Translate

Björnjakten

Det finns en rolig historia om en jägare, som gick ut på jakt efter björn. Jägaren skjuter in i idet, men björnen dyker upp bakifrån och frågar om jägaren är jägare eller bög. Jägaren svarar att han, förstås,

är bög. Björnen knullar bögen och låter honom gå, men jägaren kommer tillbaka, denna gång beväpnad till tänderna med granater och minor, men björnen smyger återigen upp bakifrån och ställer den bekanta frågan. Samma smärtsamma resultat. Tredje gången kommer jägaren tillbaka, nu med avancerat artilleri, men björnen tar honom än en gång bakifrån med orden: ingen tvekan, du är bög. 

Historien handlar om hur stereotyper ligger kvar i hjärnan, hur ”kunskap” förs vidare från generation till generation, och varje generation tror att den är smartare och mer avancerad än den förra. Men resultatet blir alltid detsamma. Både offer och segrare som i björnhistorien bekräftar sina roller gång efter annan, men det är också sant att björnen varje gång tror på jägaren, när denne påstår att han bara är en stackars bög. Det är samma händelse som upprepas 1815, 1918, 1945 och 2014. Vem som helst i Västerlandet kan slå upp en tidning från valfritt årtal av de nämnda och läsa om dagens händelser utan att märka någon skillnad. Detsamma gäller i Ryssland, även om det där handlar om trevligare läsning. Den som har trängt ännu djupare i historien, vet att reseskildringarna från Ryssland, författade av medeltida västerlänningar, ser ut på ungefär samma sätt. Likaså de ryska segrarna. 

Frågan är om det finns hopp om att bryta den långa homosexuella traditionen, nu när det är en ära att vara bög och ganska impopulärt att erkänna sina jaktinstinkter, särskilt efter Förintelsen. Det verkar inte så, utan lösningen ser snarare ut att vara att påstå både och, som i den förhärskande ideologin i Ukraina. Ja, det är till och med så, att Israel lämnar sitt stöd till Förintelsen av ryssar. Liksom Vatikanstaten, som ju bevisat att den är i högsta grad homosexuell. 

Men det finns vissa tecken på att Ryssland genomgår en hjärntvätt på ett positivt sätt, alltså att tankar och åsikter rensas bort från det kollektiva medvetandet, vilket tidigare gick på lögnen om att västerlänningen bara är en bög. Tack vare fria media syns i Ryssland en diskussion med en icke obetydlig andel av befolkningen, som gjort sin karriär i Ryssland, tjänat stora pengar och därefter köpt villa i London eller Paris. Det finns skådespelare, som spelat både Katarina den stora och Peter den store på teater med största allvar, men som nu har flyttat till Tallinn eller Tel Aviv för att njuta av friheten och inte delta i björnjakten, i varje fall inte på björnens sida. 

Den här stora diskussionen mellan ryssar, björn eller homosexuell jägare, är Rysslands hopp om en framtida generation, Putins ungdomar, som inte kommer att lyssna till Västerlandets påståenden om att civilisationen bringar ett kärlekens budskap. Det är lögn. Och inte riktig kärlek. Men det allra viktigaste är att det kollektiva medvetandet vaknar upp och ser att vice VD för ett av landets största statliga TV-bolag bor i London, planerar för sin familjs framtid där och inte har en tanke på Ryssland, förutom som inkomstkälla. Han är nu avskedad.

På ett djupare plan gäller den ryska diskussionen om Ryssland skall förbli björn eller komma ut ur idet och hänge sig åt den homosexuella jakten, alltså fascism, som ju enligt Freud är undermedveten homosexualitet i sin dyrkan av Faderns råa styrka, den obesvarade faderskärleken och utplåning av den normala utvecklingen. I nuläget har Ryssland fattat beslut i frågan, helt enkelt eftersom det västerländska angreppet mot den ryska civilisationen åtföljs av slagord om nödvändigheten att förinta, förnedra och kuva ryssar - typiska homosexuella rop på hämnd - på livets alla områden. Själva diskussionen, som böljar fritt i det ryska medialandskapet är ett gott tecken på friskhet, medan den västerländska totalitära tystnaden och ensidigheten i media inte bådar gott. Det finns ljuspunkter i sociala media, där sanningen om tingens tillstånd blänker till tack vare information från hela världen, utom Ryssland, vars media blockeras. Men ljuset är svagt och har ingen bäring på politiken. Det fria ordet har förvisats till lögnens domäner, där det går att påstå vad som helst. Till och med att jägaren är bög. Men det vet ju björnen redan.

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

Sök