Demokrati här och där

En blick runt i världen ger vid handen att demokrati inte kan springa ur en källa och inte se ut på ett, bestämt sätt. Det är till och med så, att de länder som högljutt talar om den, har en form av demokrati som är lätt att avfärda som mycket bristfällig, nämligen den anglosachsiska världen. Men hur som helst handlar demokrati främst om

att människan kan vara fri endast i sitt eget samhälle, fri på det sätt samhället har bestämt att friheten ser ut. Det är en myt att främmande människor kan flytta och trivas med den frihet eller demokrati som erbjuds i ett annat samhälle. Det är den socialistiska myten om att proletären inte har något fosterland. Demokrati har en kulturell aspekt. Jesus Kristus talade som ingen annan om demokratins viktigaste princip, nämligen alla människors lika värde, en princip som inte finns i de andra världsreligionerna. För Jesus Kristus var till och med de som inte trodde av lika värde. Älska din nästa, för alla människor är Guds avbild. Det är en sant europeisk värdering och demokratins yttersta grund. Den finns sedan Upplysningen i bakgrunden i Västerlandet, men i Ryssland har den bevarat sin aktualitet.

Den ortodoxa kristendomen, som är kristendomen, medan resten är kätteri, skiljer sig vad gäller demokrati redan från starten. Den västerländska kristendomen fann nämligen på ett mellanstadium mellan det goda och onda, paradis och helvete. Det kallas skärselden och är den plats där själarna plågas och renas med eld innan det avgörs om det blir himmel eller helvete. Det finns en åsikt att denna plats rymmer kontraktet mellan mörker och ljus, demokratins kompromisser och juridikens texter. I den ryska mentaliteten och andligheten finns inte detta mellanrum. Allting är antingen gott eller ont, något annat gives icke. I den ryska juridiken diskuteras aldrig om avsikten var att mörda eller inte. Ett mord är ett mord. 

Mellanrummet mellan gott och ont har letat sig in i demokratin, där den västerländska människan tror att frihet är att välja mellan partier eller att förverkliga sina rättigheter. Men det har ingenting med den ryska friheten att göra, friheten att vara sin egen herre. I undersökning efter undersökning säger runt två tredjedelar av ryssarna att frihet är det som ger livet mening. Den sista tredjedelen tycker att materiellt välstånd går före frihet. Ungefär samma siffror finns i Västerlandet, men i det första fallet gäller det allas lika rättigheter i juridisk mening, i det andra sammanfaller åsikterna. Skillnaden är viktig, för rättighet är inte frihet. Rätten att säga, göra eller tänka någonting, betyder inte att friheten att göra, säga eller tänka någonting är för handen. Skärselden är ett logiskt misstag, ett tankefel. Det går inte att gömma sig i valet mellan gott och ont. Men valet är fritt. Både för den enskilda människan och för nationen.  

Skärselden fungerar däremot utmärkt när det gäller att maskera friheten att välja mellan gott och ont. I valet mellan medlemskap i NATO eller alliansfrihet, kan man välja att inte välja, eller maskera sitt val genom att placera frågan i skärselden. I valet mellan kostnadsfri sjukvård eller avgiftsbelagd sjukvård, kan man mycket väl säga att en behandling är för dyr, för att slippa utföra den kostnadsfritt. Patienten placeras i skärselden och allt är som det ska. Det går också bra att maskera den kostnadsfria sjukvården med avgifter för att utnyttja den kostnadsfria sjukvården.  Då är korruptionen avskaffad, den finns bara i andra länder, särskilt i dem länder där sjukvården faktiskt är gratis. Skärselden är den plats där korruption gömmer sig, där skatten tas ut eller fifflas bort. Demokrati innebär i detta fall att korruptionen förs över i mellanrummet mellan gott och ont, att den legaliseras, det är hela tricket. 

Men det helt avgörande för valet mellan gott och ont är att bestämma vad som är gott och ont, en uppgift som utförs av massmedia. Av någon anledning förläggs diskussionen om demokrati och korruption till ekonomins område, där den är mera räkbar, men korruptionsnivån eller halten av demokrati är inte alls en ekonomisk fråga. Liksom i den antika demokratin handlar det om det utbyte av åsikter som är möjligt, i vilken grad maktens ord kan ifrågasättas. Graden av samhällskritik och mottagligheten för kritik är ett mått på friheten. Det är då viktigt att komma ihåg att yttrandefriheten inte är en rättighet, den är en frihet. Rättigheter är opium för folket, skärseldens plågsamma låga.