Translate

Dödens demokrati

Det finns bara en mänsklig faktor som kan sägas vara till hjälp i tider av stor oro, i krig, pest och pina. Det finns bara en inställning till livet som tillåter en människa eller ett folk att rakryggat träda in i mörkret och inte tappa bort sig själv, att komma ut i andra änden stärkt i sin tro på denna inställning. Denna faktor och inställning är

egoismen som medveten handling, medan den omedvetna versionen brukar kallas instinkt. Den som däremot förlorar sig i kärlek till andra, kommer också att tvingas offra sig och de sina till döden. Alla kollektiva politiska läror, framför allt nazismen, har levt på de senare principerna för att frälsa världen från ondo. Det kan med historiskt fog sägas att det är den västerländska principen. Den har blivit allt tydligare under pandemin på ett tragikomiskt sätt, när Västerlandet har förvandlat den fria medicintekniska marknaden till en huggsexa och sökandet efter syndabockar i Kina och misslyckad sjukvård i Ryssland. I de enda länder i världen som medicintekniskt och moraliskt kommer att gå stärkta ur krisen. I Västerlandet finns bara ett liknande undantag, nämligen Portugal, om antalet döda kan sägas vara ett mått på både nationell egoism och demokrati, dvs människovärdesprincipen. Den senare säger att alla liv skall räddas i vårt land, oberoende av ålder och andra bifaktorer. Här har Portugal lyckats hålla samma siffror som Ryssland och Kina.

I Sverige har både Socialstyrelsen och politiken över huvud taget satt människovärdesprincipen ur spel, ja den djärve kan kanske påstå att världens bästa demokrati har satt den ur spel genom att fokusera på de ekonomiska konsekvenserna av en människovärdig politik. Redan från start kom påståendet att det "bara" är 70+ som riskerar döden. En skitsak i ett land som givit historien ättestupan, men också där fokus ligger på andra folk. Skadeglada reportage från Kina och rena ljugarbänkssessioner från Ryssland är legio. Ryssland har idag - och kommer efter pandemin att ha - en sjukvård som det bara är att åka och studera för att kopiera inför nästa pandemi. Vårdcentralerna har blivit små sjukhus, små sjukhus blir IVA-kliniker och de stora sjukhusen moderniseras till en nivå av teknik och sängplatser som effektivt sänker dödstalen. I demokratisk ordning gratis för alla. Hela Ryssland sitter hemma under hela april med lön, barnfamiljer ser sina bankkonton fyllas på automatiskt Gud vet vartifrån med pengar, vårdpersonalen får dubblad lön, företagen nollkrediter och arbetslösa minimilön. Men det viktigaste av allt, enligt Putin, är antalet döda. Två miljoner tester och tidig behandling av alla har lett till att landet har ett antal smittade som kan jämföras med antalet döda i andra länder. Siffrorna är desto märkligare som svenska statsstyrda media rapporterar om "eftersatt" sjukvård, "propagandastatistik" och "oöverstigliga" problem. Det är uppenbart att sådan beteende ingår i en politik, där vårdcentraler inte bedriver vård och helt enkelt kunde stängas ner, där kommunerna inte ens har kraft att inhandla munskydd till hemtjänsten och där parkeringsplatser avsätts för tält och likbilar i skytteltrafik. I min ilska funderar jag ibland på att kontakta mina vänner i Moskva för att få sådana journalister dömda för spridande av falsk information under extraordinära förhållanden, vilket skulle ge sju års fängelse. Men å andra sidan är jag ganska nöjd, för ryssar älskar bara sig själva och tar hand om de sina. En verklig demokrati kan bara älska sig själv för att ha styrkan att älska andra. Dödens demokrati älskar ingen, inte ens sig själv. Här har rätten till liv prioriterats bort till förmån för andra, högre syften.
 
 
KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!
 

Sök