Betäcka munnen

Nu är det bestämt att svenskarna skall bära mask, åtminstone i kollektivtrafiken, åtminstone vissa tider. Det är besynnerligt hur svenskarna har struntat i masken som det enklaste skyddet mot infektion vid luftburen smitta. Den medicinska vetenskapen har för länge sedan fastställt att

ansiktsmasken skyddar, och ingen kirurg eller op-syster skulle få för sig att ens träda in i operationssalen utan skyddsmask. Den är det yttersta tecknet på omsorg om patienten. Ansiktsmasken skyddar alltså inte den som bär den, utan den som annars skulle utsättas för dina luftburna infektionsdroppar ur mun och näsa. Men landets myndigheter har gått vidare och säger i sina instruktioner att sjukvårdspersonal inte skall använda skyddsrock, utan bara ett förkläde av plats med kortärmad tröja. Personalen undrar såklart varifrån byråkraterna fått sina djupa kunskaper om smitta, och regionerna bryr sig inte om myndigheterna, utan förser personalen med långärmad skyddsrock. Under tiden har personalen fått besked om att de även skall ta av sig handskarna, men det är obekant om byråkraterna då kunde komma och visa hur en smittad patient skall omhändertas. "Det finns ju ingenting att vara rädd för", som en folkhälsochef uttryckte det. Galghumorn är på högsta nivå på sjukhusen, för epidemin blir sannerligen inte lättare att klara med sådana myndigheter. 

 

Om motståndet mot slöjan och motviljan mot masken hänger samman med en mentalitet, som tänker sig att människor i mask och slöja har någonting att dölja i sin personlighet, eller persona, vilket ju betyder mask, ett faktum som förvirrar ytterligare, blir det ännu mer obegripligt varför motståndet är så starkt, då sjukdom väl torde vara en god anledning att dölja sitt ansikte. Förmodligen handlar det om rädsla, eller det som medicinen kallar förnekelse. Den som bär mask, tas för sjuk, trots att masken tvärtom visar en önskan att inte smitta andra. Många i sjukvårdspersonalen förstår också nyttan med att slöja håret, då även denna slöja handlar om omsorg om den andra människan. 

 

Nu är det ju ett tidens tecken att ingen talar sanning eller uppriktigt, och därför har motståndet mot masken inte bara i Sverige fått en ansiktsupplyftning som frihetskamp. Öppenhet är också ett fint argument mot masken, där det människovänliga påståendet att människor utan mask är pålitliga, eftersom sanningen inte kan rymmas bakom en mask, i varje fall bland upplysta människor. Sken och ritualer, teater och falskspel skall fördömas. Det som missas är att virus är utan mentalitet. Virus är en objektiv verklighet som enligt vetenskapen kan hindras i sin spridning av en mask. Även om denna sanning skulle vara tillfällig, är ju masken, eller kunde vara, en symbol för omsorg om gemenskapen, och har därmed ett värde i sig.

Det kan tänkas att snusförnuftiga personer meddelar att sanningen alltid är naken och lögnen täckt av en mask eller slöja, men nu var det ju så att den nakne kejsaren var den store falskspelaren, och den stora massan som höll med om att han inte var naken var ingen gemenskap, utan upplysningens största feltanke: individen. Jag minns inte vad som hände med barnet som talade sanning och utropade att kejsaren faktiskt inte bar vare sig mask eller kläder, men jag kan gissa att det blev åtminstone skamvrån.

 

Även när det gäller andra fenomen, har svenskarna en fenomenal förmåga att förneka. I värderingsundersökningar påstår svenska respondenter mer än alla andra att människor går att lita på och att det inte finns korruption i landet. Det är utan tvekan en effektiv strategi. Höjdpunkten i denna nåddes i dagarna, när den statistiska myndigheten minsann bevisade att ingen dött i corona under året. Bara de som skulle dö ändå, och av helt andra, grundläggande orsaker, avled. Ansvarig minister överraskade hela folket med påståendet att masken varit påbjuden redan från början av epidemin. Mot bakgrund av andra myndigheters påståenden och agerande, går det inte att sätta någon vidare tilltro till den statistiska, även om svenskarna i en värderingsundersökning skulle sätta högsta betyg.

 

Samtidigt når hat och hot mot myndigheterna sådana nivåer att tjänstemännen nu går omkring med livvakter i bjärt kontrast mot hotade och hatade kvinnor. Men å andra sidan finns det ännu ingen Tjänstemannajour, dit förföljda byråkrater kan vända sig. 

 

Frågan uppstår om corona verkligen har funnits, för om ingen dör, och ingen vet hur många som blivit sjuka, eftersom testerna är värdelösa, blir det svårt att hävda att sjukdomen ens har funnits, eller i varje fall drabbat svenskarna. Själv finns jag inte med i statistiken, då alla tester var negativa, så jag har bevisligen inte haft corona. Men å andra sidan är det skönt att inte delta i en lögn, mitt livs motto. Även om jag var sjuk och nu samlar nya krafter. Sjukvården fungerade på sedvanligt vis, nämligen genom att fastställa i tester att jag inte hade corona, men eftersom det kanske kunde vara corona, fast det inte var det, så behövde jag inte komma till vårdcentral för undersökning, och jag behövde då rakt ingen sjukhusvård. Det var ju inte corona. Denna kafka-vård var verklighet för många gamlingar som dött hemma på soffan, och det är denna förnekelse som är källan till kritik, hot och hat mot makten.

 

Förnekelsen förnekar nämligen verkligheten. Det är därför det har gått och går så illa i Västerlandet. Det började med förnekelse och ovetenskap, och därför fortsätter eländet, och det kan ta en ände med förskräckelse. Om corona skulle slå över mot barn, blir det nog en Tjänstemannajour. 

 

 

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet! 

Masken är en vetenskapligt underbyggd symbol för gruppens omsorg om individen. Den bejakar faran och signalerar att nu gör vi något för varandra. I Ryssland har livet kommit igång, i dagarna släpps pensionärernas gratiskort i kollektivtrafiken. Restauranger, caféer och andra näringsidkare, vilka ställde om och servade sjukhusen med färdiga rätter, frukost och dessert, är sedan ett par månader öppna även mot gatan. Vaccineringen rullar på mot flockimmunitet till sommaren, tyska och italienska familjer slår sig igenom EUs visum-mur mot den ryska friheten och gratis vaccin. Alla diplomater och journalister i Moskva, som rapporterar friskt om skräckväldet i öster, har vaccinerat sig. Ryssarna ställer bara ett krav: på med masken. Den ryska folkhälsomyndighetens chef fick frågan om pensionärerna nu kunde få ta av masken också. Hennes svar: Aldrig i livet. Vi måste tänka på varandra.

 

I Sverige kunde masken med fördel användas på byråkrater och tjänstemän, så att vi slapp höra vad de svamlar om i sina förnekelser. Det är ännu en läxa från pandemins plågotid, som idag inleder sitt andra år. I Västerlandet, där betäcka munnen betyder något annat än hos andra folk.

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!