Translate

Att uppfinna en cykel

Det ryska frihetskrigets ekonomiska front präglas av framtidstro och skaparlust på den ryska sidan och dumdristig panik på den västerländska, där de sista ukrainska fabrikerna blir

dödsfabriker för västerländska naziknektar, medan de baltiska folken åker till Vitryssland för att köpa mat och bensin, ja ända borta i USA tar sig amerikanska familjer till Mexico för att inhandla samma varor. I Japan råder hysteri, eftersom de ryska fiskevattnen stängts av för japanska trålare. Industrins främsta symbol, bilen, får illustrera frontstridernas absurda logik, då västerländska biltillverkare tvingas bort från Ryssland av sina egna regeringar till enorma förluster, en ekonomisk politik som får priserna på bränsle att stiga till nivåer, som till hösten kommer att parkera ekonomin i Västerlandet. Men Västerlandets statliga media jublar åt bristen på bilar i Ryssland och professorer i ekonomi visar upp sin brist på ekonomisk logik och kunskap med påståendet att det är så det går när den ryska staten blandar sig i ekonomisk verksamhet. Ryssland kommer att tillverka bilar igen om något år, kanske i samarbete med Kina, men i Västerlandet kommer ingen att kunna köra bil till hösten, vilket kommer att skapa problem för biltillverkningen, som dessutom inte längre kan sälja miljoner bilar i Ryssland. 

Nu säger ju ekonomiprofessorer och statliga media att rysk biltillverkning inte är möjlig utan halvledare, men de gör det mot bakgrund av samma okunskap. Ingen halvledare kan tillverkas utan en hel rad sällsynta metaller, varav de flesta utvinns endast i Ryssland. Det borde inte bara en ekonomiprofessor veta. Det gör han säkert också, men han skriver och uttalar sig på uppdrag av staten, som lagt denna beställning i ofria media. Tacksam för några minuters kändisskap, skriver professorerna logiskt slingrande texter om att krigets syfte inte är så mycket att begränsa fiendens export, som är omöjlig att begränsa, det vet även lekmannen, utan att begränsa importen i fiendeland, som tjänar enorma pengar på begränsningen av exporten. Den senare politiken är rekommenderad av samma professorer i rapporter för hundratals miljoner, fakturerade mot EU-kansliet. Det finns i dessa rapporter inte ett ord om att syftet var något annat än att begränsa exporten i fiendeland, långt mindre att syftet var att minska importen för de enorma förtjänsterna. Importen kan, för övrigt, inte heller den minskas. Parallellimport är ett bekant fenomen, som nu blivit lagligt även i Ryssland. Konsekvenserna blir att både import och export begränsas i det egna landet och i unionen, en stor överraskning för professorerna. Till hösten, när vi måste byta däck, som till stor del tillverkas i Ryssland, kommer denna politik ner på vardagsnivå.

Samma okunskap och brist på logik gäller för flygindustrin, där halvledare inte kan tillverkas utan sällsynta metaller från Ryssland. Det viktiga momentet är snarare metallen titan, som utvinns i Ryssland och Ukraina. Utan den kan flygplan inte byggas, vilket Boeing och Airbus nu känner av. Den dag Ryssland meddelar att den säljs endast i rubel, kommer segern att bli fullständig. Under tiden har produktionen av västerländska plan stoppats. Den ryska flygindustrin har redan fyra modeller i 100% inhemsk produktion, vilken under de närmaste två åren går upp i serieproduktion.

Det största svenska misstaget heter Tetra Laval, ett företag som för snart 200 år sedan startade sin verksamhet tillsammans i Ryssland. Det är märkligt hur professorer beklagar och njuter av sina påståenden om ofria statliga företag i Ryssland samtidigt som den svenska staten förbjuder privata företag att verka i Ryssland. Självklart kämpar de svenska företagen för sin ekonomiska frihet, särskilt då de vet att deras produkter kommer att delvis nationaliseras, delvis ersättas av inhemska produkter, som tidigare inte kunnat konkurrera. Ryska förpackningar i kartong och polymera material har redan idag cirka 30% av marknaden. 

De önskade målen i denna korkade politik får över hela linjen till följd att verkligheten ersätts med låg propaganda. Utgångspunkten är att andra folk skulle vara dummare än vi själva. Så är inte fallet, vilket bevisas av det faktum att den västerländska ekonomin nu rasar under det ryska trycket. I USA kallas den nya ekonomiska verkligheten "Putinflation".

Oljehandeln flyttar nu från Schweiz till Dubai, liksom skeppsförsäkringar rör sig från London till Hongkong. Putins plan är att skapa en ny världsvaluta, BRICS, där transaktioner går via den ryska motsvarigheten till Swift. Om det lyckas, har han kopplat bort Västerlandet från världshandeln. Putin skriver nu framtidens historia, även den ekonomiska. 

Västerlandet går mot en nordkoreansk utveckling, där självförhärligandet till och med i vetenskapen överförs från generation till generation. Propaganda presenteras som kunskap, vilket får till följd att professorernas doktorander blir ännu dummare än professorerna. De rapporterar på allvar att den ryska militären börjar få svårt att fylla på reserverna på grund av Västerlandets ekonomiska politik. Det ryska försvaret är helt självförsörjande ner till sista skruven med en egen ekonomi och en slagkraft, som fimpar Västerlandet inklusive USA på några minuter. Men det får vi inte veta, särskilt inte av försvarshögskolans professorer, som garanterar seger. 

Västerlandet står fast i sin tro att denna förträffliga civilisation har uppfunnit allt, inklusive ekonomins lagar, och att alla andra civilisationer är beroende av denna. Detta felslut kommer inom kort att visa sig ödesdigert, och Västerlandet tvingas uppfinna hjulet på nytt. Ungefär som cykeln blev en västerländsk nyhet först i slutet av 1800-talet. Den ryske livegne Jefim Artomonov hade redan i början av 1800-talet uppfunnit cykeln i Sibirien, där han idag står staty för att hedra den ryska företagsamheten och uppfinningsrikedomen. Redan då ledde handelsblockad till krig och uppfinningar i Ryssland. Ryssland vann även kriget. Västerlandet och dess professorer var redan då ute och cyklade. På en cykel som inte fanns. Historien är cyklisk.

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

 

 

Sök