Translate

Skånska ärr

Min dotter har drabbats av olycka, ur skånskt perspektiv en av de värre. Hon har tappat det skorrande r-et i de mellansvenska skogarna. Å andra sidan är det rullande ryska r-et integrerat i hennes modersmål. Själv fick jag gå andra vägen, där det märkliga är att en skåning kan lära sig

vilket R som helst, medan det omvända inte är sant. En stockholmare som talar tyska eller franska är det tramsigaste man kan höra. Det är också ett faktum att skånskan både till fonetik och grammatik är mera riktig svenska än det som vissa kallar rikssvenska, för att inte tala om det faktum att skåningar begriper alla andra dialekter, medan folk norr om Skåne har problem både med skåningar och sinsemellan landskapen.

Då språk och och ord är tankar, finns det allvarliga skäl att uppfatta skåningen som den som förstår och kan tillgodogöra sig främmande tankar lite bättre än andra, för paradoxen är ju att det unika har lättare för det generella än tvärtom. Den här känslan av Vi mot resten av världen, humorn, självmedvetenheten, den särpräglade kulturen, skulle jag till min stora förvåning träffa på under min livsresa i det land som, enligt fars berättelser från sjön, var det märkligaste i Europa. Han räddades av ryssar i krigets sista skälvande minuter när han hoppade på isflaken utanför Narvik och hamnade sedan i Leningrad.  Hans farbröder krigade på riktigt, en stupade på Okinawa, den andre klarade sig hem till USA. Jag visste inte om jag kunde lita riktigt på hans svindlande, livaktiga berättelser, eftersom de hade en tendens att forsa fram när det stod en Skåne på bordet. Efter ett liv i källkritik får jag väl ge honom en eloge för berättelserna om släktens skånska internationalism. Ryssland är som Skåne till mentaliteten, medan den skånska släkten i USA aldrig har vågat sig tillbaka till rötterna. 

Både framför krigiska minnesplatser i Ryssland och längs varjagernas flodvägar i Ukraina har jag förblivit skåning, med särskild lätthet i den ryska huvudstaden, där insikterna om den egna särarten och ful fiendskap från främlingar var särskilt lik den skånska berättelsen, den tysta medvetenheten om den egna förträffligheten, bevisad i det faktum att århundraden av försök till kuvande inte har gett något särskilt resultat. Tvärtom, liksom Skåne är bäst på det mesta, från mat till fotboll och politik, har Ryssland visat världen sin överlägsenhet inte bara inom kultur, konst och vetenskap, utan också i den största prövning mänskligheten ställts inför. Landet visade även under 1900-talet vägen för de uppstigande sociala välfärdsstaterna samtidigt som Skåne ledde uppbyggnaden av folkhemmet. 

Det skånska gemytet och den ryska gästfriheten har samma svagheter när det kommer till irrläror, som i vissa tider tas emot med öppna armar. Både i Ryssland och Skåne inleddes den senaste perioden i detta paradigm under 1990-talet. Landet och landskapet invaderades av främlingar och plundrades samtidigt som historien skrevs om. Ryssland löste problemet genom att exportera nästan två miljoner judar, medan Malmö försökte lösa samma problem med import av araber. Den senare politiken var en grov missräkning. Att motverka globalisering med kosmopolitism är ett tankefel, eftersom det är samma fenomen. 

Det enda som kvarstår av globaliseringen är sjukdomar, vilket fick sitt mest flagranta uttryck i judiska New York Times' utnämnande av ebola och Ryssland till de största hoten mot mänskligheten. Tidningen har två gånger på tre år belönats för äckelpropaganda mot Ryssland. På samma sätt går det bra att publicera äckelhumor om skåningar, men döm om skrivarnas förvåning när de sedan inte känner sig välkomna i landskapet. Men Skåne blev också hemland för den judiska motreaktionen, som nu leder Sveriges största parti och skymfar landskapet med sin äckelpropaganda. Samtidigt noterar jag med tillfredsställelse att det judiska sällskapet i Lund, experter på rysk historia, inte har publicerat en rad värd namnet under de senaste 5-6 åren. Men vad de än skulle finna på att skriva när kommando ges, klarar sig ryssarna nog ändå. Och nog ska min dotter lära sig skorra som en rysk jude.

 

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

 

 

Sök