Translate

Välj språk

En resa från Malmö till Moskva

FaceBookTwitterGoogle+

Cordon anti-sanitaire

Ryssland skulle aldrig komma på idén att kräva att Sverige och Finland förbjöds inträde i Nato, och invasion av Ukraina ligger ungefär lika långt från ryskt militärt tänkande, för att inte tala om

angrepp på Visby. I varje fall inte i de militära spel jag har bevittnat. Däremot är det inte svårt att tänka sig Malmö och Göteborg som ryska militära mål, men även här har de nya ryska vapnen gjort mina kunskaper förlegade. På tal om Visby, är avståndet till St Petersburg ungefär detsamma som mellan ryska militärförläggningar och Kiev, så med svensk logik skulle det ryska försvaret räkna med en svensk attack i närtid. Härför talar också de svenska soldater som mördar ryska barn i östra Ukraina, ett faktum som gör att Sveriges ÖB kan betecknas som intellektuellt retarderad. Att mörda civila ryssar och samtidigt påstå att ryssar mördar är ju ett mentalt konststycke. Med tanke på Sveriges värdlandsavtal med USA ökar risken för ett angrepp från Sverige, men i likhet med Afghanistan tycker ryssarna det är en bättre idé att låta USA göra sitt, vilket alltid leder till nederlag och undergång för värdnationen. Finland har förresten gått samma väg och har nu i vänskapen med USA tvingats inhandla jaktplan för att inleda och leda angrepp mot Ryssland.

De ryska förslagen att dra sig tillbaka handlar om balans i världspolitiken och är förslag, där svaret är givet på förhand, om det ens blir något svar. När den amerikanska och ryska delegationen travade in i salen och ställde upp mittemot varandra, skrek den amerikanska delegationsledaren: Ok, sit down! över hela salen. Ryssarna hade redan böjt knäna för att sätta sig, så situationen blev olustig, men den illustrerar perfekt det barbariska tillståndet i den västerländska civilisationen. Så Putin vet vad svaret blir, och han har lagt fram sin fredspolitik på ett sätt  som gör att Ryssland utan moraliska betänkligheter kan föra fram sin militära överlägsenhet till den amerikanska gränsen när svaren trillar in. Den ryska flottan kommer att få svettiga dagar, särskilt ubåtar och undervattensdrönare, men inte heller flyget kommer att få lugna dagar, särskilt långdistansflyget. Eftersom mina kunskaper är gamla, finns det också en chans att det ryska försvaret bjuder på någon överraskning.

Men det mest omedelbara resultatet är  den nervositet som nu sprids i Västerlandet och dess terrororganisation Nato, en inhyrd krigsorganisation, som mördat miljoner oskyldiga utan annat mål och mening än att skapa krig och tjäna pengar. Därför ökar nu krigsrisken över Europa, då det kommer att uppfattas av USA som det enda sättet att försvara sina egna gränser. Inte konstigt att den norske stollens händer darrar och det ena uttalandet är mera hysteriskt än det andra. Allting annat som kan avläsas i media är uttryck för denna nervositet och rädsla, all förvrängning av fakta och tolkningar, alla lögner. Till och med personer som inte är insatta eller ens intresserade uppfattar att tungotalet sprider sig i samhället, så till den grad att barn blir rädda för krig.

De nervösa motåtgärder som föreslås i Västerlandet följer den logik, eller brist på logik, som kantar det nya Rysslands uppgång. Att stänga av gasen för sig själv, inte växla in ryska transaktioner i dollar eller hindra placeringar av ryska rikedomar i de egna bankerna, är åtgärder som skulle glädja vilken rysk president som helst. Ryssland har värden för 77 gånger den brittiska nationalprodukten i brittiska skatteparadis. Den ryska gasen är den västerländska industrins blodomlopp, både i sig själv och i dess effekter. Elpriset har redan tiodubblats i Västerlandet, där alla "gasbolag" nu går omkull. Tanken var att göra som Ukraina, nämligen att låta ryssarna tanka in gratis gas i systemet och sedan berika sig, men det är en gammal blåsning, som inte fungerar längre.

Ett sätt att skapa fred i och för Västerlandet skulle vara att betacka sig för Natos mördartjänster. Då skulle de europeiska ländernas självständighet återuppväckas från den status av lydrike och knähund som utvecklats sedan Sovjetunionen befriade folken och Ryssland sedan befriade sig självt från lydrikenas börda. Om Nato och USA försvann från Europa, skulle hela problemet försvinna. Det är den springande punkten i de ryska förslagen. Västerlandets historia tog slut 1945, och där står den kvar än idag. Den enda skillnaden är att judarna numera har lierat sig med fascisterna, vilket är särskilt märkbart i Ukraina, medan andra semiter nu sitter i lägren och dör i massor.

Nato-soldaterna som mitt i den smällkalla ryska vintern gick vilse och kom in på ryskt territorium, beväpnade till tänderna och starkt motiverade att förhindra ett ryskt anfall, fick en varm kopp te och skjuts tillbaka till den fria, fredliga världen. De ryska soldaterna fortsatte bevakningen av sitt skräckvälde i förvissning om att historien aldrig tar slut. Det enda som regelbundet tar slut, är det ryska tålamodet. Då blir till och med barnen i Visby rädda.

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök