Translate

Arbeit macht frei

Efter uppvaknandet i samband med den önskade men helt oväntade flyktinglavinen talar politiker och media nu om lösningar för den svåra situation som uppstått. Det handlar om att skapa

hundratusentals nya jobb av enklare sort för att inte få en dramatisk ökning av antalet arbetslösa under de kommande åren. Konceptet har prövats förr, i Tyskland, och det som pågår i Sverige och Europa har vi sett förr. Det kommer att bli statliga beställningar av stora projekt och en upprustning av krigsmakten, är det tänkt. Liksom i Tyskland på 1930-talet efter depressionen måste det också till ett hot från öster, en självuppfylllande profetia även denna gång, eftersom det hot som målas upp är svar på den egna aggressiva politiken. Men propagandan gör allt för att smörja maskineriet och de mest vansinniga artiklar och reportage publiceras. Men den här gången döljer sig fascismen bakom liberalismen. Precis som Hitler utlovade och genomförde en liberal ekonomisk politik för att nå och greppa makten, eftersträvar iberalisterna nu en ekonomisk politik för att legitimera fascismen, vars kärna är enkelt, billigt arbete och statlig styrning. Svenskt näringsliv och socialdemokrati, med andra ord. Om till detta läggs den militära upprustning som drivs på av amerikanska intressen i Europa, där till och med Sverige och Finland är tänkta som kärnvapenbaser för NATOs läs USAs fredsskapande trupper, kommer vi ännu närmre den fascistiska historiska parallellen. Alla europeiska länder har nu precis som då vänskaps- och samarbetsavtal med en aggressiv makt, som redan satt halva världen i brand för att röka ut människor ur sina hem och få dem att röra sig mot lägren i Europa. Eva Schloss, Anne Franks styvsyster, säger att Europa ser ännu värre ut idag än då, och hon tror att den amerikanske presidentkandidaten Trump är en ny Hitler. Med all sympati för den åsikten, tror jag nog att begreppen här vänds upp och ner. Det Europa vi ser idag har inte skapats av Trump, långt därifrån. Det är att blanda bort korten att lägga skulden till dagens människotransporter och folkfördrivning på dem som vill stoppa eländet. Skulden ligger helt och hållet hos den fredspristagande president som nu avslutar sin period med åtminstone tre krig. Han har stökat till världen som ett ensamkommande barn tillsammans med sin barnlösa Mutti i Europa så till den grad att Fukuyamas artikel om historiens slut blir ett skämt. Oförskämdheter mot ryssar, precis som i den tyska nazipropagandan, som också jämförde ryssar med sjukdomar och djur, och talet om den egna förträffligheten, precis som i den tyska nazipropagandans hysteriska tal om Ubermensch, har matchats av Muttis Wir schaffen es, alltså att det finns lägerplatser för alla. Planen är att lägerfångarna den här gången ska gasas med en lustgas, producerad med hjälp av lössläppthet på gator och torg, skatter och frivilliga unga tjejer, som snart får ångra sin idealism. Det tyska folket får lida nederlag än en gång, där den tyska fronten återigen går längs Ukraina och ner mot Syrien. Den amerikanska krigsmaskinens idé att denna gång hyra in ett SS-kommando har fått stöd hela vägen av Mutti, där den iskalla tanken var att sedan belöna krigarna med en plats i lägren All inclusive och bygga en ny ras på grundval av dessa starka krigare, frivilliga och ofrivilliga barnaföderskor och homosexualiserade, jämställda män, som varken vill eller kan försvara nation, kvinna eller barn. Sådan är också tanken. Det gamla folket skall utrotas, det nya skall byggas. Men, som Himmler sade om nationsbyggandet, "om detta skall vi en gång tala öppet sinsemellan, men vi kommer aldrig att tala om det offentligt."

 

Denna liberalistiska fascism har bara vänt på tecknen, där semiterna i lägren skymfar de infödda fångvaktarna, som i Foucaults anda finner sig vara fängslade av fångarna, liksom lärarna idag hunsas av elever, banditerna kör med poliserna och migranterna påpekar politikernas skyldigheter. Media vänder också på språket och har liksom polisen och den statliga TV-apparaten koder för att meddela vad som inte får meddelas. Men tack vare internet får vi veta vad som sker på gator och torg, vilket är det främsta skälet till att diskussionen där kallas "näthat" och stängs av. Folket stängs av och stängs in. Förvisso inte alla, för kvinnorna är volontärer och skribenter, och för varje våldtäkt har en god semit att visa upp, och semiterna har alltid en snyfthistoria att dra till med. Under tiden gör näringslivet pengar på deras elände och politikerna karriär på deras utsatthet. Men de, frivilliga flickor och sextörstande semiter, skall inte förtvivla, för de är framtiden. Feminismens svarta fana kommer att bäras av Orientens stolta krigare, som inte har en tanke på att arbeta i sitt anletes svett i enlighet med protestantismens etik, och tusenåriga handelsmän, som köper upp städernas bostadsbestånd med blodiga kontanter i kapitalismens anda, allt medan den vite mannen degraderar för att passa in i beskrivningen av hundratusentals enkla jobb. 

 

Hoppet står återigen till Ryssland och ryssarnas krigskonst. Om kriget tar slut i Syrien, kommer den industrialiserade migrationen att upphöra och det kommer att bli möjligt för sunda krafter att dela ut returbiljetter. Häri ligger också förklaringen till den intensiva liberalistiska hysterin mot Ryssland och dess ledare, som dock inte låter sig skrämmas av Mutti och mesiga män. I synnerhet som Ryssland redan har hundratusentals lediga jobb.

 

 

 

 

 

 

 

Sök