Translate

Annus mirabilis

Det har varit ett underbart år. Inte sedan 1945 och 1961 har Ryssland visat sin bästa sida på samma sätt som under 2020, och det är ingen tillfällighet att världens enda verksamma vaccin har inslag av både 1945 och 1961. På motsvarande sätt har USA inte sedan kriget förlorat så många människoliv, ja under 2020 till och med 100 000 fler, och det är långtifrån slut. Chocken 1961 är ingenting mot den förvirring som Sputnik idag har skapat i det land som liksom Sovjetunionen har bedragit oss, särskilt dem som kallas intellektuella, under en lika lång tidsperiod. Men nu har 70 år av propaganda kommit till vägs ände i en pandemi och ett val som inte ens Sovjetunionen skulle tillåta sig.  Det är en fröjd att skåda.
 
Men det finns fler ljuspunkter för oss med rysk blick och förnuftet i behåll. I Storbritannien utropas det nya vaccinet som en seger för den brittiska vetenskapen samtidigt som bolaget undertecknar en överenskommelse i Moskva om att det brittiska vaccinet i smyg ska ersättas med Sputnik, i den första etappen av den andra dosen. Enligt rysk expertis finns ingen annan väg för britterna än att även ersätta den första dosen med det ryska vaccinet. Om detta självklart inte ett ljud i vare sig Storbritannien eller västerländska media överhuvudtaget. Om ett par månader, när det amerikanska vaccinet slutar verka på dem som nu får sin första dos och vaccineringen måste börja från början, finns rimligen inte heller någon annan möjlighet än att i smyg köpa in det ryska vaccinet. Fast den andra varianten, att pandemin blir en tidig variant av klimatkrisens kataklysmer, är för oss förnuftiga mera tilltalande. Ja, då kanske 2021 skulle bli lika underbart som 2020. 
 
I Sverige är de flesta med hjärnan i behåll överens om att demokrati är ett skämt, där grundvalen, den lokala självbestämmanderätten, har lett till massdöd och en tafatthet som är som balsam för själen för oss med klarsyn. För oss som följer den moraliska mobiliseringen i Ryssland, där frivilliga i hundratusental skriver Läkartaxi Gratis på sina bilar, läkarstuderande står i kö till sjukhusen och staten och försvaret bygger 40 nya sjukhus på ett par månader, står det klart att demokratin som den ser ut i Sverige är förkastlig, moraliskt oförsvarbar. Det är en härlig insikt som nu blottas.
 
Men Ryssland får inte slappna av, för Västerlandet har alltid kommit tillbaka, och då med angreppskrig mot Ryssland. I den förra återhämtningen 1917 och 1939 ledde Tyskland hela Västerlandet i aldrig tidigare skådad offensiv mot den ryska framstegstanken, och 1961 var också mittpunkten i Asiens och Afrikas befrielse från den västerländska epidemi som kallades imperialism. Demokrati har aldrig befriat något folk, bara förslavat och förtryckt. Ryssland har alltid gått i spetsen för den nya världen, så även 2020.
 
Den Stora Vändpunkten, som i Ryssland inträffade 1929, när västerlandet förföll i depression och krigstankar, inföll i vårt århundrade i år, 2020, så om historien upprepar sig kan vi se fram emot nya ryska segrar och västerländska fall. Då kommer 2020 åter att gå till historien, som året då vi körde samma strategi som misslyckats alla andra år. Det är något att fira i nyårsnatten.
 
 
KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet! 

Sök