Translate

Välj språk

En resa från Malmö till Moskva

FaceBookTwitterGoogle+

Politisk judo

 Judo betyder Den Mjuka Vägen, ett lite försiktigt och smidigt tillvägagångssätt när man står inför ett hinder eller en motståndare. Den som går på judo lär sig självkontroll, närvaro i situationen och medvetenhet om sin styrka och sina svagheter. Den som går på judo har nytta av dessa kunskaper även i det vanliga livet, och den som vill förstå en människa som lever med judo, även i politiken, kan

med fördel studera judo. Judo kan och skall användas i politiken, så istället för att kommentera bara överkroppar, borde analytiker studera judotänket. Det är särskilt aktuellt idag, inför Det Stora Kastet. 

Judo ger utövaren en viss karaktär, vissa säger att sporten har en tendens att utveckla utövaren i moralisk styrka. Alla timmar på mattan slipar bort och mjukar upp karaktärsbristerna. Med tiden, en viktig faktor i judo, blir anfallaren en försvarsspelare, en försvarare en offensiv spelare, eleven blir lärare, läraren förblir samtidigt elev hela livet. Den som kastar tillräckligt många gånger, får till slut in det kast som avgör övergången till en ny nivå. Den som går på judo, lär sig att resa sig varje gång, inte bli brusig när segern kommer, respektera styrkan, lär sig att utnyttja den andres styrka till egen fördel och att använda sin egen styrka på ett riktigt sätt. Judo lär uthållighet, att gång efter gång, dag efter dag, fall efter fall, komma tillbaka i samma läge, för varje gång starkare och klokare.

Judo är ingen lek eller sport för lekens eller sportens snabbt flyende ögonblick, den är ett sätt att bygga människan för samhället och innebär också att lyssna till föreläsningar. En av dessa får vi höra idag, när Putin talar i FN.

Judo innehåller en mängd spektakulära kasttekniker, men judo omfattar också flera tekniker för att kontrollera den kastade motståndaren, när denne ligger på rygg. Judo har också en hel del livsfarliga självförsvarstekniker. En bra judoka, som Putin, lägger vikt vid tidpunkt och balans, när kastet skall genomföras. När så motståndaren hamnar på rygg, finns det smärtsamma tekniker för att hålla kvar, strypa och bryta armar och ben, om det skulle behövas. Här måste den fallne välja mellan att ligga kvar och ge sig eller fortsätta göra meningslöst motstånd och förlora medvetandet eller utstå outhärdlig smärta när ben knakar och knäcks. Ungefär som Obama idag, när han möter Putin.

De viktigaste principerna i judo är maximal effektivitet och samhällsnytta. Principen om maximal effektivitet är att använda minsta möjliga fysiska ansträngning för att kasta motståndaren. Det handlar om att veta när kastet skall inledas och vilket kast som passar, beroende på hur motståndaren har bringats ur balans och i vilken riktning. Principen om samhällsnytta betyder att judons övergripande syfte är att göra människan bättre för sitt samhälle, judo som samhällsfilosofi, men också judo som förståelse av samhället, dess balans, styrka och svaghet, men framför allt judo som förståelse av motståndaren svagheter och misstag. 

Judo är träning, självförsvar, danande av en social person, ett sätt att leva, men vilken judoka som helst kan bekräfta att de går på judo för att det är kul. Judo som politik, som samhällspraktik, ger en särskild nyans i politiken, i kampen mot politiska motståndare och mot andra länders ledare. Krim är ett praktexempel på platt fall för motståndaren, som satsade allt och hamnade på rygg, fasthållen i ett järngrepp. Den som planerar en attack på det viset, har inte lyssnat på judomästarens föreläsningar. Ja, han eller hon har väl inte ens sysslat med judo. För i judo attackerar man inte, man väntar och ger efter för att få motståndaren ur balans och få honom att falla på eget grepp. Sedan njuter man.

 

 

Judoka skall

kunna sätta sina egna möjligheter i relation till motståndarens möjligheter.

gripa initiativet när det bjuder sig.

tänka sig noga för och sedan agera.

veta när det är läge att stanna upp.

inte drabbas av övermod vid seger; vid förlust skall judoka inte böja sig, ge efter eller tappa vaksamheten; vid farligt läge skall judoka inte bli rädd utan bara fortsätta på den inslagna vägen.

På världspolitikens judomatta pågår flera stora matcher, där Europa och Mellanöstern slits itu i stora etniska och geografiska förskjutningar. Här finns ingen judo, bara förlorare, där kampen står mellan olika grader av förluster. Det finns inga möjligheter att utnyttja för att vinna, bara mer eller mindre platta fall. Till och med den amerikanske bjässen står handfallen och kan inte komma på andra grepp än den råa styrkan och tyngden. Men det duger inte i judo, där faller man av egen tyngd och på eget grepp ibland.

Ryssland står som en paradox i en överraskande position inför det avgörande kastet. Ryssarna har samlat sig i en avundsvärd konsolidering av alla krafter, både folk och politisk-ekonomisk klass känner att det är dags för Det Stora Kastet - Ippon. Under de senaste 1-2 åren har både samhälle och politisk klass försvarat sig, tillsammans, utan att vackla, och tagit hem flera poänger. Men det har hittills inte varit klart hur den samlade energin, enigheten, skall riktas. Landet liknar en lektion i judo, där Mästaren visar ett grepp eller kast och folket gör efter. Folket vet inte riktigt vad Mästaren har för tanke eller strategi, men det råder enighet om att det han visar upp är bra.  

Men Mästaren är som vilken annan judoka som helst - han är fatalist. Vad som än sker i matchen, kommer han att stå där med segern. Till slut. Det är judons förnuft. Det finns inga spådomar, prognoser, strategier eller förhoppningar som slår in. Så det är ingen mening att slösa kraft och tid på sådant, det är bättre att bara träna och finslipa reaktionsförmågan. Men det kommer ett moment, ett avgörande ögonblick, som ingen av deltagarna i matchen hade kunnat förutse. Det uppstår av sig självt, som en följd av lagbundenheter i människans rörelser och hennes natur. Det kommer - som alltid - i form av en överraskning, och då gäller det för judoka att blixtsnabbt få in greppet och kasta.

Putin förbereder sig nu att kasta i Mellanöstern tillsammans med Iran, Irak och Syrien. Västerlandet tvingas med i kastet och måste anfalla sina egna soldater i Islamiska staten - eller öppet gå med på att upprätta en Islamisk stat. I vilket fall kommer Europa att översvämmas av flyende, både IS-soldater och vanliga dödliga, och gå in i sin egen ödesmatch. Resultatet i den spelar ingen roll för Putin. Europa får stå sitt eget kast. 

 

.

Sök