Translate

Ondskans imperium

Det är svårt om inte omöjligt att mäta ondska, som jag berörde i min förra text Ondska. Men under det senaste året har det dykt upp en måttstock på graden av ondska i olika samhällen och länder, nämligen ett virus. Den viktigaste mänskliga rättigheten är

rätten till liv, och hälsan är ditt liv. Det finns en sliten tes att ondskan i ett bristfälligt sjukvårdssystem på ett konstgjort sätt kan skapa rädsla, oro och smärta. Rädsla, oro och smärta är tillgångar för auktoritära ledare, sägs det. Det är känslor som kan stå i vägen för demokrati och bana väg för ett auktoritärt ledarskap, sägs det vidare med hänvisningar till Ryssland som arvtagare till Ondskans imperium, hänvisningar som inte har något slut och dyker upp i de mest sällsamma sammanhang. "Det var Putin, det var Putin", skrek den amerikanska kongressens tokiga talman och hötte med ett krokigt finger mot stormtrupperna, inte så lite påminnande om en åldrig version av den svenska regeringens mest störda ledamot. Sådana människors hälsotillstånd får i Ryssland diagnosen galenskap, eftersom deras ondska ses som utslag av ett bristfälligt system. Ryssarna minns också Lenin och Stalin, vilkas politik och maktbegär också tillfredsställdes genom att peka ut andra personer, samhällsklasser eller hela kapitalistiska civilisationer. Men den intressanta frågan blir ju varför varken USA eller Sverige, som förmenta demokratier, inte har lyckats stå emot ett litet virus, medan Ryssland, en förment auktoritär stat, både lyckats stävja och nu också oskadliggöra viruset. Demokrati är alltså en hälsofara. Om USA är en demokrati, så är svaret uppenbart. Men även i Sverige kan du, om viruset tar överhanden, nekas vård eller vårdmoment, ja du kan till och med dö i onödan. Inte så i Ryssland, där ambulansköerna inte beror så mycket på antalet sjuka, utan på vårdens tillgänglighet. Där används den digitala vården inte till att trumma ut det självklara budskapet Ta dig till vårdcentralen för hutlösa pengar, utan för att tala med och se patienten och dirigera läkaren till patientens hem. Gratis, inte för 1500 kronor som i Sverige eller 15 000 dollar.  

Vad det handlar om i yttersta fallet är rädslan för döden. Samhället sägs skydda medborgarna från döden, i krig eller sjukdom, och detta är den frihet vi alla talar om. Men det samhälle som utlovar hälsa och befrielse från döden ljuger, märkbart illustrerat av mäktiga myndighetspersoner som raskt drar till andra platser för att leva livet, alltså ha sex på statlig arbetstid med statligt styrda mediamän, också de på statlig arbetstid. Det är i ett sådant samhälle typiskt att själva resan fördöms, inte det faktum att avlönad sex bedrivs, det nämns inte ens i statliga media. En logisk följd är att ansvar inte utkrävs, den möjligheten finns inte heller, utan tvärtom, sex på arbetstid belönas med ännu mer pengar och - frihet. Myndighetsmannen förvandlas till ett djur, vars enda instinkt är att överleva. Fångad i fällan är han utstött och firad på samma gång, på en gång så uttråkad och upphetsad att om han berövades sin frihet eller belönades med medalj för sitt samhällsarbete troligen skulle begå självmord, vilket också vill säga att den enda vägen mot frihet är självmord. Denne man och hans likar symboliserar friheten att leva och ha hälsan i ett sjukt samhälle, för vilket de är ouppnåeliga. De är som Olympens gudar, som inte kan göra fel och ibland nuddar vid sina avbilder där nere på jorden med ett finger, ett löfte eller ett hot. 

 

 Världens bästa vaccin, enligt Putin, inleder nu en gigantisk vaccinationskampanj över hela Ryssland och andra länder i världen. Till och med i Ukraina, där den judisk-fascistiska regeringen följer förbudet mot ryskt vaccin som publicerats av USAs ambassad i landet. Den ukrainska demokratins förkämpar vaccinerar sig själva i hemlighet i Israel för 3000 euro dosen. Om vaccin som fungerar och inte skadar människor är ett mått på hälsa, och därmed på graden av ondska i samhället, och Putin är mannen bakom denna landvinning såsom Upphovsman eller Auctor, kan vi med moralen på vår sida fördöma vårt eget samhälle. Den mäktige myndighetsmannens frihet att göra vad han vill i pojkars sällskap är dock fullständigt i överensstämmelse med det samhälle, som säger att frihet är att undgå döden. Att det sedan lever till slaveri under lusten är bara logiskt. Frihet från döden och måttet på ondska går hand i hand, där ondskan representeras och koncentreras till den fritt agerande individen. Men vad finns i den andra änden av ondskans måttstock, förnuft? Ansvar? Medlidande med flocken? 

 

 Om vi negerar den mäktige myndighetsmannen, så att säga vänder upp och ner och bak och fram på honom, förnekar vi egenintresset och hävdar en ordning med fria människor, fria från det som inte är möjligt att bli fri från - rädslan för döden. Då blir människan fri från det självförverkligande som lämnar andra bakom och under oss, vi blir däremot fria att göra allt vi kan för andra, inte för att det fattas beslut härom, utan för att det ligger i vår natur. 

 

Men vilken natur, fascism eller kommunism? Folk eller medborgare? Eller en kombination? Om vi låter naturen avgöra frågan, ser vi att ett dödligt virus endast kan stoppas i de samhällen som lutar åt höger, mot fascismen, även om Kina kallar sig kommunistiskt. Ryssland kallar sig ingenting, uppläxat av historien, där landet besegrat både fascism, kommunism och senast liberalism. På vägen har landet skapat en stat med inslag av både etnos och nomenklatura, en filosofisk stalinism med kristet ansikte, en eklektisk röra av alla kända och besegrade läror. Ledaren har närkontakt med folket, det demokratiska parlamentet bevakas av Medborgarparlamentet, en ideell rörelse vid sidan av staten. Den filosofiska stalinismen bevakas i sin tur av den kommunistiska rörelsen Folkfronten, som släpar ut byråkraterna på gatan, bespottar dem och drar iväg den tidigare mäktige myndighetsmannen mot domstolens lokaler. Alla som rest utomlands för att leva ett annat, osolidariskt liv, har avskedats, fått böter och i smittande fall fängelse. 

 

Det beteende som skall elimineras i Ryssland är det som inte är riktat mot döden. Alla handlingar som försöker undvika att ta strid mot döden, viruset, skall hindras. Ingen tanke som inte tänks ut för att tillämpas i striden för odödlighet kan tillåtas. Moskva är Tredje Rom, det enda imperium i världshistorien som antog idén om odödlighet, om heligheten, i sin uppbyggnad. I Öst, vill säga, men i Väst gick imperiet under i barbarernas tid. 

 

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök