Translate

På andra sidan medaljen

I både USA och Storbritannien kan man få medalj om man utmärkt sig i det kalla kriget och varit med om att bidra till segern. Enligt texten på medaljen varade det kalla kriget från den 2 september 1945 till

den 26 december 1991, även om de flesta historieintresserade tror att kalla kriget inleddes med Churchills tal i Fulton 1946, då järnridån gick ner. Årtalet på medaljen betyder att rysarna inte visste att det kalla kriget hade startat redan innan bläcket hade torkat på tyskarnas och sedan japanernas kapitulation. Vi vet också nu att Churchill under hösten 1945 i brev till Roosevelt insisterade på atombombningar av Sovjetunionen, och historieskrivningen närmar sig den dag, då det sägs rakt ut att Andra världskriget var hela Västerlandets krig mot Sovjetunionen. Från planeringen till sista dagen i Berlin, där tappra skandinaviska, franska och östeuropeiska nazister kämpade sida vid sida med de tyska. 

När Bush utropade segern, som hade vunnits med Guds hjälp, mindes han kanske familjens strålande affärer i Nazi-Tyskland, och han satte genast igång en politik för att avväpna det forna sovjetiska imperiet. Ryssland lyckades behålla atomvapnet, även om det var på vippen att Jeltsin sålde det också. Gorbatjov hade nog sålt ut även det sista vapnet, så Ryssland kan också tacka gudarna. Men kalla kriget fortsatte under resten av 1990-talet, även om det inte finns någon medalj för den perioden. Men det blir alltmer uppenbart att segern inte var en seger, och förlusten liknar mer och mer en krigslist. Ryssland har befriat sig från Ukraina, Georgien och judarna, hela Östeuropa samt avlönade västerländska "kommunister", vilket har skapat enorma rikedomar och högar av guld, vete och naturrikedomar i landet. Alla snyltare är borta, de finns nu på andra sidan januari-isotermen, medan Ryssland rusar vidare mot den högtekniska välfärdsstaten tillsammans med Kina och Indien. 

Nemesis hemsöker Västerlandet å Rysslands vägnar, gerontokratin i USA ser ut att ha drabbats av ukrainiseringens vedermödor, Storbritannien och Frankrike av prosemitismens kvävande ideologi och dessa länders ockupationzon Tyskland skyller den georgiska maffians uppgörelser på Ryssland. De västerländska staterna står på knä, antingen för att kväva sina medborgare eller för att underkasta sig laglösheten. Det är en fröjd att höra till kalla krigets förlorare. Nästan värt en medalj.

Sök