydligt ledarskap, kunskap och expertis. Det säger allt om svensk skrivbordsexpertis, som alltid dyker upp vid stora händelser för att göra bort sig. Det var Ivanovskij som upptäckte viruset, Zilber som upptäckte TBE och Levkovitj och Tjumakov skapade ett vaccin samt senare också vaccinet mot polio; den ryska vetenskapen skapade också vaccin mot mässling och rabies, i våra dagar finns nu ett ryskt ebolavaccin. Allt medan den svenska expertisen på katastrofmedicin inte är ute och räddar vare sig Italien eller hemlandet eller något annat land, inga Läkare utan gränser skyndar till italienarnas hjälp och ingen NATO-brigad med militär medicinsk kapacitet lyfter ett finger för medlemsstater i nöd. De är troligen bättre på att ta livet av folk i Mellanöstern och handla med upphittade organ.

Som vanligt var det Tyskland som gick i spetsen för den europeiska politiken. Liksom under flyktingkatastrofen, uttalade Merkel även nu att det ju var för sent att göra något åt viruset, det finns ju redan i landet. Det visar på ett allmänt fenomen i Västerlandet, nämligen att politiker rekryteras enligt principen om partitillhörighet och slickförmåga, inte efter statsmannakvalitet. Det finns i den nuvarande krisen tecken på att vetenskapen tvingas in i detta mönster. Men naturen gör sitt, den fungerar ju helt efter vetenskapliga principer. Den som gör fel, kommer att dö. 

 

 

 

Sök