Translate

Välj språk

Mest lästa

En resa från Malmö till Moskva

FaceBookTwitterGoogle+

Människans bästa vän

Den svenska statligt finansierade kulturnomenklaturan lämnade sitt helhjärtade stöd till den judiska fittstimgruppen, som smädade den rysk-ortodoxa kyrkan i Moskva. Sida upp och sida ner förbannades

den ryska staten i svenska statliga media, medan "konstnärskollektivet" delvis togs om hand av den svenska staten. Medlemmarna i kollektivet blev en del av den svenska utrikespolitiken med hjälp av en korkad partibrud, som släppt lös svensk statsterrorism i både Syrien och Ukraina. I Ryssland kallades dessa motbjudande konstnärer av gemene man antingen för det som finns i gruppens namn eller för det ryska ordet "hyndor", en grov svordom. Hundar används i flera språk, bland annat ryska och arabiska, för uttrycka det värsta människan kan hitta på, och en hund i en rondell har under det senaste årtiondena blivit kvintessensen av svenskt kulturliv. I det här fallet har dock vare sig den etniska, kulturella eller religiösa upprördheten mött samma enfaldiga kritik som i fallet med den ryska konstupplevelsen. Av den enkla anledningen att feghet är nomenklaturans särskilda kännetecken, ja nomenklatura bygger på och fostrar feghet. Samma stat som skyddade konstnären vill inte ha hans verk på museum av samma anledning, och vem vill besöka ett museum som förr eller senare exploderar.

På världens muséer finns naturligtvis konst som presenterar bilder och avbilder ur kristendomen, den är ett sätt för oss vanliga dödliga att uppleva Ordet, att se Logos och leva oss in i en annan tid. I den ryska kyrkan lever till och med den kristna konsten, som gör att du träder in i himmelriket när du går in i kyrkan. Du blir beskådad av Gud, inte tvärtom. Gud ser dig. Sekularisering, däremot, innebär att du har sett Gud och avslöjat honom. Västerlandets lärda tror att konsten får sin legitimitet i inkarnationen, för om Gud blir människa och framträder i bild med sin kropp, kan det väl inte vara en förolämpning att rita eller måla av honom. Men sekularisering betyder inte att Gud blev människa, utan att människan blev gud. Tron att det då är gott att avbilda och till och med nidbilda Gud är djupt förolämpande för den sunt troende. Det finns däremot inga hinder för den troende att illustrera sin tro med bilder. De troendes missuppfattning kan å andra sidan sägas vara lika stor, eftersom den som inte tror mycket väl kan ha rätt att i bilder framställa sin otro. En sund tro beklagar, begråter och förlåter en sådan konstnär, medan staten och juridiken avgör om det ur samhällets synvinkel är straffbart att förolämpa. De flesta sunda samhällen har ända fram i vår tid ansett att förolämpning, smädande och liknande skall vara straffbart, där dagens sekulariserade samhällen håller på att gå över till samlingsrubriken hatbrott. Den sekulariserade staten blir religiös.

I den västerländska kristendomen finns ingen religiös konst, bara avbilder med religiösa motiv. Katolicismens vulgära skulpturer och protestantismens kala väggar är lika främmande för den religiösa bilden som islams nedkladdade moskéväggar. Det hänger samman med det ödesdigra misstaget att vända upp och ner på tron och få för sig att en simpel människa blev Gud.

Hundar och hyndor i kyrkan är helt enkelt förolämpningar, även om den rysk-ortodoxa kyrkan inte förbjuder hund i kyrkan, och det finns lagstiftning som säger att det är vad som idag kallas hatbrott. Att uppmuntra till hatbrott genom att hänvisa till yttrandefriheten leder än mer vilse, eftersom denna bevisligen har en gräns. Annars vore den ingen frihet - för alla. Hunden som placeras i trons heligaste rum är sedan medeltiden ett uttryck för dödssynden avund. Att tillhöra en tro, en gemenskap, väcker avund hos dem som står utanför och ensamma, och det är kanske därför Gud gav hunden uppgiften att tjäna människan i sitt anletes svett. Till och med Kain fick en trotjänare av Gud, för att inte tala om dominikanerorden. I apokryferna skapas hunden före Eva för att vakta Adam och slicka honom ren från Satans snor och bajs. Hunden må vara människans bästa vän, men hundens bästa vän är Gud.

 

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

Sök