Translate

Pandemisk lögn

Landet har under mer än ett år styrts enväldigt av en man, som i dagarna gjorde ännu ett dunkelt uttalande om att deltavarianten, som redan finns i fler kommuner och har påvisats hos ett hundratal personer, vilket betyder tusentals, eftersom det inte finns tester som är pålitliga utanför slutenvården, inte kommer att

bryta ut i landet. Eftersom det inte finns någon smittspårning i hans rike, synes hans kunskaper komma direkt från högre makter, dit undersåtarna inte kan nå med sitt ringa förstånd. Ja, alla som uttalar något avvikande, även om de är sakkunniga på området, betraktas som människor med ringa förstånd, och deras påståenden nagelfars ända ut i yttersta kanten, särskilt när det gäller barnens hälsa. 

 

På nationaldagen hyllades enväldet och dess regler, som ingen känner till men alla lyder, frivilligt i trygg förvissning om att denna stat ser till sina medborgare. Både sociala media och statliga media frossade i nationalistisk beundran för svensk solidaritet, som kommit ur folkdjupet i denna svåra tid. Men djupare än kommunens betaltjänster för redan fattiga pensionärer gick inte solidariteten, för kommunerna låtsades inte se de få ideella ryckningarna i landets lägsta lager. De senare tog ju inte betalt, och sådan solidaritet kan man inte ha.

 

Det skall understrykas att den här hyllade, fascistoida bilden av den svenska staten och dess lydiga undersåtar lockar fram det sämsta i människan inte bara bland dem som kan tros inte veta bättre, utan av i vardagen helt vettiga och till och med tänkande människor. Det kan sägas att vi här ser den svenska etnicitetens kulturella konstant. Det verkar också som om vi har denna kulturella konstant gemensam med hela Västerlandet, alltså på superetnisk nivå. För mig är den motbjudande. Särskilt när den omedvetet döljs bakom fagra ord om mångfald i åsikter och rationell diskussion, något som gemene man är helt övertygad om och önskar sprida till andra länder, till och med i beväpnade våldtäkter, till exempel i Ukraina och Vitryssland. Mordkomplotten mot Vitrysslands president fick lydnadsstatens fulla stöd samtidigt som den inte nämndes i lydiga media, ett beteende som uttrycker kärnan i både den superetniska och den svenska staten. Att stå för något som inte stås för. Att inte stå för det som stås för. 

 

Det svenska nationalistiska stödet för mordvågen i svenska äldreboenden är uttryck för samma lydnad, en konformism som både Hitler och Lenin drömde om, som det ryska folket besegrade. Båda gångerna. Först i kriget och sedan på hemmaplan i lite fredligare former.

 

I Ryssland står makt och regering sedan urminnes tider under kritik. Det finns nog inget annat land i världen där kritiken är lika hård och beständig. Den ryska regeringen har alltid fått skuld och ansvar för allt som inte bara den själv gör, utan också för vad folket gör. När en ryss har supit sig riktigt full, heter det att regeringen drivit honom till detta usla tillstånd, när han besöker bordellen, är det också regeringens moraliska ansvar. Lättjan i arbetslivet är regeringens fel, ekonomisk brottslighet tyder på en korrupt regering. Men om regeringen skulle vidta åtgärder för att få in skatterna, fängsla landsförrädare och försumliga byråkrater, då leds landet av en tyrann, regeringen förtrampar friheten och förtrycker det stackars fattiga folket. Lydnad finns inte på kartan, regler är till för att brytas. 

 

Den ryska staten tvingas nu att framtvinga vaccination i landet genom att inte släppa in ovaccinerade på restauranger, studenter på föreläsningar och resenärer på flyget. Vaccinationen kvarstår som frivillig dock. Men trots att Ryssland har det enda ofarliga och effektiva vaccinet i världen, som halva mänskligheten har beställt och befolkningar kräver av sina regeringar och stater, har världens medicinska supermakt bara vaccinerat runt 20 miljoner, cirka 15%, av befolkningen. Ohörsamheten är bedövande.

 

I Sverige slåss folk om köplatser till ett farligt och ineffektivt vaccin i full lydnad inför staten, som ändå inte har vaccin så det räcker. Det är nu dags att revaccinera de första, men vaccineringen har inte ens kommit halva varvet i den första omgången. Men folket spelar med och följer reglerna, även om vaccineringens omfattning ligger på ungefär samma nivå som den ryska.

 

…Jag lägger till vid den lilla ön mitt i den stora sjön. En båt kör förbi och skepparen skriker att jag beträder fågelskyddsområde och borde veta reglerna. Jag frågar var skylten är, men får inget svar. Det är, förstås, inget fågelskyddsområde, utan ett område med allemansrätt. Jag funderar på om mannen var svagsint, eller allmänt på dåligt humör, eller ovetande, eller funktionär i någon naturförening, eller kanske en tjänsteman som utövade sin miljövänliga plikt… Så kom jag på svaret: han var helt enkelt bara svensk…

 

Det är samma mentalitet med rubriken Världens samvete som får den svenske utrikesministern att tala om Rysslands brottsliga handlingar till och med i situationer där Sverige är en drivande faktor i etnisk utrotning av folk, däribland barn. Liksom mannen i båten, som skulle ha brutit mot ett fågelskyddsområdes regler om 100 meters avstånd, gör utrikesministern sig skyldig till att beskylla andra för det Sverige gör. 

 

Envåldshärskaren, skepparen och utrikesministern utfärdar samtliga rekommendationer för andra att följa, till på köpet på falska grunder. De har inte fått lära sig att det är fult och fel att råda andra att uppträda som de själva borde, men inte gör. De förstår inte att regler finns bara för dig själv, inte för andra, de har sina egna regler. Detsamma gäller staten, som har sina regler, som inte är dina. Att tro det, är ett historiskt misstag, ett ödesdigert misstag för samlevnad. Med egna och andra. Ryssarna har aldrig begått detta misstag, land och stat är två olika ting. Staten kan bara tvinga, i gott och ont. En stat som åtlyds är en diktatur. Särskilt när den far med lögn.

 

  KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet! 

 

 

 

Sök