Translate

Konspiration och revolution

”Vi ser oss själva i er framtid”, sade Solzjenitsyn redan 1978. I Tsar-Ryssland hyllades den unga generationen, det spreds en anda av ungdomlig hängivenhet som fick aktade professorer och forskare att hålla sig undan den allmänna opinionen och samhällsdiskussionen, eftersom

de hade åsikter som inte stämde in. Järnvägar skulle byggas, ny åkermark skulle brytas och floder vändas. Ansvaret för de stora projekten suddades ut i samma takt som revolutionen närmade sig. Pressen var fri, så fri att författare och journalister tappade bort sitt ansvar inför historien och inför det egna folket. Revolutionärerna var unga och aktiva, hänförelsen för den tidens terrorister var på samma nivå som i dagens Sverige, gårdagens Tyskland och Italien. Människor med position, intellektuella, professorer, experter, liberaler och chefredaktörer lade ner hela sin själ i försvaret av terroristerna, i samhället odlades en form av kult för den tidens färgstarka revolution, med skillnaden att ryssarna i början av förra seklet önskade revolution i det egna landet först, sedan i världen. Dagens Västerland, med Sverige i spetsen i östra Europa, önskar revolution för de folk som drabbades hårt redan 1917. Men inte i sitt eget land, mer än att befolkningen skall föryngras och förnyas. Men resultatet kan mycket väl bli detsamma, nämligen pöbelvälde, vilket vi redan ser tecken på. Våra barn och barnbarn kommer att växa upp i ett totalitärt samhälle. Pandemin har klargjort det främsta tecknet på totalitarismen och den största likheten med Ryssland 1917 - pandemin, som även den var förhanden vid samma tidpunkt. Rättare sagt handfallenheten, paralysen, inför sjukdomen. Den totala frånvaron av statlig styrning, omsorg och expertis i Sverige och Västerlandet är förbluffande både i sitt djup och i sin likhet med den ryska staten 1917. 

Ryssland under sent 1800-tal var en stat i finanskris, åtföljd av en migrationskris efter att ha tagit emot Europas judar undan förföljelser och genomförande av en bondereform, som flyttade miljoner människor österut, växande klyftor, frambrytande populism – och sedan en pandemi. Men det mest framträdande draget var en konspirationsteori, som blev sanning och verklighet. Pöbelns stormning av Vinterpalatset, som aldrig ägde rum, eftersom den döende staten redan hade gett sig av, har ännu inte blivit verklighet i Sverige, men både Ukraina och USA har fått sitt Vinterpalats. På ett tragikomiskt vis har dessa länder också väckt nytt liv i Sion Vises protokoll, en billig pamflett från Frankrike med grund i Macchiavell och Dante som blev populär i Ryssland efter 1917, eftersom den blev sann. Inte nog med att den kommunistiska konspirationsteorin förverkligades, den genomfördes av judar, precis som i dagens Ukraina och USA, där båda ländernas härskande skikt är ukrainska judar. Blinken är vår tids Trotskij, Nuland våra dagars Kollontay, Soros en exakt kopia av Parvus. För att göra saken värre, cirkulerar det amerikanska etablissemanget runt en pedofil, också han jude. Konspirationsteorin om att det finns en konspirationsteori när saken förs på tal, är samma argument som de sista ryska tsarerna framförde. De begrep inte att när väl massan kommit i rörelse, fanns ingenting som kunde stoppa den. Följa med eller gå under var det val som fanns. Västerlandet jublade och förnekade ända fram till Solzjenitsyn både Gulag och svälten på 1930-talet. Bernard Shaw skojade om denna konspirationsteori.

Men det finns en viktig skillnad mot dåtidens Ryssland i dagens Västerland, som nu självt sitter fast i en konspirationsteori om att det finns en konspirationsteori, nämligen att Ryssland inte jublar och håller med. Västerlandets förvirring om att ryssar skulle vara hotet, när semiter av alla slag härjar och sliter i befolkningen, alltmedan pedofilerna, bögarna och flatorna driver massan att hänga ut olämpliga element, är samma förvirring som drabbade Ryssland, som trodde att fienden fanns i det stora kriget i Västerlandet, ett krig som Ryssland inte hade behövt delta i. Ryssarna förfäras över att forskning, media och politik i Västerlandet har förvandlats till en gigantisk konspirationsteori med dagliga paranoida påståenden, hotbilder av Ryssland, utpekanden av ryssar som syndabockar och penningstinna infiltratörer, som springer omkring med giftbägare och bomber. En stilistiskt liknande historia till judars drickande av barnblod återberättas om barnens fasor i Ryssland, när de inte längre får adopteras av homosexuella par från andra länder. I landet som chansade på att barn inte skulle bli sjuka i corona. Ytterligare en populär konspirationsidé är att det finns människor som förföljs  för sina åsikter om makten i Ryssland, särskilt i landet där människor avskedas och förnedras för sina politiska åsikter, åsikter som av samma stat uppmuntras i andra länder, framför allt i Baltikum och Ukraina.

Det är därför helt fel att påstå att konspirationsteorier inte har någonting med verkligheten att göra. Konspirationen är i sådana här historiska tider även statens teori, vilket bekräftas av varje påstående från någon av makterna i Sverige och hela Västerlandet gällande Ryssland. Finansieringen av terrorism i Syrien och neonazism i Baltikum och Ukraina ÄR en konspiration, som det finns forskningsteorier om. Självklart frodas konspirationsteorier i den egna befolkningen, när makten tillåter sig en sådan politik. Precis som i Ryssland 1917. Det är en världsordning som skapas med hjälp av konspirationsteorier. Under Putin har Ryssland kommit på botemedlet, nämligen att tala sanning. 

Konspirationsteorier har alltid en syndabock, men efter Förintelsen har teorin monopoliserats av årtusendenas syndabockar: judarna. Liksom i Ryssland 1917, och Ungern och Tyskland 1918, spelar judarna en huvudroll i utvecklingen av den revolutionära huvudrollen, då skapad av en jude i ett gigantiskt arbete om kapitalet, bara det en absurd konspirationsteori, som kom att dominera samhällsutvecklingen världen över. I judarna fokuseras konspirationsteorin om att det finns en konspirationsteori av dem som utarbetar konspirationsteorin. Så blir Sion Vises protokoll, som från början var en pamflett, den verklighet som skall döljas. Protokollet är förstås trams, om det tolkas som ett dokument, men om det får formen av symbol, så är det en "sanning", framför allt i det kollektiva medvetandet. 

I Ryssland lärde jag mig att känna igen en jude på beteende, utseende, namn och samhällsposition, en kunskap som i landet är automatisk. Den gäller inte bara judar, men kunskapen är viktig för att bestämma sitt eget beteende. Relationerna mellan judar och ryssar har inslag av humor, där ryssen ler igenkännande åt den judiska klagolåten. Den ryska staten, som varit mångnationell i tusen år, har inte haft för vana att leta syndabockar, vare sig i tsaristisk eller revolutionär tid, inte heller bland judarna. Det är en konspirationsteori och en historieförfalskning. Vladimir Putin har gjort ett uttalande, nämligen att den första revolutionsregeringen var alltigenom judisk, ett historiskt faktum. Det automatiska igenkännandet gör också att många moment inte behöver uttalas, eftersom alla förstår vem som är vem. I vårt etniskt blinda land är det inte så, och till på köpet är det förbjudet att tala högt om etnicitet. Därför blir den ett problem. Konspirationsteorier utvecklas.

Konspirationsteori skapas av och i lögn, det fanns alla möjliga teorier, rykten och förvirring inför 1917, och till slut blev både Sion Vises protokoll och den globalistiska revolutionen sanning och verklighet. Hur det verkligen låg till intresserade ingen, och det är där vi själva är nu. Fakta och rimliga samband spelar ingen roll, de får anpassas till verkligheten. Solzjenitsyn var inte bara profet för sitt hemland, utan även för Västerlandet. Gammelkommunister och judar fortsätter att spy galla över honom, eftersom han avslöjade dem som konspiratörer med falska ord. Det som inte är så bekant är att han såg lögnen komma även i Västerlandet, som under de senaste 30 åren har mördat långt fler människor än den sovjetiska totalitarismen. Bara kriget i Syrien har tagit fler liv än Stalins utrensningar och läger, och det i namn av en konspirationsteori utan mål och mening. Barn med svenska medborgarskap, vars föräldrar krigat för den globalistiska revolutionen, lämnas att gå under i blod, smuts och tårar. Som om vår stat styrdes av Sions Vise.

 KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet! 

 

Sök