Translate

Välj språk

En resa från Malmö till Moskva

FaceBookTwitterGoogle+

Besserwissrarnas olidliga lätthet

Det finns en hel del människor som förstår verkligheten bakochfram, vilket blir särskilt tydligt i konflikten med Ryssland. Jag skall här inte rada upp alla exempel på att allt som sägs är tvärtom, det är tröttande. Jag är istället intresserad av

tidens nya lätthet, där besserwissrar och viktigpettrar är dagens experter och orakel. Nästa skikt är de som läst, hört eller deltagit i besserwissrarna arrangemang och eldats upp i sin förståelse av verkligheten. Ett tredje skikt är medlöparna och cynikerna, vilka enbart är ute efter att skapa sig en ställning, status och välstånd. I Ryssland sitter ögonbrynen högt inför detta svammel, och det brukar sammanfattas som rysshat med långa historiska rötter, vilket ju har sina belägg. Men därmed ges ingen förståelse för hur vårt samhälle har fallit så lågt.

Den allra högsta kunskapen inom svensk vetenskap med inriktning mot Ryssland säger att allt är solklart: Ryssland är ett fångläger där busarna styr enligt den simplaste korruptionens regler. Lägerchefen är en galen diktator med grymma planer. Det är ju enkelt att se och förstå. Den egna, uppenbara korruptionen förklaras med att en del fångar lyckats fly till Västerlandet. Så är hela paketet klappat och klart. Rundgången fortsätter i evighet, och går inte att ta sig ur. Natos utvidgning är inget hot mot Ryssland, utan demokratin i Ukraina och Georgien är det som stör Putin. Men demokratin i Ukraina och Georgien är ju Nato, fast det omnämns inte.

Nato påminner om Metoo. Angreppet består i att anklaga den andre för angrepp. I åtta år våldtogs ryssar i östra och södra Ukraina, ja i hela Ukraina, medan de ombads ligga still och hålla käften. I åtta år ljög Västerlandets ledare om förberedelserna för den stora våldtäkten, men framställer det nu som om fånglägrets grymme chef var den som förberedde sig för krig. Samma logik där, gör du motstånd, är du galen. Det här resonemanget upprepas varje dag i alla media och är den stora bakgrunden till vårt "försvar" av Sverige och Västerlandet. 

Om vi tittar närmare, ser vi att Metoo-tänket är nazism. Känslor i området hat, avund och rädsla manipuleras i politisk riktning. Offret är den skyldige, medan den skyldige går fri. Den som vill komma undan, måste löpa med, precis som i Hitlers flygblad över Sovjetunionen och dagens ukrainska propaganda. Svenska statligt styrda media är i sin tur enkla översättningar av ukrainsk propaganda, som är enkla översättningar av nazipropaganda. 

Den största förvåningen i den här bubblan väcker den självklarhet med vilken besserwissrar, viktigpettrar och medlöpare gör sina påståenden om att Ukraina och Västerlandet vinner kriget, att spioner finns överallt för att stjäla den svenska intelligensens stora landvinningar och att Ryssland blir allt fattigare och snart, alldeles snart, tar pengarna slut och ekonomin kraschar. Universiteten i Ryssland förfaller, sjukhusen stängs ner, media släcks. Ingen ser att det är just vad som händer i det egna landet, liksom tyskarna blundade och vi löpte med. Under tiden gör ryssarna på sig av skratt och skapar ekonomiska och intellektuella underverk.

Därefter gör besserwissrarna sitt genidrag; de varnar för den propaganda som komma skall från Ryssland. För säkerhets skull förbjuds ryska media och internet kopplas bort. Annars skulle vårt samhälle med fria media undermineras. Tror jag det.

Den som inte vill bli våldtagen, den som vill ha fred, bör tänka efter före. Efteråt är det för sent. Samma gäller för den som våldtar eller går i krig. Den som våldtas kan vara oväntat stark eller få överraskande hjälp, den som startar krig kan besegras. I varje fall när Ryssland är inblandat.

Besserwissrarna blir särskilt uppseendeväckande när de frågar vad som hade hänt, om vi inte gjort motstånd mot Hitler. Underförstått: vi måste göra motstånd mot Putin också. Men faktum är att vi inte gjorde motstånd mot Hitler. Tvärtom, vi rustade Tyskland, som vi rustar Ukraina nu. De individer som försökte invända eller kunde tänkas invända sattes i läger, hundratusentals i USA, tusentals i Sverige. Vi levde som Hitlers slavar, och vi älskade det, särskilt som vi visste att han skulle dra österut. Med den logiken borde vi ju snarare älska Putin. Men det kan vi inte, för alla de här viktigpettrarna och medlöparna är små Hitler, nu som då, och det Putin erbjuder är fred, välstånd och frihet. Där finns ingen plats för besserwissrar, viktigpettrar, medlöpare och förskrämda, fattiga, ofria medborgare. 

Mitt i all denna "kunskap" om Ryssland finns också en farligare variant, nämligen den oförskämda naiviteten. Med snälla ögon och mjuka ord talar de varligt om fred med Tyrannen. De är geopolitikens socialtanter, som gärna låter sig våldtas - ju hårdare, desto bättre - för att rädda ett och annat liv, ukrainskt, förstås. Men de lever i samma falska verklighet och riktar sitt naiva men fredliga missnöje mot en bild av Tyrannen, som i verkligheten bor i det egna huset. 

De naiva och de som vet bättre möts i frågan om rustning av en naziukrainsk regim, som mördat och våldtagit i snart tio år på etnisk grund. Så frågan skulle ha ställts för tio år sedan, och inte med Ryssland som objekt. Frågan är på det teoretiska planet korkad, eftersom fler dör, om du hjälper till att rusta. Om det är bättre att dö än att besegras, ja då hjälper du med vapen. Men om du anser att det finns högre värden att försvara, ja då går du i krig. Men du kan inte rusta för högre värden, och sedan inte ta konsekvenserna, alltså inte gå i krig. Det är omoraliskt. Hitler begick ju självmord, bildligt och bokstavligt. Gör detsamma. Den som krigar med andras hjälp, överför sina värden till andra folk att kriga för, är en hycklare. En titt bakom kulisserna avslöjar att Ukraina bara handlar om försäljning av vapen. 

Här gör besserwissrarna ännu en falsk kullerbytta. Ukraina försvarar sin rätt att existera, en rätt som Ryssland vill eliminera. Men Ukrainas uttalade mål är det omvända: ryssar ska inte existera, inte i Ukraina, helst inte heller i Ryssland. Denna tanke är inplanterad och kultiverad i Ukraina sedan 30 år, men den aktualiserades inte för Ryssland förrän 2014, då folkmordet på ryssar inleddes. Det finns ingen rätt som ger fördelar på någon annans bekostnad. Sverige existerar ju, trots att de flesta anser att Ryssland inte borde göra det. Det är denna åsikt vi återigen försöker realisera på ukrainskt territorium, om vilket vi inte har rätt att uttala oss eller ha åsikter om, särskilt inte om vi följer den egna logiken. 

Det är det ukrainska folkets stora olycka att de har lyssnat på besserwissrarna, viktigpettrarna och medlöparna, som också de tillhör en förlorad generation. Vapen eller inte, de kommer att dö en historiskt nödvändig och moraliskt rättfärdig död eller hamna i viktigpettrarnas rike, där deras språk, ryska, är mer eller mindre förbjudet. Ukrainarnas enda hopp är kapitulation och återförening inom den ryska civilisationen. Ju förr det sker, desto bättre för alla. Utom för besserwissrarna.

 

 

KLICKA HÄR för en resa i rysk historia och mentalitet!

 

 

 

 

Sök