Translate

Välj språk

Mest lästa

En resa från Malmö till Moskva

FaceBookTwitterGoogle+

Guds hand i VM

Diego Maradona säger att Gud håller sin hand över Putin. Argentina och hela Sydamerika, förutom den amerikanska kolonin Brasilien, där folk dör som flugor precis som i USA, väntar och testas människor med

det första ryska vaccinet. Samtal förs också om det andra och tredje ryska vaccinet, som nu är godkända för slutfasen. Men i EU har Ungerns förhandlingar med den ryska sjukvårdens investeringsföretag väckt ont blod och lett till förbud mot ryska vaccin, om så epidemin skulle gå över i digerdöd. Denna absurda hysteri mot vetenskapens landvinningar, om den är av fel etnicitet, är lika svår att förstå som den ständiga tävlan som förs i media och även av annars balanserade människor, som i trots mot alla fakta håller på sitt land som i värsta mästerskap. Annars vettiga människor skyller på domaren och producerar artiklar och reportage med dem allra dummaste bortförklaringar. Den främste i ledet är den amerikanske presidenten, som förlorat lika många medborgare som i ett ganska stort krig, medan Sverige troligen kniper en silvermedalj i kampen om korkade analyser och tafatthet. I takt med att siffrorna går på ena eller andra hållet, gör journalisterna och även befolkningen vågen över hela arenan. Tusentals människor i publiken insjuknar varje dag, men på landets sjukhus finns noll patienter. Det är obekant var och av vad människor i Sverige dör. En grov skattning mot bakgrund av tidigare statistik och i jämförelse med andra länder ger vid handen att 20-30 människor dör i corona varje dag, och att sjukhusen borde ha något tusental patienter, intensivvården ett par hundra patienter. Men det är tyst och stilla som i graven. Nu är det en missuppfattning att siffrorna är det viktiga, när det verkligt betydelsefulla är förtroendet och samarbetet mellan makt och folk, samlingen inför det verkliga hotet. Västerländerna kan inte samla sig, varken var för sig eller tillsammans mot corona, men står enade och gläfser unisont mot ryska vaccin. I sanning en overklig situation, som inte blir bättre av att makten i västerländerna talar om restriktioner och åtgärder, som ingen bryr sig om. Det finns ingen 70-åring i Sverige som har suttit isolerad, de har alla varit ute och ränt i affärer och i kollektivtrafiken; det finns ingen som använder mask i hela Sverige och det finns inget företag som inte planerar för julbord. Det kallas konsensus och betyder att makten inte försöker tvinga någon till något mot att folket inte klagar, eller att makten inte gör något mot att folket lämnar sitt stöd. Både makt och folk låtsas som det regnar, alla sköter sitt. 

Detta förtroende och denna förståelse, där ingen litar på någon och ingen förstår vad som händer, är ett praktexempel på den individualism som säger rädde sig den som kan. Trösten och nåden finns i det faktum att du står kvar när grannen är död och dina bekanta ligger för döden. Solidaritet och medlidande är politiska floskler, även om dessa företeelser lever kvar som ideal. Här uppstår det intressanta problemet att dessa ideal förverkligas i praktiken i Ryssland, för att inte tala om Kina. Samförståndet är reellt, det så kallade samhällsprojektet undertecknas och följs till punkt och pricka. Idén om samförstånd finns både här och där, men blir verklighet endast öster om en viss gräns. 

Det är en olöst fråga varför makt och folk talar om solidaritet, samförstånd och samarbete, när verkligheten så starkt talar om motsatsen. Den faktiska lösningen är att låta allt ske, den bäst anpassade överlever, som Darwin uttryckte det. WHO går ett steg längre och säger att kvinnan i ledande ställning är den mest anpassade för samförstånd, och därför  har vissa makter en fördel i samtalet med folket. Samförstånd kan alltså vara en sexuell egenskap, filosofin skakas i sina grundvalar och den svenska verkligheten blir ännu mer absurd, eftersom den inte visar upp några egenskaper, förutom ett ganska ekonomiskt räddningsprogram, som ger stöd för tesen. Inte så i Ryssland, där både politiken, ekonomin och vetenskapen leds av kvinnor, det vill säga utövar praktiskt, kanske kvinnligt, inflytande på verkligheten. I samförstånd med presidenten. Som känner Guds hand över sig. Det är så VM vinns, även om det här bara är ett vaccinmästerskap.

 

 

 

  KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

 

Sök