Translate

Ekonomisk logik

Ukrainas krig mot Ryssland kommer att sluta med en katastrof - för Västerlandet. Den ukrainska armén, med nazistiska straffbataljoner i ryggen, kan lägga Ukrainas städer och byar i ruiner för att vinna åtminstone

propagandakriget i Västerlandet, och ukrainare kan i miljoner välla in med sin sedan 30 år förvrängda mentalitet i Västerlandet, en mentalitet som är en motbjudande blandning av mindervärdeskomplex, herrementalitet och drömmen om välstånd utan arbete. Ryssland - och Ukraina - står nu inför ett vägval, ja en ekonomisk revolution, som i all sin enkelhet kan uttryckas i att Ryssland lämnar valutorna i Lögnens imperium och säljer sina råvaror, livsmedel och vapen i rubel, allt det som Västerlandet inte kan producera, grunden för en ekonomisk utveckling. 

Nu vet jag mycket väl att Västerlandet brukar trolla fram jämförelser i BNP och flina, men om just detta handlar revolutionen. BNP är propaganda, där de som producerar bidrag och matkuponger för 50 miljoner hungriga amerikaner och tillverkar flygplan som är 20 gånger dyrare än den ryska motsvarigheten, som är bättre, också har en högre BNP. På propagandans område har Ryssland förvisso små chanser, helt enkelt eftersom den ryska civilisationen alltid väljer sanningen. Lögnen får den paradoxala effekten att små, äckliga lydstater som Sverige, där folket går med rumpan bar i jämförelse med ryssarna, tror att landet lever i välstånd, som om siffrorna vore magiska och hade ett moraliskt värde. Det ska bli roligt att se de ukrainska flyktingarnas reaktion, när sanningen går upp för dem, särskilt de som kommer i slutänden, i uniform, med hakkors. 

Allra tydligast blir lögnen i krigskonsten. Rysslands armé är både till storlek och ekonomiska insatser en pluttig armé, jämfört med siffrorna för Nato. Men den senare är bara en fortsättning på den nazistiska armén från 1945, när hela Västerlandet anföll Ryssland med känt resultat. Överlägsenheten på den Nazi-europeiska sidan var densamma som idag. Men siffrorna betydde ingenting.

Jovisst är det så att "världen" känner få ting från Ryssland, men det betyder inte att de är frånvarande. Tvärtom, till och med propagandans grundläggande instrument som TV, kamera, laser, telegraf med mera kommer från Ryssland. Under pandemin gavs ett utmärkt exempel på hur ryska innovationer bemöts i Lögnens imperium. Det kan tilläggas att propaganda har en släkting i reklamen, där Västerlandet leder utvecklingen utan konkurrens, eftersom det handlar om lögn. Inte ens när det handlar om vodka, finns de ryska kvalitetsdryckerna representerade. Min egen favorit är Bajkal, som görs på isvatten från Bajkal-sjön. Den kommer ni aldrig att smaka.

Så har det varit sedan medeltiden, och den industriella revolutionen var helt avhängig av den ryska marknaden. Västerlandet är fortfarande starkt beroende av ryska råvaror, livsmedel, transporter, kemikalier, trävaror och papper, varförutan den västerländska ekonomin helt enkelt försvinner i tomma intet. På finansmarknaden kommer den avgörande striden att stå, nämligen att ryssar måste förstå att segern blir fullständig när dessa varor måste betalas i rubel. 

Det finns omogna personer som tror att det inte finns matkedjor (Kroshka-Kartoshka), dryckesgiganter (Bajkal), möbler (Maxidom), kläder (Wildberries), TV-giganter, revisorer eller storbanker i Ryssland. De västerländska företagen lever i en bubbla av förmåner i Ryssland, ett arv efter ockupationen under 1990-talet, ett onaturligt tillstånd som nu kan avslutas. Företagen är uttryck för den ryska civilisationens öppenhet för allt främmande, en barnslig förtjusning för allt som har med status att göra. Men status byggs på reklam, och kan enkelt hänföras till samma lögnaktiga verksamhet som propaganda. En hel rad av dessa företag har av politiskt tvång publicerat meddelanden, där verksamheten temporärt avstannar. De flesta kommer att kämpa med näbbar och klor för att behålla sin marknad i Ryssland, eftersom sanningen är att Ryssland är en av deras största eller största marknaden, medan de själva står för ett par procent av den ryska marknaden. 

Min förhoppning är nu att Ryssland självmant lämnar Swift och tvingar Västerlandet att koppla upp sig mot den ryska motsvarigheten Mir och likaså tvingas betala i rubel. Stölden av den ryska valutareserven i utlandet ska kompenseras med konfiskation av varor och tillgångar i ryska banker till samma värden. De kriminella rikedomar som finns i London är för länge sedan brittiska tillgångar och har ingenting med rysk ekonomi att göra. Men brotten mot den privata egendomsrätten kommer att stoppa vidare bidrag till västerländsk ekonomisk utveckling. Faktum är att dessa sanktionerade, rika personer med familjer snarare står på nazi-ukrainsk sida.

Det finns också ett mantra, som upprepas i Västerlandet på samma sätt som i Ukraina, nämligen att importen av gas och olja måste stoppas. Den enda anledningen till Ukrainas existens som stat är intäkterna från rysk gastransport. Ryssland kan till och med släcka ner USA tack vare sitt uranmonopol och detsamma gäller för flera europeiska länder, inklusive Tyskland. 

Tyskland har fallit tillbaka 80 år i tiden med en tystlåten nasse vid rodret, som tycker att det lockar till skratt när ryssar dör medan hans gröne utrikesminister kallar Ukraina Kokaina, en felsägning värdig Freud. Det gäller nu för Ryssland att fälla denna tyska regering genom energiblockad. Förlusterna kompenseras av gasledningen i Mongoliet.

Då är vi framme i Asien, där Kina mycket väl förstår vem som står på tur, om Ryssland inte går segrande ur striden. Om Ryssland vinner striden, öppnas en möjlighet att återföra Taiwan till Kina, medan den "antisemitism" mot ryssar som nu härjar i Västerlandet är en följd av globaliseringen och snabbt kan kopplas vidare till kineser, en process som redan startat. Propagandan försöker så split i det rysk-kinesiska samarbetet, men nyheten om att Kina levererar flygplansdelar till Ryssland väckte bara gapskratt i Ryssland. Min förhoppning är att detta gapskratt sprider sig från Ryssland över hela Asien.

Det västerländska Nazi-Ukrainas krig är, förstås, hopplös galenskap. Det går nu mot sitt lyckliga slut med kirurgisk precision, medan propagandakriget är dess viktigaste moment för Västerlandet, som alltid. Det gäller att visa, på ukrainska barns och civilas bekostnad, att skolor, sjukhus och bostadshus bombas av ryssar, vilket ju är en lätt uppgift. Bara att spränga ett sjukhus och fotografera skådespelare som gråter. Den nazistiska rörelse som Västerlandet finansierar kommer att dra vidare ut i Västerlandet, vilket jag emotser med spänning, särskilt då de är rysktalande. Efter Ukraina kommer Ryssland att tvinga tillbaka Nato till 1997, vid motstånd kan vi få se rysk trupp i Berlin igen.

Stödet för Putin ökar starkt, förutom i propagandan. Västerlandet har ingen chans, hur många "långa grejer" Västerlandet än skickar. De är tekniskt efterblivna och plockas nu upp av ryska styrkor och överlämnas till folkarméerna i Donbass. Flyende svenska barnamördande svenska soldater illustrerar det västerländska fiaskot.

Detta gäller propagandadelen. Men det ekonomiska kriget mot Ryssland har också en reell sida, där det är svårt att överblicka konsekvenserna. Västerlandet har av någon anledning tagit sig rätten att straffa länder ekonomiskt. Det handlar inte om att stjäla ryska rikemäns tillgångar i Västerlandet, både tillgångarna och personerna är för länge sedan avräknade och avskrivna i Ryssland. Nu handlar det om totalt krig, som Västerlandets representanter uttrycker sig, där det ryska folket ska straffas eller drivas mot missnöje mot presidenten. Det är en hopplös uppgift, eftersom presidenten gör rätt. Det betyder i sin tur att det ryska folket riktar sitt eventuella missnöje mot västerländska företag och turister. Men än så länge finns inget missnöje, snarare upplupen stämning över att kunna skapa sin egen framtid, till exempel genom att vända ett världsberömt M till ett ryskt V.

Västerlandet försöker stjäla den ryska valutareserven, hittills utan framgång, men tanken är att skapa pris- och räntehöjningar för att skada det ryska folkets vardag. Presidenten har infört prisstopp och låst boräntor samt höjt inlåningsräntan till 20%. Rena festen för spararna. Den andra sidan är att Västerlandets strävan att höja priserna i Ryssland slår tillbaka mot Västerlandet med stigande priser. Den västerländska massan ser dock inte sambandet, utan kräver vidare att företagen skall ta ställning. Pöbeln tvingar företagen att meddela att de stoppar verksamheten och lämnar Ryssland. Hittills har inget företag lämnat Ryssland, och de som gör det kommer att förlora alla tillgångar och aldrig mer ges tillträde till den ryska marknaden. Det handlar om värden, som är flerfalt större än den ryska valutareserven utomlands.

Tanken med att lämna Ryssland är att tusentals ryssar ska bli arbetslösa och marschera mot Kreml, en ganska korkad bild av Ryssland och ryssar. Ryssland är inget västerland, där beslut att bygga eller starta projekt tar år, i Ryssland går livet blixtsnabbt. Det företag som lämnar Ryssland, kommer samma dag att ersättas av rysk verksamhet, och det finns en stark ström av rysk patriotism, som bara längtar efter att få köra ut västerländskt avskum.

Erfarenheten, både den ekonomisk-vetenskapliga och den ryska under 2000-talet, säger att samarbete med Västerlandet bär på en risk för plundring och att sanktioner inte fungerar, förutom att höja priser hos den som tar till sanktioner. I propagandans värld är det Ryssland som skall få brist på basvaror och köer vid banken, macken och livsmedelsaffären. Just detta sker nu i USA. Det kan bli Europas tur. Från sovjetisk tid lever propagandabilden kvar som säger att ryssar, särskilt välutbildade, skulle fly landet. Det är också en korkad bild av Ryssland och ryssar, då det motsatta nu sker, främst på grund av "antisemitismen" mot ryssar i Västerlandet, men också för att ryssar alltmer vinner nya insikter om Västerlandet, främst tack vare den fria pressen i Ryssland och censuren i Västerlandet.

Västerlandet har gått vilse, inte bara i verkligheten, utan också i propagandan. De ekonomiska svårigheter som nu skapas - för de egna folken - skylls och kommer att skyllas på ryssarna på samma sätt som nazisterna skyllde på judarna. Den enda industri som blomstrar just nu är publikfriande stöld av ryska tillgångar, plundring av ryssars bankkonton och misshandel av ryska barn i tyska skolor. Känns bilden igen? Den blir inte mindre komplicerad av att flera av de rika är ryska judar. För att ytterligare försvåra diskussionen är regimen i Kiev judisk, vilket för okomplicerade hjärnor gör det svårt att kalla den nazistisk. Men nazism handlar inte om etnicitet, utan om mentalitet. Hundratusentals judar stred för den tyska armén i andra världskriget, och många av dem var större nazister än tyskarna själva, ungefär som de ukrainska nazisterna, som fick de tyska att darra av skräck. Enligt beräkningar av judiska historiker fanns det runt 150 000 så kallade Mischlinge i den tyska armén, varav inte så få gjorde glänsande karriärer, med Heydrych som främsta exempel. 

Ekonomin har sin logik, politik sin. Ekonomisk nazism krossar en del fönster i natten, men dess viktigare konsekvens är politisk nazism.

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

Sök