Translate

Sanningens konsekvenser

Ryskan har två ord som betyder sanning, men den ryska kulturen saknar skärselden. Kompromissens plågor mellan sant och falskt, gott och ont, är ett västerländskt fenomen. Därav också den ryska beslutsamheten, där varje fråga

avgörs med hjälp av sin placering i någon av sanningarna. Det är en omöjlighet i ryskt tänkande att säga både och, eller varken bu eller bä, vilket leder till grundstötning i diskussionen. Men viktigare är att kompromissen ger upphov till propaganda, som ju säger att det som påstås mycket väl skulle kunna vara sant, särskilt om det uttalas av en person eller myndighet med auktoritet. Sanningen i svenska media ser ut så idag. Reportage och artiklar publiceras som om de innehöll något av värde, men det som sägs väcker fler frågor än vad som fanns i början av läsningen. Svenska statligt styrda media har också en tendens - kanske är den medveten - att skriva och rapportera meningslösa utsagor utan bakgrund eller logiska följdfrågor. Det räcker att anta att det hela mycket väl skulle kunna vara sant. 

Svenska statligt styrda media framförde i denna anda härförleden det för mig häpnadsväckande påståendet att förtal kan vara sant, alltså att sanningen kan bära på förtal, ja vara förtal. Skärselden logiska bål får sitt yttersta uttryck. Det må vara att jurister kanske kan få sanning som sprids att framstå som förtal, men då torde förtal försvinna som brott. Eller alla påståenden, förtal eller ej, bli betraktade som förtal. Allting blir möjligt, ingenting blir sant. Diskussionen är förstås löjlig, sanna påståenden kan inte vara förtal. 

Sanna påståenden kan däremot användas vid fel tidpunkt och plats och inte ha med saken att göra, men för det blir de inte förtal. Bara oväsentliga. Här passar de ryska sanningarna bättre. En man kan i sanning vara en brottsling (pravda), men i den fråga som diskuteras sökes en annan sanning (istina). Det finns i ryskt liv inte heller plats för skärselden här, att en människa som är eller har varit en brottsling, därmed också skulle kunna vara en brottsling i den aktuella frågan. 

Vad som händer när sanning blir förtal kan enkelt illustreras med artiklar och reportage om Ryssland ur svenska statliga media. Sveriges största dagstidning publicerade häromveckan en artikel av en svensk ekonomiprofessor med internationellt rykte som mannen som drev Ryssland till avgrundens brant på 1990-talet. I den här aktuella artikeln finns inte ett endaste påstående som är sant, och inte ett enda ord som har sitt riktiga och rättvisa värde; det som i verkligheten borde negeras, bejakas, medan det som kan observeras i verkligheten, negeras. Både ord och påståenden är alltigenom falska, liksom syftet, som enligt dagstidningens brasklapp under artikeln skulle vara att bringa folket sanning. Men om då sanning kan vara förtal, följer att rent förtal kan vara sanning. 

Om vårt samhälle bygger på det fria ordet, som inte alltid är sant, och liknande förtalsartiklar är grunden för vår förståelse av samtid och grannland, som ju också är självförståelsen, betyder det att vår sanning är lögn, därmed också vårt samhälle. För att inte tala om att vi själva då är lögnare, utan sanning i rysk mening 2 (istina). Men å andra sidan har vi vår egen sanning 2, nämligen förtal. Så sant som det är sagt.

 KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet! 

Sök